Automatische besproeiing van een voetbalveld

Uitdaging: irrigatie van een voetbalveld

De oppervlakte van voetbalvelden bestaat voornamelijk uit natuurgras of rolgras. Dit gras moet goed onderhouden en geïrrigeerd worden om mooi en slijtvast te blijven. Elk voetbalveld heeft specifieke eisen wat betreft de irrigatie van de faciliteit. Het verschilt in waterverbruik, waterverdeling en tijdstip van irrigatie volledig van andere sportvelden (bijvoorbeeld een tennisbaan). De waterbehoefte van het sportveld verschilt ook per regio.

In veel gevallen moet een vrijwillige terreinbeheerder het gras handmatig bewateren, wat urenlang werk betekent. Sportvelden met ongelijkmatige irrigatie hebben zachte en harde plekken die geen grip bieden en zo makkelijk tot verwondingen leiden. De daarmee gepaard gaande reparatiewerkzaamheden zijn zeer kostbaar.

Adequate irrigatie van een voetbalveld betekent dus een hoge inzet van middelen met betrekking tot tijd, personeel, geld en water.

Oplossing: automatische irrigatie van het voetbalveld

Met de automatiseringsoplossing van Loxone kan elk type gazon automatisch van water worden voorzien. In dit toepassingsvoorbeeld laten we zien hoe bijvoorbeeld het voetbalveld in Kollerschlag wordt geïrrigeerd.

Omdat het gazon van het voetbalveld afhankelijk van tijd en weer moet worden geïrrigeerd, hangt de automatisering af van de hoeveelheid regen en de stand van de regenwaterput.

De Weather Service deelt de Miniserver mee hoeveel het in de afgelopen 30 uur heeft geregend en hoeveel regen er wordt voorspeld voor de komende 35 uur. Als er minder dan 2 l/m² is gevallen, begint de automatische irrigatie twee keer per week: in de nacht van dinsdag op woensdag en van vrijdag op zaterdag. Een virtuele ingang maakt het instellen van een interval in de Loxone App mogelijk.

Bovendien zijn er twee bedrijfsmodi:

1) Irrigatie van maximaal 60 minuten:
Elke opduikende sproeier is 8 minuten open (achtereenvolgens!); na 60 minuten volgt een automatische veiligheidsuitschakeling.

2) Irrigatie van 9 minuten:
Direct voor de wedstrijd en in de rust is elke sproeier 1 minuut lang open (achtereenvolgens!). Dit voorkomt blessures bij spelers en maakt een snelle pass mogelijk. Deze modus moet handmatig worden gestart.

Bovendien moet de Miniserver de volgende componenten besturen/controleren:

Regenwaterput:
De regenwaterput moet voldoende met water gevuld zijn om drooglopen van de pomp te voorkomen. De regenwaterput wordt bewaakt door een ultrasone sensor. Deze sensor heeft een geïntegreerde 0-10V converter. Zo kan men vaststellen in welk bereik de waterstand gemeten moet worden (bijvoorbeeld 0-400 cm). 

Waterpompen:
Het water uit de regenwaterput wordt via de “waterpomp” naar de waterleidingen van het irrigatiesysteem geleid. De pomp kan handmatig,bijvoorbeeld via de Loxone App, of op een vooraf gedefinieerd tijdstip automatisch worden geactiveerd.

Als er niet genoeg water in de regenwaterput zit, vult de “cisternepomp” deze automatisch bij. Als het waterniveau kritisch is, deactiveert de pomp zichzelf. Een “cisternepomp” is alleen nodig als het water omhoog gepompt moet worden uit een waterreservoir.

Ventielverdelers & sproeiers:
We hebben negen pop-up sproeiers op het voetbalveld, die verbonden zijn met een waterleiding. Aan de waterleiding is een ventiel bevestigd dat verbonden is met het Loxone systeem. De ondergrondse sproeiers worden geactiveerd door waterdruk. Zodra het ventiel op de waterleiding wordt geopend, springt de sproeier omhoog en draait rond. Normaal gesproken is de druk te laag om alle waterleidingen tegelijk te openen. Daarom mag slechts één ventiel na het andere worden geopend. Dit kan eenvoudig worden geïmplementeerd via de bouwsteen “Radioknoppen”.

Let op: de sproeier start met een enorme waterdruk! Dit kan gevaarlijk zijn voor mensen die zich op het moment van irrigatie direct voor de sproeier bevinden en ernstig letsel veroorzaken.

Hardware:

Configuratie:

Download de voorbeeld configuratie:

Watering of Sports Field

Config 14.02.06.16

De voordelen van automatische irrigatie van het voetbalveld

Automatische irrigatie van het voetbalveld is een zinvolle investering voor de sportclub om over- of onderirrigatie van het speelveld te voorkomen. Bovendien bespaart een intelligent irrigatiesysteem tijd en middelen. Ook de kosten voor het onderhoud van het voetbalveld worden daardoor aanzienlijk verlaagd, met name door de vermindering van de waterbehoefte en door de gerichte irrigatieduur.

Daarnaast vermindert een goed onderhouden gazon de kans op blessures bij voetballers. De hoeveelheid water op het oppervlak van een voetbalveld kan de manier waarop een team voetbalt veranderen. Sportclubs en functionarissen kunnen dit in hun voordeel gebruiken. Een goed geïrrigeerd veld maakt een vlot en snel passenspel mogelijk.

 

Gelieve lokale voorschriften en normen in acht te nemen! De inhoud van deze pagina is illustratief en kan niet zonder meer op elke situatie worden toegepast. De informatie die in de toepassingsvoorbeelden wordt verstrekt, vervangt op geen enkele manier de expertise van een Loxone Partner. Als je de functies die in de toepassingsvoorbeelden worden gepresenteerd wil gebruiken, neem dan contact op met je Loxone Partner.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks