Nano IO Air

De Loxone Nano IO Air heeft 2 relaisuitgangen en 6 digitale ingangen (24VDC), voor installatie in een inbouw- of spouwmuurdoos. De Touch for Nano knopmodule Touch is als optie verkrijgbaar.

Datasheet Nano IO Air

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het apparaat in een geschikte inbouwdoos. Sluit het apparaat bv. volgens het volgende aansluitschema aan:

In dit geval wordt de stroomvoorziening verzorgd door netspanning (110-230V AC). Houd er rekening mee dat de uitgangen van de Nano IO in deze bedrijfsmodus netspanning uitzenden en dus niet geschikt zijn voor gelijkstroom of lage spanningen. Verbruikers die op netspanning werken, kunnen direct worden aangesloten.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, houdt u de aanleerknop gedurende minstens 5 seconden ingedrukt nadat de voeding is ingeschakeld.


Alternatief gebruik met 24V

Installeer het apparaat in een geschikte inbouwdoos. Sluit het apparaat bv. volgens het volgende aansluitschema aan:

In deze bedrijfsmodus wordt de Nano IO via de 24V- en GND-aansluiting van een externe voedingseenheid van 24V DC voorzien. In dit geval moet de Nano IO niet worden voorzien van netspanning.

De twee uitgangen L' en L" kunnen in deze bedrijfsmodus worden vergeleken met potentiaalvrije relaiscontacten. Via de relais kan bijvoorbeeld 12 V AC worden geschakeld om een elektronisch motorslot te bedienen. L staat voor het hoofdcontact van de twee relais en L' en L" voor de geschakelde contacten. In deze bedrijfsmodus mag N niet zijn aangesloten.


Bedrading van de digitale ingangen

Er zijn 6 digitale ingangen beschikbaar. Hiervoor wordt de 24V van de Nano IO bijvoorbeeld via drukknoppen geschakeld en aangesloten op de digitale ingangen:

De 24V-uitgang van de Nano IO mag maximaal met 1W door de sensoren worden belast. Bij hogere belastingen moet voor de voeding van de sensoren een aparte voedingseenheid worden gebruikt. In dat geval moeten de potentialen (GND) van de Nano IO en de voedingsspanning worden aangesloten.


Touch for Nano

De optioneel verkrijgbare Touch for Nano of Touch Pure for Nano uitbreidingsmodule heeft vijf drukpunten voor de bediening van de belangrijkste functies van een ruimte. Wanneer een knop wordt aangeraakt, is een klik te horen als akoestische bevestiging. Ook beschikbaar is de NFC Code Touch for Nano uitbreidingsmodule, een toetsenbord voor het invoeren van codes en voor het lezen van NFC-tags als toegangsoplossing.

Het montageframe van de uitbreidingsmodule wordt op de Nano IO geklikt en vervolgens op de montagedoos geschroefd. Tot slot wordt de Touch for Nano samen met het buitenframe aangekoppeld.

Als u de Touch for Nano uitbreidingsmodule gebruikt, of een NFC code Touch for Nano, moet dit worden geselecteerd in de eigenschappen van de Nano IO Air in Loxone Config. Daarna zijn de ingangen beschikbaar in de randapparatuur.

De grote centrale drukzone van de Touch for Nano is ideaal voor het regelen van de verlichting, terwijl de hoekzones geschikt zijn voor het regelen van de muziek en de zonwering. De Loxone drukknop standaard wordt hier gebruikt. De knoppen kunnen ook vrij worden gebruikt voor andere toepassingen. Activeer hiervoor de selectievakjes in de randapparatuur om de afzonderlijke toetsen als invoer beschikbaar te stellen. De akoestische bevestiging kan ook op dit punt worden uitgeschakeld.

Sensoren

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Ingang 1 Digitaal 0/1
Ingang 2 Digitaal 0/1
Ingang 3 Digitaal 0/1
Ingang 4 Digitaal 0/1
Ingang 5 Digitaal 0/1
Ingang 6 Digitaal 0/1
T5 -
Actoren

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Relais 1 Digitaal 0/1
Relais 2 Digitaal 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Nano IO Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Systeem temperatuur Geeft de interne apparaattemperatuur.
Dit is vaak de temperatuur van de CPU of een andere locatie in het apparaat.
°
Temperatuur uitschakeling Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Repeater functionaliteit deactiveren Repeater functionaliteit van dit Air-apparaat uitschakelen.

Loxone Air is gebaseerd op mesh-technologie. Elk Air-apparaat dat is aangesloten op de voeding kan pakketten van andere Air-apparaten herhalen, waardoor het bereik en de stabiliteit van het hele systeem worden vergroot.
In grote installaties met een groot aantal Air apparaten in een beperkte ruimte, kan de communicatie tussen de Air apparaten leiden tot een zeer hoog gebruik van radiokanalen. Een betrouwbare bereikbaarheid van de Air apparaten kan niet worden gegarandeerd. Het uitschakelen van routerfunctionaliteit op individuele Air apparaten kan helpen.

Schakel deze functie niet roekeloos uit, omdat dit het bereik en de stabiliteit van de installatie kan beïnvloeden.
-
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Toepassingsdoel Specificeert het beoogde gebruik van de actors.
Universeel: Uitgangen kunnen vrij worden gebruikt
Automatische zonwering: Auto-Configuratie zal een Automatisch zonwering functiebouwsteen aanmaken
-
Plug-in module Plug-in module voor Nano IO Air -
Knopgedrag Specificeert het gedrag wanneer een knop wordt ingedrukt.
Puls: verstuurt een puls bij opgaande flank
OnOff: verstuurt AAN bij opgaande flank en UIT bij neergaande flank
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Nano IO Air

Datasheet Relais

Datasheet Touch for Nano

Datasheet Touch Pure for Nano

Datasheet NFC Code Touch for Nano

Thermische uitschakeltemperaturen