Audioserver

Opgepast: Bij gebruik van meer dan één Audioserver, kunnen netwerkstoringen optreden sinds firmware 2.6 als gevolg van reboots op Huawei routers.

De Loxone Audioserver is een flexibele audio-oplossing voor elk gebouw.

Samen met de Miniserver kan muziek uit verschillende bronnen worden afgespeeld, die voor elke ruimte vrij te kiezen is. Maar ook de deurbel, meldingen en aankondigingen, evenals alarmen worden op deze manier mogelijk gemaakt.

Het besturingssysteem en de instellingen worden opgeslagen op de verwisselbare microSD-kaart. De LAN-interface maakt de verbinding met de Miniserver mogelijk, evenals audio-streaming van radiostations of muziekdiensten op het internet, maar ook van media en apparaten in het lokale netwerk. De USB-interface kan worden gebruikt om gegevensdragers met muziekbestanden aan te sluiten.

Op de Audioserver zijn twee stereo-luidsprekeruitgangen beschikbaar, die ook kunnen worden opgesplitst en dus onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. Ook is een analoge audio in- en uitgang geïntegreerd, evenals een digitale SPDIF-uitgang (elektrisch) met een 3,5mm-aansluiting.

Via de Tree Turbo interface kan elke audioserver met maximaal 10 stereo-uitbreidingen worden uitgebreid met extra zones of luidsprekeruitgangen. In grotere installaties worden hiervoor meerdere audioservers gebruikt.

Met de Audio Player bouwsteen in Loxone Config is het systeem volledig vrij te configureren, de luidsprekeruitgangen kunnen worden toegewezen aan de afzonderlijke kamers in mono- of stereomodus. Groepen kunnen over de kamers heen worden gevormd, zodat een uniforme muziekbeleving wordt gegarandeerd met open ruimtevormen.

In grotere kamers worden meerdere luidsprekeruitgangen toegewezen aan dezelfde Audio-Player bouwsteen. Voor elke luidsprekeruitgang kan worden gedefinieerd of het signaal van het linker- of rechterkanaal of de som van beide kanalen wordt weergegeven.

De Audioserver is compatibel met elk Loxone Miniserver type.

Datasheet Audioserver

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De installatie vindt plaats in een geschikte verdeelkast op een DIN rail.

Sluit de voeding aan, evenals de luidsprekers en de audio-ingangen/uitgangen, indien nodig. Via de LAN-aansluiting verbindt u de Audioserver met het lokale netwerk of een WLAN-router. Sluit de Stereo Extensions aan op de Tree Turbo interface.
Het bedradingsvoorbeeld geeft een overzicht.

De Audioserver start na het inschakelen van de voeding en is na ongeveer 1,5 minuut klaar voor gebruik. Bij de eerste start wordt het bestandssysteem op de SD-kaart uitgebreid, tijdens deze fase blijven de status-LED’s donker. Wacht tot de Audioserver volledig is opgestart. Tijdens de eerste opstart is de Audioserver na de start klaar voor koppeling met de Miniserver. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de statusled.

Volg dan de instructies voor het koppelen met de Miniserver.


Koppelen met de Miniserver

Zodra de Audioserver operationeel is en verbonden met het netwerk, kan deze worden gekoppeld aan de Miniserver in Loxone Config. De gereedheid voor de koppeling wordt aangegeven door de rood/groen/oranje wisselende verlichting van de status-LED.

Als dit niet het geval is, zo zet u de Audioserver met fabrieksinstellingen terug.

Om te zoeken naar Audioservers, klikt u eerst in randapparatuur van Loxone Config op Audio, en vervolgens boven in de menubalk op Audioserver zoeken

In het venster dat nu wordt geopend, staan alle Audioservers die klaar zijn voor koppeling. Dit kan een paar minuten duren:

Als je hier een apparaat markeert, identificeert deze zich door een knipperende status-LED en optioneel ook door een akoestisch signaal via de aangesloten luidsprekers. Zo kunt u de apparaten toewijzen en een naam geven.

Selecteer de gewenste Audioserver en klik op Apparaat configureren, om een vast IP-adres toe te wijzen aan de Audioserver. U kunt dit ook doen met behulp van de Webinterface van de Audioserver.

Selecteer vervolgens een naam, ruimte en installatielocatie voor de geselecteerde Audioserver en voeg deze aan de programmering toe met behulp van Apparaat aanleren of met het + Karakter.

In de rechterhelft van het venster worden de apparaten weergegeven die zich al in de programmering bevinden. Met de knop Mijn apparaten weergeven kunt u deze weergeven. Hier kunt u een bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type uit de zoekopdracht. Dit is nuttig als een apparaat wordt vervangen of apparaten worden toegevoegd aan een eerder geplande programmering. Selecteer het aan te leren apparaat en het te vervangen apparaat. Door op de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in de programmering vervangen door het nieuwe.

