CO meten in garage

In het kort: automatisch CO in garage meten

Koolmonoxidevergiftiging is een ernstig gezondheidsrisico. Draaiende auto’s, drogers, fornuizen, lekkende gasleidingen of ketels kunnen allemaal bijdragen tot een stijging van het CO-gehalte tot een punt dat het uw gezondheid en welzijn kan schaden. Daarom is CO meten net zo belangrijk.

Oplossing & Configuratie: CO meten in garage

We gebruiken een CO-meter met 0-10V output. De waarden zijn verbonden met een waardebewaking met bepaalde grenswaarden. Wanneer de CO-niveaus boven de instelbare bovengrens stijgen, wordt de drempel uitgang ingeschakeld en wordt de garagedeur automatisch geopend (of de ventilatie indien aanwezig) om frisse lucht binnen te laten. De garagedeur gaat alleen open als deze ten tijde van de trigger volledig gesloten is. De eigenaar wordt ook op de hoogte gebracht via een pushmelding. Wanneer de lucht is uitgewisseld en de CO-niveaus onder de drempel zijn gekomen, wordt de garagedeur weer gesloten, tenzij deze in beweging is, voor het geval de eigenaar de garage betreedt of verlaat.

Hardware:

Configuratie:


CO meten in garage

Download de voorbeeld configuratie:

Garage CO Monitoring

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant het meten van CO moeten overwegen?

De CO-bewaking zorgt ervoor dat u op de hoogte wordt gebracht als de CO-niveaus een gevaarlijk niveau bereiken. Op dat moment zorgt het systeem ervoor dat frisse lucht de getroffen ruimte kan bereiken. CO2 meten helpt gezondheidsrisico’s te voorkomen die gepaard gaan met CO-vergiftiging.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks