Inbedrijfsname Loxone Music Server

Ingebruikname van de Loxone muziekserver

 

VOORBEELDCONFIGURATIE

Laad onze voorbeeldconfiguraties en ontdek de verschillende toepassingsmogelijkheden van de Loxone muziekserver.

Muziek – Loxone Music Server

Dit voorbeeld toont hoe de Loxone Music Server met de programmacomponent Muziekserver-zone probleemloos in het systeem kan worden geïntegreerd.
Downloaden

 

Muziek – Casatunes muziekserver

Dit voorbeeld toont hoe de Casatunes muziekserver met de programmacomponent Muziekserver-zone in het systeem kan worden geïntegreerd.
Downloaden

DE LOXONE MUSIC SERVER

De nieuwe Loxone muziekserver is het eerste multiroom audio-systeem dat voor 100% werd ontwikkeld voor gebruik in Smart Home.
>>>Hier vindt u documentatie over de programmacomponent Muziekserver-zone<<<

KENMERKEN:

 • Volume inbraak- en brandalarm, zachte wekker, deurbel inclusief
 • text to speech in de talen DE, EN, ES, FI, FR, HU, CZ, IT, NL, PL, RU, TR, PT, ES, SE
 • UPnP
 • Uitbreiding van de zones via netwerk-streaming

U kunt muziek via UPnP doorsturen

 

 

 1. UPnP-activeren
2. Zones activeren3. Muziek afspelen
Start Loxone Config en
activeer UPnP.
Zoek naar UPnP-apparaten
en activeer ze als zone.
U kunt muziek van uw
muziekserver overzetten naar UPnP-apparaten.

 

 

Merk op dat om technische redenen UPnP/DLNA-netwerkzones niet synchroon met bekabelde zones in een groep kunnen worden afgespeeld.
Dit is te wijten aan looptijdverschillen in het netwerk, tijdsgedrag en ontbrekende synchronisatie-feedback van de UPnP-apparaten en wordt bijgevolg als bedieningsfunctie in de app niet toegelaten.
Voor een perfecte identificatie en bediening van UPnP/DLNA-spelers moet in sommige netwerkrouters de UPnP-functie expliciet worden ingeschakeld.

 

AirPlay

De muziek van uw voor AirPlay geschikte apparaten (iPhone, iPod Touch, iPad en Mac) kunt u rechtstreeks naar de Loxone muziekserver verzenden.
Met diensten als AirParrot is AirPlay ook mogelijk met Windows-apparaten.

 

1.AirPlay activeren2. Kamer selecteren3. Muziek afspelen
Activeer AirPlay op uw AirPlay-apparaat.Kies een kamer in uw lijst.Op die manier kunt u alles van uw AirPlay-apparaat overzetten naar uw muziekserver.

 

AirPlay kan in de Loxone Config-software bij de eigenschappen van de muziekserver door middel van een selectievakje voor heel het systeem worden geactiveerd en gedeactiveerd. Merk op dat de kwaliteit van de stream zeer sterk afhankelijk is van het gebruikte WLAN-debiet van de mobiele apparaten. Als er audioverlies tijdens Airplay optreedt, is het aan te bevelen de functie via iTunes te vergelijken met een LAN bekabelde pc of MAC.

 

Bediening en instelling via Loxone-app

 

(vanaf Loxone Smart Hole app 4 Beta)

 

Muziekspeler

Afspelen, luider, stiller, volgende titel, … of kies in uw Loxone-app wat u momenteel wilt horen.

Muziekbibliotheek

In uw persoonlijke muziekbibliotheek vindt u al uw afspeellijsten, albums en titels.

Wachtrij

Voeg titels uit uw muziekverzameling of muziekdiensten toe aan uw wachtrij.

 

Na een eenmalige configuratie in Loxone Config worden de andere instellingen uitgevoerd via de app.

 

 

Basisinstellingen

Definieer via de Loxone-app het max. volume, het basisvolume en de audiovertraging per zone.

Zonegroepen

Voeg meerdere zones samen tot een zonegroep en speel daar dezelfde muziek af.

 

Zonefavorieten

Definieer uw favorieten per zone, bijv. kinderliedjes in de kinderkamer, rockmuziek in de keuken. Dit zijn tevens de bronnen voor de knopbediening volgens de Loxone-standaard.

