Toestemming

In de eigenschappen van het toegangscontrole blok moet de 1-Wire Extension waarop de iButton lezer is aangesloten worden geselecteerd. Selecteer welke gebruikersgroepen toegangsrechten hebben gekregen en stel ook de tijden in voor elke groep. (Randapparatuur Tree > gebruikersgroepen)
(Sel) ingang om de iButton lezer te identificeren indien er meerdere zijn aangesloten op dezelfde 1-Wire Extension. Na een puls op (Sel) worden de permissies voor dit blok gebruikt om de identiteit van de iButton te verifiëren voor de duur van (Dsel)

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Sel Select access controller Puls om toegangscontroller te selecteren (bij gebruik van meerdere toegangscontrollers) 0/1
Eid External Authentication ID Deze externe authenticatie-ID kan bijvoorbeeld worden verstrekt door een vingerafdruk via een virtuele ingang. Deze ID moet aanwezig zijn in de gebruikersauthenticatie. -
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
P Permission given Toestemming gegeven 0/1
Txt Providing the last authorisation details
The text is available as long as the output (P) is on.
Met de laatste autorisatiegegevens
De tekst is beschikbaar zolang de uitgang (P) aanstaat.
-
Pd Pulse when permission denied Impuls als toestemming wordt geweigerd 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Dsel Duration Access Controller selected Indien (Dsel) = 0 wordt de authenticatiecontrole onmiddellijk uitgevoerd, (Sel) wordt niet gebruikt. 0
Pd Duration pulse when permission given Impuls als toestemming wordt gegeven 3
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Toegewezen apparaat Volgende apparaten worden ondersteund:
Loxone Intercom
1-Wire Extension
Apparaten met 1-Wire interface
-