Nano 2 Relay Tree

De Nano 2 Relais Tree is een compacte module met 2 relaisuitgangen, die wordt aangestuurd door de Loxone Tree technologie.

De twee relaisuitgangen zijn onafhankelijk van elkaar programmeerbaar of kunnen samen als zonweringactor worden gebruikt. Ze zijn potentiaalvrij en dus geschikt voor verschillende spanningen. De uitgangen hebben een gemeenschappelijk basiscontact.

Datasheet Nano 2 Relay Tree

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het apparaat in een geschikte inbouwdoos.

Sluit de stroomvoorziening (oranje/witte klem) en de draden van de Tree communicatie (groen/witte klemmen) aan. Kort na het inschakelen knippert de status-LED oranje als de bedrading correct is (verbinding met Tree Extension en Miniserver is tot stand gebracht).


Inbedrijfname

Volg daarna de aanleer procedure


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving
Stroomdoorgang Ingang wordt actief wanneer er stroom over de uitgangen loopt
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving
Op Digitale relaisuitgang 1
Neer Digitale relaisuitgang 2
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Nano 2 Relay Tree Digitaal -
Systeem temperatuur °
Temperatuur uitschakeling Als de CPU-temperatuur een kritiek punt bereikt, worden de uitgangen van het apparaat uitgeschakeld. Dit kan te wijten zijn aan kortsluiting, overbelaste belastingen of te hoge omgevingstemperaturen. Digitaal -
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Apparaattype Tree apparaat type -
Toepassingsdoel Specificeert het beoogde gebruik van de actors.
Universeel: Uitgangen kunnen vrij worden gebruikt
Automatische Jaloezie: Auto-Configuratie zal een Automatisch Jaloezie functiebouwsteen aanmaken
-
Tijden automatisch leren Automatisch reistijden aanleren voor volledige ritten (bij gebruik van zonweringsactor).
Dit is niet mogelijk voor motoren met laag vermogen (minder dan 23W). In dit geval moet deze optie worden gedeactiveerd en de reistijden handmatig worden opgegeven bij Tu en Td in de automatische jaloezie.
-
Omgekeerde draairichting Omgekeerde richting. Vereist wanneer de verbinding Omhoog/Omlaag omgekeerd zijn gemaakt. -
Drempel voor stroomdetectie [mA] Als er een grotere stroom wordt gedetecteerd dan de ingestelde drempelwaarde, wordt de uitgang 'stroom gedetecteerd' geactiveerd. De stroom van relais 1 en 2 wordt opgeteld.
- Gebruik als universele actor: stroomdetectie kan worden gebruikt als digitale ingang in het project.
- Ander gebruik: stroom detectie wordt intern gebruikt
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Nano 2 Relay Tree

Datasheet Relais