Diagnose zonweringsmotoren

De volgende berichten van een GEIGER-zonweringsmotor ( GJ56 Air , SOLIDline Air ) kunnen worden weergegeven via de systeemstatus of via de diagnose-ingangen van het apparaat:

Obstakel gedetecteerd

Dit bericht verschijnt wanneer een obstakel wordt gedetecteerd door de zonweringsmotor. De overeenkomstige looprichting waarin het obstakel werd gedetecteerd, is geblokkeerd.

Om de blokkering op te heffen, moet de motor in de tegenovergestelde richting draaien. Om dit te doen, klikt u op “Bevestigen” in het bijbehorende bericht en voert u vervolgens deze beweging uit. Bij bediening met een drukknop wordt de fout automatisch bevestigd bij de volgende beweging in de tegenovergestelde richting van de blokkering.

Als de onderste rail van de jaloezie op de grond is vastgevroren, wordt dit tijdens het opstarten als een obstakel gedetecteerd en wordt de jaloezie teruggestuurd naar de onderste eindpositie. In dit geval is de looprichting niet vergrendeld omdat een aandrijving in de tegenovergestelde richting niet mogelijk is.

Motor geblokkeerd

Zodra de motor een commando krijgt om te starten of te stoppen, wordt gecontroleerd of de motoras draait. Als dit niet het geval is, wordt dit bericht weergegeven in de systeemstatus.

Om via de visualisatie een nieuwe beweging te kunnen uitvoeren, moet de fout eerst in het betreffende bericht worden bevestigd door op “Bevestigen” te klikken. Als de motor met een knop wordt bediend, wordt de fout automatisch bevestigd bij de volgende succesvolle beweging.

Volgende oorzaken gelden bij een geblokkeerde motor:

Mechanische blokkering van de motoras of de jaloezie

Controleer de motor op een mechanische blokkering en verwijder deze. Dan is beweging weer mogelijk.

Oververhitting van de motor

Als er snel veel beweging is, kan de motor oververhit raken. In dit geval beschermt de motor zichzelf door beweging niet langer toe te staan. Deze toestand duurt voort totdat de motor weer voldoende is afgekoeld.