 

Equalizer

In de Loxone Smart Home-app vindt u bij de zone-instellingen van uw bekabelde zones de instellingen voor de 10-band equalizer.
Pas daar uw audiozone aan met de frequentiebereiken voor het door u gewenste klankbeeld / ruimtelijk gedrag.
De getoonde frequentiebanden worden in de volgorde van laag over midden naar hoog weergegeven:
– Laag: 31 Hz tot 250 Hz
– Midden: 250 Hz tot 4 kHz
– Hoog:4 kHz tot 16 kHz

 

zone equaliser

 

Massageheugen

Onze Loxone muziekserver is uitgerust met één terrabyte (1024 GB) geheugenruimte. Voldoende plaats voor circa 250.000 songs, die u direct van de muziekserver kunt afspelen.
De volgende audioformaten worden ondersteund:

 

 • mp3
 • flac
 • wav
 • aiff
 • wma
 • ogg
 • alac
 • aac

 

Om songs naar de muziekserver te kopiëren, voert u gewoon het volgende in het bestandsbeheer in (bijv. Windows Verkenner):
\\“IP-adres van de muziekserver“\audio
dus bijvoorbeeld: \\192.168.1.30\audio

 

ONLINE-DIENSTEN:

 

Integratie van Spotify, Google Play Music, TuneIn

Om diensten zoals Spotify, Google Play Music of TuneIn te kunnen gebruiken, moeten de toegangsgegevens van de dienst in de Loxone Smart Home-app worden ingevoerd.

Spotify

Kan alleen worden geïntegreerd met een Spotify Premium Account. Tijdens het aanmaken van de account in de muziekserver (onder Instellingen, Muziekdiensten) wordt u doorgestuurd naar een Spotify-bevestigingspagina, waar u uw muziekserver toegang moet verlenen tot uw account. Merk op dat uw account in het popup-venster wordt weergegeven.
OPGELET! Als u deze stap uitvoert met een browser, kan een popup-blocker de oproep eventueel blokkeren.

Op de Musicserver kunnen max. 6 accounts aangelegd worden, aangepast aan Spotify Family User Accounts. Die accounts zijn in de visualisatie voor alle zichtbaar en u kan onderscheid maken welke account in welke zone gebruikt kan worden, hierbij kan er max 1 account per zone gebruikt worden. Als een account in twee verschillende zones gebruikt wordt, zal er een toepasselijke melding komen vanuit de App.

Google

Bij Google moet een speciaal app-wachtwoord worden aangemaakt. Het gebruikelijke hoofdwachtwoord kan niet worden gebruikt. (Als het hoofdwachtwoord wordt gebruikt, functioneert de login weliswaar aan het begin, maar men wordt bij Google automatisch na enkele dag uitgelogd). Meer info hieromtrent vindt u hier.

Bij gebruik van internetradio kunnen we geen garantie tegen uitval geven.
Dit is vooral te wijten aan de uiteenlopende internetverbindingen en snelheden en aan de externe diensten en radiostations.
Ook beperkingen op het maximale aantal internet-stream-luisteraars door de stations en hun snelheid bij het leveren van de streams hebben invloed op de beschikbaarheid en de geleverde audiokwaliteit.

Aanbeveling voor veilig gebruik op het internet:

Voor het afspelen van internetradio, synchronisatie met Spotify en Google Music of (naar keuze) automatische installatie van updates, heeft de muziekserver een verbinding met het internet nodig. Portforwarding zoals voor externe toegang tot de muziekserver is niet noodzakelijk. Ook wanneer u zich met de app buiten uw WLAN bevindt, kunt u de muziekserver zoals gebruikelijk met de app aansturen.

 

OFFLINE-WERKING

Voor muziekservers die zonder internet werken, adviseren we de onlinefuncties volledig uit te schakelen:
1. Via App, Instellingen, Muziekdiensten, Internetradio weergeven -> Uitschakelen
2. via http://music.server.ip, Instellingen, Netwerkinstellingen, DNS-server: 127.0.0.1 invoeren

Montage

Wij raden aan om de versterker op een hoog schap te monteren, dit met betrekking tot de restwarmte. Zo kan deze warmte boven ontsnappen en niet onnodig de rest van de rek verhitten. De Musicserver zelf moet op een schap onder de versterker worden geplaatst. De aanbevolen omgevingstemperatuur van het rek is max 30°C. Moest deze temperatuur overschreden, zijn passende maatregelen voor ventilatie nodig.