Om de wijzigingen te accepteren, slaat u het programma daarna op in de Miniserver.

Daarna zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik en beschikbaar in de randapparatuur van Loxone Config.


Terugzetten, instellingen, updates

Als de Audioserver al aan een Miniserver is gekoppeld en nu in een andere installatie wordt gebruikt, moet de koppeling worden vrijgegeven. Maak verbinding met de Miniserver en verwijder de Audioserver uit de oude programmering. Sla het programma vervolgens op in de Miniserver.

Als dit niet (meer) mogelijk is, zet u de Audioserver op Fabrieksinstellingen terug door in Loxone Config een SD-kaart te formatteren voor de Audioserver en deze vervolgens te gebruiken. Als alternatief kunt u de Audioserver terugzetten naar de fabrieksinstellingen via de webinterface. Daarna wordt ook de koppelingsgereedheid hersteld.

Zonder deze gereedheid kan de Audioserver niet gekoppeld worden aan een andere Miniserver!

De Webinterface van de Audioserver maakt de netwerkconfiguratie, het resetten naar de fabrieksinstellingen, de statusweergave en de diagnostische opties, mogelijk. Dit kan via het IP-adres of de hostnaam van de Audioserver. Als u in Loxone Config naar Audioservers zoekt, wordt het IP-adres of de hostnaam van de Audioserver in het zoekresultaat weergegeven.

Als de Audioserver nog niet gekoppeld is aan een Miniserver, zijn de toegangsgegevens voor de webinterface admin/admin.
Als de audioserver al gekoppeld is, zijn de toegangsgegevens van een gebruiker van de groep Volledige toegang (Administrators) van de gekoppelde Miniserver noodzakelijk.

Firmware Updates kunnen automatisch door de Audioserver worden uitgevoerd, indien deze beschikbaar zijn. Daartoe moet Automatic Updates worden geactiveerd in de eigenschappen van het project. De Audioserver neemt deze instelling over.

Als alternatief kan een update van de Audioserver handmatig worden gestart in Loxone Config. Om dit te doen, selecteert u de Audioserver bij randapparatuur en klikt u op de knop Audioserver Firmware Update in de menubalk. De update kan ook worden gestart in de webinterface van de Audioserver.

Een andere mogelijkheid is om een eerder gedownload updatebestand (*.upd) voor de Audioserver handmatig op de SD-kaart te plaatsen. Kort daarna zal de update vanuit dit bestand worden uitgevoerd.

Als er geen DHCP-server in het netwerk actief is, of als de Audioserver rechtstreeks op een PC is aangesloten, wordt link-local adressering via Zeroconf ondersteund. De Audioserver en de computer nemen een 169.254.x.x link-local adres aan als beide op DHCP zijn ingesteld.
Op deze manier is een verbinding met de Audioserver ook zonder netwerk mogelijk. Dit is niet geschikt voor normaal gebruik, maar maakt het mogelijk om de fabrieksinstellingen te herstellen via bijvoorbeeld de webinterface van de Audioserver, of om handmatig een IP-adres toe te wijzen.

Om het netwerk te controleren door een periodieke ping, vertrouwt de Audioserver op de @ICMP dienst op de router/gateway. Als deze dienst niet reageert, voert de Audioserver ongeveer elke 10 minuten een veiligheidsherstart uit.


Tree Turbo-apparaten aansluiten

Er kunnen maximaal 10 Tree Turbo-apparaten worden aangesloten op de Tree Turbo-interface van een Audioserver of Miniserver Compact.
De volgende bedradingstopologieën zijn mogelijk, bij een maximale lengte van 150m/492ft:

De Loxone Tree kabel kan worden gebruikt voor de bedrading. Gebruik het groen/witte aderpaar voor Tree Turbo, en het oranje/witte aderpaar van 1,5 mm² (AWG16) voor de stroomvoorziening.

Voor langere leidingen of meerdere Tree Turbo apparaten met een hoog stroomverbruik, installeert u ofwel een voeding dichter bij hen, of gebruikt u meerdere voedingsleidingen. Er kan ook een aparte voedingsleiding met een grotere doorsnede worden gebruikt.

Indien afzonderlijke voedingen worden gebruikt, is het niet noodzakelijk alle GND’s aan te sluiten.

De Tree Turbo interface is gebaseerd op een totaal andere technologie dan de bekende Tree interface. Daarom mogen de Tree en de Tree Turbo interface niet met elkaar worden verbonden! De datalijnen van de Tree Turbo mogen niet samen met andere data- of signaallijnen in dezelfde kabel lopen.

De Tree Turbo communicatie is IP gebaseerd, daarom zullen IP adressen voor alle Tree Turbo apparaten op het netwerk verschijnen.

