Toestemming

Toepassing

Met behulp van gebruikers en gebruikersgroepen kunt u eenvoudig de toegang tot bepaalde gebruikersgroepen via de visualisatie beperken.
Een voorbeeld hiervan is een aparte gebruikersgroep voor uw kinderen, die vervolgens via hun smartphone alleen het licht in hun kamer kunnen gebruiken, maar de sauna niet kunnen inschakelen.

Basisprogrammering

GEBRUIKER AANMAKEN

Om een nieuwe gebruiker aan te maken, klikt u in de periferieboom op Gebruiker, en vervolgens in de menubalk op “Gebruiker”. Als alternatief kunt u ook met de sneltoets F4 een nieuwe gebruiker aanmaken.

GEBRUIKERSGROEP AANMAKEN

Om een nieuwe gebruikersgroep aan te maken, klikt u op “Gebruikersgroep”. Als alternatief kunt u ook met de sneltoets F4 een nieuwe gebruikersgroep aanmaken.

GEBRUIKER TOEWIJZEN AAN EEN GEBRUIKERSGROEP

Met slepen en neerzetten kan de gebruiker aan een gebruikersgroep worden toegewezen.
Selecteer de gebruiker en sleep hem met ingedrukte muisknop naar de gebruikersgroep.

PASWOORD TOEVOEGEN

In de gebruikerseigenschappen kunt u het wachtwoord instellen en het serienummer van de iButton toewijzen, indien aanwezig.

GEBRUIKERS RECHTEN

Met behulp van de gebruikersrechten kunnen machtigingen worden toegewezen aan de individuele gebruikersgroepen.

Website/App de geselecteerde gebruikersgroep krijgt toegang  tot de Loxone Smart Home-app en de webinterface
Loxone Config de gebruikersgroep heeft toegang tot de Miniserver via Loxone Config
FTP de gebruikersgroep heeft via FTP toegang tot de Loxone Miniserver
Bedrijfstijden de bedrijfstijden via de visualisatie kunnen worden bewerkt
Automatische Designer Gebruik van de automatische designer
Visualisatie aanpassen gebruikersgroep kan de visualisatie-instellingen van objecten in de visualisatie manipuleren

SCHAKELTIJD DEFINIËREN

Voor de gebruikersgroep moet nu een schakeltijd worden gedefinieerd. Dit betekent dat de gebruikersgroep alleen in de geselecteerde periode toegang heeft.

MACHTIGINGSCOMPONENT INVOEGEN

Om de component in te voegen, klikt u in het tabblad “Mijn project” op “Componenten” – “Bewaking” – “Machtiging”. Als alternatief kunt u ook met de sneltoets F5 de component Machtiging invoegen.

Nu wordt de 1-Wire Extension toegewezen en gedefinieerd waartoe de gebruikersgroep toegang heeft.
In ons geval is dit de Extension met de naam 1-Wire Extension Huisdeur en de gebruikersgroep Support.

De elektronische sleutel (iButton) moet NIET aan de Tr-ingang worden gekoppeld.

Omdat de intelligentie in de iButton zelf ligt en niet in de lezer, kan niet worden bepaald op welke lezer de iButton wordt bediend. Daarom is per iButton-lezer een eigen 1-Wire Extension vereist.

Als alternatief kunt u via ingang Tr een bijkomende ingang koppelen. U kunt bijvoorbeeld door een bijkomende knopbediening aangeven op welke lezer de iButton zich op dit ogenblik bevindt.