Zwembadsturing

De zwembadcontroller biedt de mogelijkheid om de verschillende cycli te regelen: filteren, circuleren, terugspoelen, spoelen, aftappen en buiten bedrijf stellen.
Deze cycli kunnen worden geactiveerd via de bedrijfsmodi, de ingangen van het blok maar ook in de gebruikersinterface.
Daarnaast biedt deze bouwsteen ook de mogelijkheid om de temperatuur van het zwembad te regelen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Om Set operating mode 1 = Automatisch
2 = Service
- 0...2
ϑm Set temperature mode 0 = Uit
1 = Automatische verwarming of koeling op basis van de instelwaarde. Ingang (Eco) wordt in aanmerking genomen.
2 = Automatische verwarming op basis van de instelwaarde. Er wordt rekening gehouden met Ingang (Eco).
3 = Automatische koeling op basis van de instelwaarde. Ingang (Eco) wordt gebruikt.
4 = Permanent ingeschakeld verwarmen $$BR$5 = Permanent ingeschakeld koelen
- 0...5
Eco Eco Uitgang (H) en uitgang (C) zijn uitgeschakeld wanneer 1. - 0/1
ϑt Target temperature Doeltemperatuur °
ϑc Current temperature Huidige temperatuur °
Wlvl Water level Waterpeil cm 0...∞
Cpos Cover position Positie van de afdekking (0.0 = open, 1.0 = gesloten) - 0...1
Sm Swimming machine Digitale of analoge ingang, afhankelijk van de uitgang (Wm). -
I1 Custom input 1 Invoerwaarde wordt weergegeven in de gebruikersinterface. -
I2 Custom input 2 Invoerwaarde wordt weergegeven in de gebruikersinterface. -
Fi Activate Filter cycle Filtercyclus activeren
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Bw Activate Backwash & rinse cycle Activeer backwash & spoelcyclus
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Ci Activate Circulation cycle Circulatiecyclus activeren
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Dr Activate Drain cycle Activeer afvoercyclus
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Vp Set valve position De ventielstand kan alleen worden ingesteld in de service mode! (Let op: er wordt geen cyclus gestart!)
Ventielstanden:
0 = Filtreren
1 = Terugspoelen
2 = Spoelen
3 = Circuleren
4 = Gesloten
5 = Leegpompen
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
-
Fp Filtration pump Voor handmatige controle van de filtratiepomp. Dit kan alleen in de servicemodus worden geactiveerd!
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Dv Drain valve Voor handmatige bediening van de aftapkraan. Dit kan alleen in de servicemodus worden geactiveerd!
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Error Error Input Kan worden gebruikt als foutingang.
Puls schakelt de klep uit tot een reset via de ingang (Off) of een bevestiging via de gebruikersinterface.
- 0/1
Off Off Puls = Zet de functiebouwsteen terug in de uitgangstoestand:
- Bedrijfsmodus: automatisch
- Temperatuurregelmodus: automatisch$BR$$- Jets: uit of 0
- Actieve cyclus wordt gestopt
- Klep staat in filtratiestand
- Pomp: uit
- Afvoerklep: gesloten
$ $BR$$1 = Vergrendelt de functiebouwsteen
- Alles uit$BR$$- Aquastar in winterstand

