Noodgevallen alarm

Met de Noodgevallen alarm bouwsteen kunnen mensen in noodsituaties een oproep om hulp of een alarm afgeven.
Daartoe worden compatibele apparaten zoals de Button Air, de Wrist Button Air, of een Loxone Touch aan de module gekoppeld, of wordt een handmatige programmering gemaakt met behulp van de in- en uitgangen van de bouwsteen.

Wanneer de gebruikte drukknoppen of knoppen worden ingedrukt, gaat het alarm af.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Tg Toggle push & hold Als de ingang langer actief is dan parameter (Ta), wordt een alarm geactiveerd.
Als de ingang langer actief is dan parameter (Tc) terwijl een alarm actief is, wordt het alarm bevestigd.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
A Activate alarm Triggert het alarm.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Ca Confirm alarm Alarm bevestigen.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
A Alarm 0/1
Aon Pulse on alarm start Impuls bij alarmstart 0/1
Aoff Pulse on alarm end Impuls bij alarmstop 0/1
Ca Cause of alarm Geeft de naam of locatie van de triggerende knop of de naam van de app-gebruiker. -
Cc Cause of confirmation Geeft de naam of locatie van de bevestigingsknop of de naam van de app-gebruiker. -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Ta Push & hold time alarm Voor invoer (Tg). s 1...10 4
Tc Push & hold time confirmation Voor invoer (Tg). s 1...10 2
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 2...100 20
Configuratie Configureer hier apparaten voor gebruik als noodknoppen. Normale knoppen (bv. Touch Tree) geven een alarm af als ze voor de duur van 'Ta' worden ingedrukt. Een nieuwe puls voor de duur 'Tc' erkent het alarm opnieuw. - -
Voorbeeld programmatie

Bij het invoegen van de bouwsteen, of door te klikken op toegewezen objecten onderaan de blok, wordt een venster geopend voor het koppelen van ondersteunde apparaten.
Daar selecteert u welke apparaten moeten worden gebruikt voor het noodgevallen alarm:

Bij gebruik van een speciaal apparaat zoals de Button Air of de Wrist Button Air, wordt het alarm onmiddellijk geactiveerd bij het indrukken ervan. Parameter Ta wordt genegeerd.

Bij gebruik van een Loxone Touch wordt de middelste knop (I3) gebruikt om het alarm te activeren. Een lange klik met de door parameter Ta gespecificeerde tijd is vereist om het alarm te activeren.

Andere apparaten, zoals conventionele drukknoppen of knoppen, kunnen ook via digitale ingangen op de objectingangen van de bouwsteen worden aangesloten.

Vervolgens kan het versturen van een hulpoproep of een alarm via de tekstuitgangen van het functieblok worden geprogrammeerd, bijvoorbeeld door een melding of de Caller Service.