INGEBRUIKNAME MUZIEKSERVER

Nadat de Loxone muziekserver met het netwerk werd verbonden en werd ingeschakeld, wordt hij met Loxone Config geïntegreerd in de programmering.
Start daartoe eerst de Loxone Config-software en maak verbinding met uw Miniserver. Laad het actuele programma uit de Miniserver, selecteer de Miniserver in de periferieboom en klik vervolgens op de knop “Extensions zoeken”.

 

extension zoeken

 

Het zoek-dialoogvenster verschijnt. In het tabblad “Netwerk” verschijnen nu alle Loxone-apparaten die geschikt zijn voor netwerkgebruik. Selecteer de muziekserver en klik vervolgens op “Configureren”. Ga nu naar het tabblad “Netwerk” om het gewenste IP-adres in te stellen en klik ten slotte op “Toevoegen”.

 

configuratie music server

 

Nu worden alle zones van de muziekserver automatisch aangemaakt en in de randapparatuurlijst weergegeven.
Als de naam van een zone wordt gewijzigd, wordt deze wijziging voor Air Play en andere diensten uiterlijk na een reboot van de muziekserver overgenomen.

 

IP-INSTELLINGEN VIA DE BROWSER

Het IP-adres van de muziekserver kan ook worden gewijzigd via een browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, …).
Typ het actuele IP-adres van uw muziekserver in de adresregel van uw browser om naar de webinterface te gaan.
Naast IP-instellingen kunt u daar ook een update of een herstart van de muziekserver uitvoeren.

instellingen music server

 

Klik op het tabblad Instellingen en vervolgens op Netwerkinstellingen.

 

netwerkinstellingen

 

Het is ten stelligste aan te bevelen aan de muziekserver “altijd” een vast IP-adres toe te wijzen.

 

ACTIES OP DE HOOFDPAGINA VAN DE MUZIEKSERVER

 

acties - hoofdmenu

 

 

ActualiserenPrincipieel worden updates automatisch gedownload en geïnstalleerd (controle op updates dagelijks om 02:00). Als de server op dat tijdstip altijd uitgeschakeld is, kan de update hier handmatig worden gestart.
Diensten opnieuw startenStart de services van de muziekserver opnieuw: noodzakelijk bij verbindingsproblemen met de app of de Miniserver.
Server opnieuw startenVoert een herstart van de muziekserver uit.
SupportHiermee wordt een rapport over de huidige systeemstatus naar onze support verstuurd. Dit gebeurt na overleg met onze support en op basis van een geldig ticketnummer.
Rapporten zonder geldig ticket worden niet behandeld.

 

Tijdens de update moet de muziekserver via port 8443 verbindingen met het internet tot stand brengen. Uitgaande communicatie via deze poort mag niet worden beperkt door de firewall.

 

Systeemstatus:

 

systeemstatus

 

Server en diensten

 • Server loopt sederd
 • Bedrijfsbelasting (gemiddelde van de CPU-belasting van de laatste 5 minuten)
  • tot 75 % geen
  • tot 95 % … hoog (waarschuwing)
  • boven 95 % … zeer hoog (kritisch)
 • Vrije schijfruimte
  • onder 2 GB van het geheugen gaat uit (kritisch)
  • onder 5 GB waarschuwing
  • Om het geheugen verduidelijken, wordt het vrije geheugen ook in mp3-bestanden weergegeven.
 • Muziek dienst>
  Achtergronddienst die verantwoordelijk is dat muziek speelt.
 • Interface app/Miniserver
  Communicatie-API met apps en Miniserver
 • Miniserver (laatste configuratie)
  Geeft aan van welke Miniserver de muziekserver het laatst een configuratie heeft ontvangen.

 

Netwerk

 • Standaard-gateway (ping van de lokale router)
  Een onstabiele verbinding wordt gedetecteerd als ping-pakketten verloren gaan of als de antwoordtijd op de ping d > 25 ms bedraagt.
 • Miniserver (ping van de Miniserver)
  Een onstabiele verbinding wordt gedetecteerd als ping-pakketten verloren gaan of als de antwoordtijd op de ping d > 25 ms bedraagt.
 • Internet (ping van de Loxone-server)
  Een onstabiele internetverbinding wordt gedetecteerd wanneer > 50% van de ping-pakketten verloren gaan of de antwoordtijd op de ping >100 ms is.

 

Muziek zonen

In de lijst worden alle fysieke en als UPnP configureerbare zones getoond.
Bovendien wordt de actuele status van de specifieke zone getoond.
Als een UPnP-zoekbewerking wordt uitgevoerd, kunnen ook niet-geconfigureerde zones worden getoond.
UPnP-zones die niet bereikbaar zijn, worden als offline aangegeven. De muziekserver actualiseert de onlinestatus van de netwerkzones om de 30 seconden.

 

UPNP-APPARATEN TOEVOEGEN

Zones kunnen worden beheerd met het menu “Muziekserver configureren”. Selecteer daartoe de muziekserver in de periferieboom (1) en klik vervolgens op de knop (2). In het tabblad “Zones” kunnen nu alle zones worden beheerd en kunnen UPnP-zones worden toegevoegd.

 

Musicserver_add_upnp

 

Alle in het netwerk beschikbare UPnP-apparaten worden nu bepaald en automatisch overgenomen in de apparaatlijst van de muziekserver. Nu kan het nieuwe UPnP-apparaat in de gewenste kamerpagina worden ingevoegd en worden geconfigureerd.

 

UPnP-modus van de apparaten

 

MAXIMAAL AANTAL ZONES

Het maximale aantal zones is 1,5 keer het aantal hardwarezones (aantal uitgangen van de muziekserver).
Zo krijgen we bijvoorbeeld bij de LOXONE MUZIEKSERVER 8 ZONES een maximaal aantal zones van 12. (8 muziekserver-uitgangen + 4 UPnP-zones).
Het is echter ook mogelijk een muziekserveruitgang niet te gebruiken en in de plaats daarvan een UPnP-zone aan te maken. Theoretisch is het dus ook mogelijk om bij de LOXONE MUZIEKSERVER 8 ZONES de 12 mogelijke zones te bezetten met UPnP-apparaten en de uitgangen van de muziekserver niet te gebruiken.

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE KOPPELING VAN UPNP-APPARATEN

Een integratie van UPnP/DLNA-apparaten als bijkomende audiozone is in feite een bijkomende luidspreker die vast met het netwerk wordt verbonden.
Controleer dat de muziekserver de enige master van deze apparaten is en geen andere invloeden door apps,
Windows-programma’s, afstandsbedieningen, taken, enz. invloed hebben op het apparaat. Afhankelijk van de fabrikant en het apparaattype kan dit tot problemen met de apparaatfuncties
leiden.
Merk op dat bij gebruik van UPnP-zones er geen audio-synchronisatie in aangemaakte groepen kan worden gerealiseerd.
Dit wordt niet ondersteund door de UPnP-protocolstandaard en is zuiver technisch niet oplosbaar vanwege de verschillende fabrikanten / apparaten, netwerkomstandigheden en latenties.

 

NETWERKCOMMANDO’S

In de Loxone Config-software is reeds een apparaatsjabloon voor de netwerkcommando’s van de muziekserver geïntegreerd. Selecteer voor het invoegen in de periferieboom “Virtuele uitgangen”, waarna rechtsboven de knop “Voorgedefinieerde apparaten” verschijnt. Door op deze knop te klikken worden de voorgedefinieerde apparaten in een lijst opgesomd en kunnen ze worden ingevoegd.

 

vooraf gedef. app

 

Nu verschijnt het volgende bericht:

 

let op virtuele ingangen

 

Selecteer nu de “Loxone muziekserver” bij de virtuele uitgangen en pas het IP-adres aan. Let erop dat de port “:7091” ongewijzigd blijft.

 

eigenschappen adres

 

Gebruik van netwerkcommando’s

Virtuele commando’s kunnen worden gebruikt voor geavanceerde programmering
De meeste van deze commando’s vindt u reeds in Loxone Config. (Hoe ze worden ingevoegd, vindt u hierboven)
Principieel worden alle commando’s via http naar de muziekserver verzonden http://music.server.ip:7091/audio/ZonenID/Commando
Een muziekserver “speel zone 1” is dus “http://music.server.ip:7091/audio/1/play”

 

ZONE-COMMANDO’S:

 

 

volledige herstart/reboot
herstart/audio/cfg/restart
stand-by/audio/cfg/standby
Triggerkaart activeren/deactiveren/audio/cfg/triggercard/on

/audio/cfg/triggercard/off

De muziekserver behandelt de triggeruitgang automatisch. Deze commando’s worden UITSLUITEND gebruikt wanneer u de status handmatig wilt overschrijven. Ze hebben dan een eigen logica nodig en zetten het interne automatische systeem van de server buiten werking!

Alarm in zone X met volume Y activeren / deactiveren/audio/X/alarm/Y

/audio/X/off

Bel in zone X met volume Y activeren / deactiveren/audio/X/bell/Y

/audio/X/off

Wekker in zone X met volume Y activeren / deactiveren/audio/X/wecker/<v>

/audio/X/off

Bron: LineIn activeren voor zone X/audio/X/linein
Zone X uitschakelen/audio/X/off
Zone X inschakelen/audio/X/pause
Zone X pauzeren/audio/X/pause
Zone X verderzetten/audio/X/play
In zone X een bepaald eventbestand (volledig bestandspad vereist) met volume Y afspelen/audio/X/playeventfile/Event_Sounds/subfolder/myfile.mp3/Y
In zone X een bepaald bestand (volledig bestandspad vereist) starten/audio/X/playfile/AUDIO/subfolder/myfile.mp3
In zone X een stream afspelen/audio/X/playurl/http://mypersonalstream.at/
In zone X naar trackpositie Y [s] gaan/audio/X/position/Y
In zone X bij track met Y seconden terugspringen/audio/X/position/-Y
In zone X bij track met Y seconden vooruit springen/audio/X/position/+Y
In zone X de wachtrij wissen/audio/X/queue/clear
In zone X naar de volgende track gaan/audio/X/queueplus
In zone X naar de vorige track gaan/audio/X/queueminus
Naar de track op positie Y in de wachtrij van zone X gaan/audio/X/queue/Y
Afspeellijst in zone X automatisch herhalen activeren / deactiveren/audio/X/repeat/1

/audio/X/repeat/0

Actuele track in zone X automatisch herhalen activeren / deactiveren/audio/X/repeat/3

/audio/X/repeat/0

Track in zone X verderzetten/audio/X/resume
Kamerfavoriet op plaats Y van zone X afspelen/audio/X/roomfav/play/Y
In zone X naar de volgende kamerfavoriet gaan/audio/X/roomfav/plus
Willekeurige trackweergave in zone X activeren / deactiveren/audio/X/shuffle/1

/audio/X/shuffle/0

Zone X stoppen/audio/X/stop
Synchroniseren van willekeurig aantal zones:

Masterzone X groeperen met zone Y, Z, …

/audio/X/sync/Y

/audio/X/sync/Y/Z

Groepering van meerdere zones opheffen (X is het nummer van de masterzone)/audio/X/unsync
Willekeurige tekst via spraakuitvoer in zone X laten afspelen/audio/X/tts/tekst van spraakuitvoer/40
Volume in zone X op een bepaalde waarde Y zetten/audio/X/volume/Y
Volume in zone X met Y% verminderen/audio/X/volume/-Y
Volume in zone X met Y% verhogen/audio/X/volume/+Y

 

 

ZONE GROEPEN:

– Aanmaken:
Zones als groep met elkaar verbinden: /audio/MasterZone/sync/SlaveZone/SlaveZone2/n
SlaveZone en SlaveZone2 zullen de bron van de masterzone gebruiken voor gesynchroniseerd afspelen
– Opheffen:
Een zone uit een bestaande groep verwijderen: /audio/ZoneID/unsync

 

GEBEURTENISSEN:

http://music.server.ip:7091
Alarm: /audio/ZoneID/alarm/Volume
Voorbeeld: http://music.server.ip:7091/audio/1/alarm/80
Brandalarm: /audio/ZoneID/firealarm/Volume
Bel: /audio/ZoneID/bell/Volume
Wekker: /audio/ZoneID/wecker/Volume

 

TTS:

audio/ZoneID/tts/Tekst van spraakuitvoer/Volume
Deze tekst wordt in de ingestelde taal van de Config gegenereerd. Als de taal niet wordt ondersteund, wordt Engels gebruikt. Voor een andere taal kunt u de taalcode toevoegen: /audio/ZoneID/Taalcode|Tekst die moet worden uitgevoerd/Volume
De volgende talen/codes worden ondersteund:
DE, EN, ES, FI, FR, HU, CZ, IT, NL, PL, RU, TR, PT, ES, SE

 

Gegroepeerde TTS:

Met dit bevel kan u een TTS melding naar verschillende zones in verschillende geluidssterktes versturen.

