Nano IO Air

De Loxone Nano IO Air heeft 2 relaisuitgangen en 6 digitale ingangen (24VDC), voor installatie in een inbouw- of spouwmuurdoos. De Touch for Nano knopmodule Touch is als optie verkrijgbaar.

Datasheet Nano IO Air

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het apparaat in een geschikte inbouwdoos. Sluit het apparaat bv. volgens het volgende aansluitschema aan:

In dit geval wordt de stroomvoorziening verzorgd door netspanning (110-230V AC). Houd er rekening mee dat de uitgangen van de Nano IO in deze bedrijfsmodus netspanning uitzenden en dus niet geschikt zijn voor gelijkstroom of lage spanningen. Verbruikers die op netspanning werken, kunnen direct worden aangesloten.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg daarna de aanleer procedure

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u de leerknop gedurende ten minste 5 seconden direct na het aansluiten van de stroomtoevoer in.


Alternatief gebruik met 24V

Installeer het apparaat in een geschikte inbouwdoos. Sluit het apparaat bv. volgens het volgende aansluitschema aan:

In deze bedrijfsmodus wordt de Nano IO via de 24V- en GND-aansluiting van een externe voedingseenheid van 24V DC voorzien. In dit geval moet de Nano IO niet worden voorzien van netspanning.

De twee uitgangen L' en L" kunnen in deze bedrijfsmodus worden vergeleken met potentiaalvrije relaiscontacten. Via de relais kan bijvoorbeeld 12 V AC worden geschakeld om een elektronisch motorslot te bedienen. L staat voor het hoofdcontact van de twee relais en L' en L" voor de geschakelde contacten. In deze bedrijfsmodus mag N niet zijn aangesloten.


Bedrading van de digitale ingangen

Er zijn 6 digitale ingangen beschikbaar. Hiervoor wordt de 24V van de Nano IO bijvoorbeeld via drukknoppen geschakeld en aangesloten op de digitale ingangen:

De 24V-uitgang van de Nano IO mag maximaal met 1W door de sensoren worden belast. Bij hogere belastingen moet voor de voeding van de sensoren een aparte voedingseenheid worden gebruikt. In dat geval moeten de potentialen (GND) van de Nano IO en de voedingsspanning worden aangesloten.


Touch for Nano

De optioneel verkrijgbare Touch for Nano of Touch Pure for Nano uitbreidingsmodule heeft vijf drukpunten voor de bediening van de belangrijkste functies van een ruimte. Wanneer een knop wordt aangeraakt, is een klik te horen als akoestische bevestiging. Ook beschikbaar is de NFC Code Touch for Nano uitbreidingsmodule, een toetsenbord voor het invoeren van codes en voor het lezen van NFC-tags als toegangsoplossing.

Het montageframe van de uitbreidingsmodule wordt op de Nano IO geklikt en vervolgens op de montagedoos geschroefd. Tot slot wordt de Touch for Nano samen met het buitenframe aangekoppeld.

Als u de Touch for Nano uitbreidingsmodule gebruikt, of een NFC code Touch for Nano, moet dit worden geselecteerd in de eigenschappen van de Nano IO Air in Loxone Config. Daarna zijn de ingangen beschikbaar in de randapparatuur.

De grote centrale drukzone van de Touch for Nano is ideaal voor het regelen van de verlichting, terwijl de hoekzones geschikt zijn voor het regelen van de muziek en de zonwering. De Loxone drukknop standaard wordt hier gebruikt. De knoppen kunnen ook vrij worden gebruikt voor andere toepassingen. Activeer hiervoor de selectievakjes in de randapparatuur om de afzonderlijke toetsen als invoer beschikbaar te stellen. De akoestische bevestiging kan ook op dit punt worden uitgeschakeld.

Sensoren

Korte beschrijving Eenheid
Ingang 1 Digitaal
Ingang 2 Digitaal
Ingang 3 Digitaal
Ingang 4 Digitaal
Ingang 5 Digitaal
Ingang 6 Digitaal
Actoren

Korte beschrijving Eenheid
Relais 1 Digitaal
Relais 2 Digitaal
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Nano IO Air Digitaal -
Systeem temperatuur °
Temperatuur uitschakeling Als de CPU-temperatuur een kritiek punt bereikt, worden de uitgangen van het apparaat uitgeschakeld. Dit kan te wijten zijn aan kortsluiting, overbelaste belastingen of te hoge omgevingstemperaturen. Digitaal -
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Router functionaliteit deactiveren Router functionaliteit van dit Air-apparaat uitschakelen.

Loxone Air is gebaseerd op mesh-technologie. Elk Air apparaat dat op een voeding is aangesloten, kan pakketten van andere Air apparaten geleiden (routen), waardoor het bereik en de stabiliteit van het totale systeem wordt uitgebreid.
In grote installaties met een groot aantal Air apparaten in een beperkte ruimte, kan de communicatie tussen de Air apparaten leiden tot een zeer hoog gebruik van radiokanalen. Een betrouwbare bereikbaarheid van de Air apparaten kan niet worden gegarandeerd. Het uitschakelen van routerfunctionaliteit op individuele Air apparaten kan helpen.

Schakel deze functie niet roekeloos uit, omdat dit het bereik en de stabiliteit van de installatie kan beïnvloeden.
-
Air serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Toepassingsdoel Geeft de toepassing van de actoren aan.
Universeel: Uitgangen kunnen vrij worden gebruikt.
Automatische jaloezie: Wordt door de automatische configuratie geconfigureerd als een automatische jaloezie.
-
Plug-in module Plug-in module voor Nano IO Air -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Nano IO Air

Datasheet Relais

Datasheet Touch for Nano

Datasheet Touch Pure for Nano

Datasheet NFC Code Touch for Nano