Temperatuurbewaking van koel- en vriesruimtes

Uitdaging: Temperatuurbewaking van koel- en vriesruimtes

Voor hotels en horecabedrijven is het bijzonder belangrijk om de temperaturen van koel- en vriesruimtes continu te bewaken en vast te leggen. In de commerciële sector is het absoluut noodzakelijk om een volledige temperatuurbewaking te kunnen presenteren. Dit handmatig opnemen en nauwgezet protocolleren vergt veel tijd! Met de Loxone Miniserver kan de taak van temperatuurbewaking eenvoudig worden geautomatiseerd. 

Maar niet alleen een nauwkeurige temperatuurregistratie is mogelijk met de Miniserver, jouw klant kan ook automatisch worden gewaarschuwd als de temperatuur een bepaalde waarde onder- of overschrijdt. 

Oplossing: Automatische temperatuurbewaking van koel- en vriesruimtes

De Loxone Miniserver is uitstekend geschikt om gegevens vast te leggen en deze op verschillende manieren op te slaan. In dit toepassingsvoorbeeld wordt de temperatuur van een koelruimte gemeten met behulp van een Ruimteklimaat Sensor Tree. Dankzij het meetbereik van -40°C tot 120°C is deze sensor zeer geschikt voor het nauwkeurig meten van de temperatuur in de koelruimte. 

De gemeten temperatuurwaarde wordt visueel weergegeven in een statistiek in de Loxone App. Dankzij de loggerfunctie van de Miniserver kunnen deze waarden ook worden opgeslagen op externe dataservers of op de eigen FTP (File Transfer Protocol).

Vooral in de commerciële sector kan het nodig zijn om temperatuuroverschrijdingen of – onderschrijdingen te registreren. In ons voorbeeld wordt dit opgelost met behulp van de functiebouwsteen “Min Max Begrenzer”. Met de dagelijkse impuls worden zo de maximale en minimale waarden gevisualiseerd. Tegelijkertijd worden de dagelijkse min-max-waarden beschikbaar gesteld in een “Tracker” in de Loxone App.

Als er nu een storing is in het koelsysteem of als de  temperatuur om andere redenen meer dan 3 minuten sterk afwijkt, wordt je klant onmiddellijk gecontacteerd via de Loxone Caller Service

Hardware:

Configuratie:

Download het configuratie voorbeeld:

Monitoring and data logging of cooling rooms

Config 14.02.06.16

Voordelen van automatische koel- en vriesruimtebewaking

In hotels en horecabedrijven worden vaak levensmiddelen ter waarde van tienduizenden euro’s opgeslagen in koel- en vriesruimtes. Om de voorraad te beschermen tegen schade, moet ervoor worden gezorgd dat de temperatuur constant blijft. Bovendien moet de temperatuur om hygiënische redenen nauwkeurig worden geregistreerd.

Loxone biedt de mogelijkheid om precies aan deze eisen te voldoen. In geval van een storing wordt je klant onmiddellijk gewaarschuwd en kunnen bederfelijke goederen worden gered. Dit beschermt je klant tegen aanzienlijke financiële schade.