 

audio/grouped/tts/ZONE1~GELUIDSTERKTE_Z1,ZONE2~GELUIDSTERKTE_Z2,n/My TTS Text
VB.:
audio/grouped/tts/1~45,2~40,3~55,4~50,5~60,6~30,7~50,8~44/Raam in badkamer open

 

 

Gebeurtenisbestand:

Speelt een eigen mp3 uit de muziekserver-share “Event_Sounds” af en gaat vervolgens weer naar de vorige toestand:
/audio/ZoneID/playeventfile/Event_Sounds/filename/Volume
Eventplaylist: speelt een opgeslagen afspeellijst af en gaat vervolgens weer naar de vorige toestand:
/audio/ZoneID/playeventplaylist/Playlistname/Volume
Gebeurtenis onderbreken: wanneer u een gebeurtenis door middel van een virtueel commando vroegtijdig wilt onderbreken, stuurt u een pauze naar de overeenkomstige zone:
/audio/ZoneID/pause
OPGELET! Wanneer een event wordt geactiveerd, worden bestaande zonegroepen opgeheven zodat er geen ongewenste neveneffecten optreden
(Voorbeeld wekker in het hele huis na een party in plaats van slechts in één kamer)

 

Gegroepeerde Eventfiles

 

Speelt een file in meerdere zones gelijktijdig af

 

audio/grouped/eventfile/ZONE1~GELUIDSTERKTE_Z1,ZONE2~GELUIDSTERKTE_Z2,n/FILENAME (Filename = mp3 in Event_Sounds)

 

VB:

audio/grouped/eventfile/1~30,2~30,5~50/1-doorbell.mp3

UIT bevel: audio/grouped/eventfile/off/1,2,5 —> moet ALTIJD erna ( bij de gewenste gebeurtenissen ) verzonden worden, zones in dezelfde volgorde als bij trigger.

Er kan hiermee natuurlijk ook eigen/andere mp3 bestanden in de Event_Sounds map afgespeeld worden.

 

LineIN als gebeurtenis

LineIN selecteren en als afspeellijst onder de naam “lineinevent” opslaan, daarna met virtueel commando:
http://music.server.ip:7091/audio/1/playeventplaylist/lineinevent/60
Deze gebeurtenis heeft dan verplicht een http://mediaserver:7091/audio/1/pause nodig om te beëindigen, want LineIN loopt oneindig.
Op die manier wordt bij het activeren de actuele afspeellijst opgeslagen, LineIN wordt als bron gekozen en na een /pause weer in de vorige toestand gezet.

 

TOEPASSINGSVOORBEELDEN:

Speel kamerfavoriet nummer 4 af in zone 1 en groepeer zone 3 met zone 1:
http://music.server.ip:7091/audio/1/roomfav/play/4
http://music.server.ip:7091/audio/1/sync/3
Ga naar kamerfavoriet 1 voor de volledige groep (commando gaat naar zonemaster):
http://music.server.ip:7091/audio/1/roomfav/play/1
Speel kamerfavoriet nummer 1 af in zone1 en groepeer zone2, zone3, zone4 met zone1:
http://music.server.ip:7091/audio/1/roomfav/play/1
http://music.server.ip:7091/audio/1/sync/2/3/4
Haal zone3 uit een bestaande groepering:
http://music.server.ip:7091/audio/3/unsync

 

MUZIEK OP DE MUZIEKSERVER OPSLAAN

De muziekserver kan als een netwerkmap aan uw pc worden gekoppeld om comfortabel songs op de muziekserver op te slaan.

WINDOWS

Open daartoe het bureaublad, in recentere Windows-versies ook wel “Deze computer” genoemd. Klik nu met de rechter muisknop in het venster en vervolgens met de linker muisknop op “Netwerkadres toevoegen”.

muziek opslaan - windows

Geef nu het IP-adres van de muziekserver in het volgende formaat in:
\\“IP-adres“\audio
Bijvoorbeeld: \\192.168.1.50\audio

 

netwerkverbinding - windows muziek server

 

Nu kunt u uw muziek via de netwerkmap naar uw muziekserver kopiëren.

