CO-bewaking in garages

Uitdaging: Voorkomen van koolmonoxidevergiftiging in garages 

Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig, geurloos en kleurloos gas. Het ontstaat onder andere bij het verbrandingsproces van voertuigmotoren. Vooral in garages vormt het daarom een ernstig gezondheidsrisico.  

Voor openbare garages is het gebruik van een CO-detectiesysteem daarom verplicht. In de garagewetgeving van Baden-Württemberg staat bijvoorbeeld: “Grote garages met meer dan gering verkeer moeten CO-systemen hebben voor meting en waarschuwing (CO-waarschuwingssystemen).” 

Ook in privégarages komen vergiftigingen voor, die in ernstige gevallen dodelijk kunnen aflopen. Het gebruik van een CO-detectiesysteem is daar weliswaar niet voorgeschreven, maar kan ook hier levens redden. 

In een Loxone installatie kan met een paar eenvoudige stappen zo’n CO-detectiesysteem worden gerealiseerd.  

Oplossing: CO-detectiesysteem inclusief geautomatiseerde garagedeuropening 

Voor de implementatie is slechts een 0-10V CO-sensor nodig. Als de door de sensor gemeten CO-waarde in de garage boven een bepaalde drempelwaarde stijgt, wordt de garagedeur automatisch geopend (mits deze volledig gesloten is). De eigenaar wordt bovendien via push-notificaties over het proces geïnformeerd. 

Als er voldoende luchtverversing heeft plaatsgevonden bij een geopende deur en de CO-waarde weer onder een vastgestelde drempelwaarde is gedaald, sluit de garagedeur zich weer.  

Opmerking: in dit voorbeeld gaan we uit van een garagedeur met elektrische aandrijving. Als er slechts een handmatige garagedeur aanwezig is, kan het CO-detectiesysteem toch worden geïmplementeerd door de waarschuwing via push-notificatie. 

Hardware:

  • 0-10V CO-sensor

Configuratie:

Download de voorbeeld configuratie:

Garage CO Monitoring

Config 14.02.06.16

De voordelen van een CO-detectiesysteem inclusief geautomatiseerde garagedeuropening 

De specifieke eigenschappen van koolmonoxide maken dit gas zo gevaarlijk. Kleurloos en reukloos kan het door mensen bijna niet worden waargenomen. Zodra het gas wordt ingeademd, verdringt het geleidelijk de zuurstof uit het lichaam. Het bindt zich precies op de plaats in het hemoglobine (rode bloedcellen) in het bloed waar normaal gesproken de zuurstof wordt gebonden en blokkeert de receptoren. 

De symptomen van een koolmonoxidevergiftiging zijn afhankelijk van de CO-concentratie en de periode waaraan men aan het gas is blootgesteld. 

Bij lage CO-concentratie: hoofdpijn; duizeligheid, braken, slaperigheid, enzovoort. 

Bij gemiddelde CO-concentratie: ernstige hoofdpijn, ernstige vermoeidheid, verwarring, versnelde hartslag, veranderde ademhaling, enzovoort. 

Bij hoge CO-concentratie: bewusteloosheid, hartstilstand, ademstilstand en als gevolg daarvan hersenschade tot de dood. 

Met zeer eenvoudige middelen kann een CO-detectiesysteem zowel in privé- als in openbare garages levens redden.  

 

Gelieve lokale voorschriften en normen in acht te nemen! De inhoud van deze pagina is illustratief en kan niet zonder meer op elke situatie worden toegepast. De informatie die in de toepassingsvoorbeelden wordt verstrekt, vervangt op geen enkele manier de expertise van een Loxone Partner. Als je de functies die in de toepassingsvoorbeelden worden gepresenteerd wil gebruiken, neem dan contact op met je Loxone Partner.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks