Aquastar Air

De Aquastar Air maakt automatisch terugspoelen in zwembaden mogelijk. Daarnaast zijn aansluitingen voor kleppen, druksensoren en temperatuursensoren geïntegreerd.

>Montage- en bedieningshandleiding met technische gegevens

Inhoudsopgave


Montage

Volg de installatie- en bedieningshandleiding voor de installatie van het apparaat. Deze bevatten belangrijke informatie en aanwijzingen over het ventiel en de aandrijving van het ventiel.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, houdt u de koppelingsknop minstens 5 seconden ingedrukt nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht.
De koppelingsknop bevindt zich op de printplaat, zie Installatiehandleiding pagina 10.


Water niveau

Het waterpeil in het zwembad kan worden bepaald met behulp van een druksensor.
Voor dit doel wordt een druksensor van 0-0,3 bar geïnstalleerd op een plaats waar hij wordt blootgesteld aan de druk van het water in het zwembad. Hiervoor kan bijvoorbeeld de hoofdafvoerleiding worden gebruikt.
Niet geschikt zijn leidingen in het filtercircuit, of andere leidingen met wisselende drukverhoudingen.

Deze druksensor wordt aangesloten op de 0-10V ingang (Ps1) van de Aquastar Air.


1-wire Interface

1-Wire sensoren kunnen worden aangesloten op de 1-Wire interface van het apparaat.
Meer hierover in de Documentatie van de 1-Wire Extension, de eigenschappen van de interface zijn identiek.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Druksensor 1 Voor aansluiting van een 0-10V druksensor.
0-6 bar: Systeemdruk
0-0,3 bar: Waterniveau
Transmissiecyclus: 15 minuten
V 0...10
Druksensor 2 Voor aansluiting van een 0-5V (0,5-4,5V) druksensor.
0-6 bar: Systeemdruk
Transmissiecyclus: 15 minuten
V 0...5
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Relais 1 Relais p 0/1
Relais 2 Relais p 0/1
Relais 3 Relais p 0/1
API Connector Tekst -
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Aquastar Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Systeem temperatuur Geeft de interne apparaattemperatuur.
Dit is vaak de temperatuur van de CPU of een andere locatie in het apparaat.
°
Temperatuur uitschakeling Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.

Neem de veiligheidsaanwijzingen in de volgende montage- en bedieningshandleiding in acht.


Documenten

Montage- en bedieningshandleiding met technische gegevens