De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen (Om), (ϑm), (ϑt), (Fi), (Bw), (Ci), (Dr), (Vp), (Fp), (Dv) wanneer deze ingeschakeld zijn (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
H Heating demand Wordt alleen geactiveerd als de filterpomp actief is en er iets op de uitgang is aangesloten.
Als er een verwarmingsvraag is terwijl de temperatuurmodus "automatisch" is en er geen cyclus actief is, wordt de circulatiecyclus gestart.
- 0/1
C Cooling demand Wordt alleen geactiveerd als de filterpomp actief is en er iets op de uitgang is aangesloten.
Als er een koelvraag is terwijl de temperatuurmodus "automatisch" is en er geen cyclus actief is, wordt de circulatiecyclus gestart.
- 0/1
Om Current operating mode 0 = Niet in gebruik
1 = Automatisch
2 = Service
- 0...2
ϑm Current temperature control mode 0 = Uit
1 = Automatische verwarming of koeling op basis van de instelwaarde. Ingang (Eco) wordt in aanmerking genomen.
2 = Automatische verwarming op basis van de instelwaarde. Er wordt rekening gehouden met Ingang (Eco).
3 = Automatische koeling op basis van de instelwaarde. Ingang (Eco) wordt gebruikt.
4 = Permanent ingeschakeld verwarmen
5 = Permanent ingeschakeld koelen
- 0...5
Cϑm Cycle started via (ϑm) Aan indien de huidige cyclus werd gestart door een temperatuur controle mode. - 0/1
ϑt Current target temperature Huidige doeltemperatuur °
Wlvl Current water level Huidig waterpeil cm
Op Open pool cover Aan zolang de toets wordt ingedrukt in de gebruikersinterface. - 0/1
Cl Close pool cover Aan zolang de toets wordt ingedrukt in de gebruikersinterface. - 0/1
Wm Water machine Uitgang voor een watermachine of jets.
Uitgang is analoog of digitaal, afhankelijk van de aansluiting.
-
Fi Filtration cycle state Staat van de filtratiecyclus
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Bw Backwash cycle state Staat van de terugspoelcyclus
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Ci Circulation cycle state Staat van de circulatiecyclus
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Dr Draining cycle state Staat van de afvoercyclus
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Rtc Remaining duration of the active cycle Resterende duur van de actieve cyclus
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s
Fpet Filtration pump extend time Geeft aan of de filtratiepomp nog draait als gevolg van de parameter (Fpet).
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Vpos Current valve position -1 = Klep beweegt / onbekende positie
0 = Filtratie
1 = Terugspoeling
2 = Spoeling
3 = Circulatie$$BR$4 = Gesloten
5 = Aftappen
6 = Vrijgave
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
-
Fp Filtration pump Uitgang voor besturing filtratiepomp.
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Dv Drain valve Uitgang voor afvoerklep.
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Error Error code Wordt geactiveerd door ingang (Error).
Is actief tot een reset door ingang (Off) of bevestiging via de gebruikersinterface.
- 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
ϑh Hysteresis temperature In de temperatuurmodus "automatisch" wordt om middernacht beslist of wordt verwarmd of gekoeld:
Als de watertemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur minus de hysteresis, wordt verwarmen geactiveerd.
Als de watertemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur plus de hysteresis, wordt koelen geactiveerd.
- 0,5
Fpet Filtration pump extend time Filtratiepomp verlengt de tijd na een cyclus met verwarmings- of koelvraag. Om warmteophoping te voorkomen, wordt het water in beweging gehouden.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 0...1800 0
Fid Filtration cycle duration Duur van de filtratiecyclus
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 0...∞ 18000
Bwd Backwash cycle duration Duur van de terugspoelcyclus
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 20...600 120
Rid Rinsing cycle duration Duur van de spoelcyclus
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 20...300 30
Cid Circulation cycle duration Duur van de circulatiecyclus
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 0...∞ 43200
Drd Draining cycle duration Duur van de afvoercyclus
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 0...∞ 3600
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Aquastar Air Verwijzing naar de Aquastar Air van het zwembad. Apparaten die kunnen worden toegewezen:
Aqua Star Air
-
Automatisch (standaardmodus volgens schakeltijden)

- Gebruikt de cycli die in de timer zijn ingesteld

-Wanneer een handmatige cyclus wordt gestart, heeft deze prioriteit.Nadat de handmatige cyclus is voltooid, wordt de geplande reeks volgens de timer voortgezet

-Maakt automatische temperatuurregeling mogelijk -Handmatige veranderingen van klepstand, pomp en aftapkraan worden genegeerd.


Servicemodus (voor onderhouds- en verificatiedoeleinden)

-Maakt handmatige bediening van de klep mogelijk via de ingangen (Vp), (Fp) en (Dv).

- Start handmatige cycli

-Manual controle van filterpomp, afvoerklep en verwarming en koeling release via de app

Timer wordt genegeerd -Actief tot de gebruiker terugschakelt naar automatisch -Temperatuurregeling wordt genegeerd In deze modus zijn wederzijdse vergrendelingen en veiligheidsvoorzieningen uitgeschakeld. Het moet worden voorkomen dat de pomp actief is terwijl de klep in beweging is. Deze modus wordt gebruikt om de afzonderlijke functies te controleren.


Buiten dienst

-Alle ingangen (zelfs commando's van de app), evenals de timer, worden genegeerd Klepstand is ingesteld op Ontladen -Aan het einde van deze modus wordt een reset getriggerd (dalende flank op de ingang (Off)).


Timer voor automatisch gebruik

Instelbare cycli (altijd met pomp):

-Filteren

Terugspoelen + Naspoelen

Circuleren


Temperatuurregeling

-Zorg ervoor dat de ingestelde temperatuur voor de dag wordt bereikt.

-Regelt vrijgave van de uitgangen voor verwarming of koeling

-In Eco-modus worden deze twee uitgangen gedeactiveerd.


Cycli

Filteren:

Filterpomp aan, aftapkraan gesloten, verwarmingsafsluiter (indien verwarming vereist)

Terugspoelen + spoelen:

- Afvoer: terugspoelen-> Spoelen aan spoelen -> spoelen -> aansturen op filters

Filterpomp aan (niet tijdens positiewisseling), aftapkraan open

Circuleren:

-Filterpomp aan, aftapkraan gesloten

Ledigen:

-Filterpomp aan, aftapkraan geopend