 

muziek kopiëren - windows

OSX

Ook op uw MAC kan de muziekserver als netwerkmap worden gebruikt.
Druk daartoe in de “Finder” op “Go” en vervolgens op “Connect to Server…”.

 

mac_connecttoserver

Geef nu het IP-adres van de muziekserver in het volgende formaat in:
smb://“IP-adres“/AUDIO
Bijvoorbeeld: smb://192.168.1.56/AUDIO

 

mac_addaddress

 

 

TEXT-TO-SPEECH

Met de functie Text-to-Speech van de Loxone-muziekserver wordt uw voorgedefinieerde tekst online gegenereerd en weergegeven in de overeenkomstige zone. De akoestische spraakuitvoer is perfect geschikt voor alle gebeurtenissen waarbij u snel informatie wenst. De in Loxone Config ingestelde taal wordt automatisch gebruikt.
De volgende talen worden ondersteund:
DE, EN, ES, FI, FR, HU, CZ, IT, NL, PL, RU, TR, PT, ES, SE

 

 

TaalTaalcode
Duitsde
Engelsen
Spaanses
Finsfi
Fransfr
Italiaansit
Nederlandsnl
Poolspl
Russischru
Tsjechischcz
Portugeespt
Zweedsse

 

SPRAAKUITVOER IN ANDERE TAAL

Als u voor de spraakuitvoer een andere taal wenst dan de taal die in Loxone Config aangegeven is, kunt u dit realiseren door middel van de virtuele uitgangsconnector.
Het commando ziet er als volgt uit:
http://“IP van de muziekserver“:7091/audio/“Zone- ID“/tts/“Taalcode“|“gewenste taal“/“gewenst volume“
In dit voorbeeld wordt “Good morning” in het Engels weergegeven in zone 3 van de muziekserver met het IP-adres 192.168.1.50 en volume 30:
http://192.168.1.50:7091/audio/3/tts/en|Good morning/30
Merk op dat er tussen de landcode en de tekst geen slash staat, maar een pipe-teken (|), dus een verticale streep.

 

IN-EN UITGANGEN

Stroomverbruik:

 • Stand-by: 0,7W
 • In bedrijf: 24W

 

Model 2016:

 

Muziek server

 

Model 2015

Music server - connections 1

 

Music Server Wiring

UPDATE

Musicserver updaten met internetverbinding

Voer het musicserver IP in in de browser. De webpagina van het apparaat wordt weergegeven en biedt onder de knop ‘acties’ de mogelijkheid om te updaten. Wanneer je op ‘update’ duwt zal op de achtergrond de download van de firmware starten en zal de server zelf overgaan tot de installatie ervan. De server schakelt waarschijnlijk zelf de muziek uit tijdens het updaten.

Updaten zonder internetverbinding

Bij Downloads kan de laatste firmwareversie gedownload worden, om deze later zonder internetverbinding te kunnen installeren om de musicserver.
Om de update te starten geeft u het IP adres van de musicserver in in de browser, en klikt u op ‘acties’. Hierna duwt u op ‘updaten/actualiseren’.

Update

Met ‘bestand kiezen’ kan u de eerder gedownloade bestanden op uw PC kiezen (4 en 5).

update music server

Tot slot duwt u op updaten/actualiseren.

update music server

 

OPMERKING VOOR DE WEERGAVE VAN MUZIEK VIA DE LINEIN-INGANG:

Het op te nemen geluid wordt niet in reële tijd verzonden. Tussen de afspelende bron en de weergave via de muziekserver kunnen vertragingen van wel 3 seconden optreden.

 

Diagnose

Als u merkt dat op de luidsprekers ruist of bromt, bekijk dan de volgende checklist.

 

Downloads:

Korte handleiding Loxone Music Server 4 Zonen
Korte handleiding Loxone Music Server 8 Zonen
Korte handleiding Loxone Music Server 12 Zonen
Korte handleiding Loxone Music Server 16 Zonen
Korte handleiding Loxone Music Server 20 Zonen
Upgrade handleiding voor Loxone Music Server