Als Audioserver of Miniserver Compact zich in een 10.10.10.x netwerk bevinden, dan moeten zij op DHCP worden ingesteld en altijd hetzelfde adres krijgen toegewezen door de router, aangezien de aangesloten Tree Turbo-apparaten ook in dit adresbereik communiceren, anders kunnen er IP-adresconflicten ontstaan.

Tree Turbo-apparaten zullen na het inschakelen van de stroomvoorziening hun besturingssysteem opstarten via de Tree Turbo-interface. De Audioserver of Miniserver Compact moeten dus ook bedrijfsklaar zijn. Na ongeveer een minuut is het Tree Turbo-apparaat gereed en zal het oranje gaan knipperen.

U kunt nu verder gaan met het koppelen van de Tree Turbo apparaten.


Koppelen van Tree Turbo apparaten

Om Tree Turbo-apparaten toe te voegen, klikt u eerst op een Tree Turbo-interface in Loxone Config, en vervolgens op Tree Turbo zoeken.

Het venster dat opent zal een lijst bevatten van alle aangesloten Tree Turbo apparaten die nog geen deel uitmaken van het programma:

Wanneer u een van de apparaten markeert, zal het zich identificeren door zijn status-LED te laten knipperen of door een geluidssignaal via de luidsprekers. Zo kunt u de toestellen gemakkelijk identificeren en benoemen.

Selecteer het gewenste apparaat, wijs een naam, ruimte en installatielocatie toe en voeg het toe aan de programmering met Koppel apparaat of de + toets.

Het rechter venster toont alle apparaten die momenteel deel uitmaken van het programma. Je kunt ze weergeven door op de knop Toon mijn apparaten te klikken. je kunt ook een bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type dat bij het zoeken werd gevonden. Dit is handig wanneer een apparaat moet worden vervangen of wanneer apparaten worden toegevoegd aan een vooraf geconfigureerd programma. Selecteer het apparaat dat moet worden toegevoegd en het apparaat dat moet worden vervangen. Door op de knop met de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in het programma vervangen door het nieuwe.

Om de aanpassingen toe te passen, sla het programma op in de Miniserver.

De toegevoegde apparaten zijn nu klaar voor gebruik en beschikbaar in de Tree Turbo interface bij de corresponderende randapparatuur.


Aansluiten van de luidsprekers

De quadral In-Ceiling 7 luidspreker of andere luidsprekers met een impedantie van 4-8 ohm kunnen worden aangesloten op de Audioserver of de Stereo Extensions.

Hoewel de afzonderlijke luidsprekeruitgangen kortsluitvast zijn, mogen ze niet worden overbrugd.

Voor een ideale aanpassing aan de luidspreker wordt het type ingesteld in de uitgangseigenschappen in Loxone Config.

De luidsprekers worden aangesloten met een standaard luidsprekerkabel. De aanbevolen doorsnede is minimaal 1,5 mm² onder 20 meter en minimaal 2,5 mm² boven 20 meter. Houd de kabellengte indien mogelijk kort.

Sluit de quadral In-Ceiling 7 luidsprekers aan op de uitgangen van de Audioserver of de Stereo Extension zoals aangegeven in de volgende afbeelding:

De Loxone Speaker (niet meer verkrijgbaar) mag alleen worden aangesloten zoals beschreven in zijn datablad.

Om grotere of krachtigere luidsprekers aan te sturen, kan de Line Out of SPDIF Out worden gebruikt om een externe versterker aan te sluiten.


Montage-instructies voor luidsprekers

De Quadral In-Ceiling 7 Speaker en de Loxone Speaker moeten in een geschikte behuizing worden geïnstalleerd voor optimale prestaties en een optimaal geluid. De Loxone Speaker Back Box voor beton of de Loxone Speaker Back Box voor verlaagde plafonds zijn hiervoor perfect geschikt.

Zorg ervoor dat de montage rondom goed vastzit en dat er geen losse vreemde voorwerpen in de doos zitten, zodat er geen omgevingsgeluiden ontstaan.

De Loxone Wallspeaker is een luidsprekerbox en behoeft geen installatie. Het wordt of aan de muur opgehangen of op een geschikte plaats opgesteld.

Positionering: De luidsprekers moeten in de ruimte worden geplaatst zodat een goed stereo-effect wordt bereikt op de meest gangbare luisterpositie. Om geluidsreflecties te vermijden, moet echter een minimale afstand van 50 cm tot de muur worden aangehouden.

Voor een goed geluid raden wij het volgende aantal luidsprekers per ruimte aan:

1-15m²: 1 Luidspreker, 15-20m²: 1-2 Luidsprekers, 20-40m²: 2 Luidsprekers, meer dan 40m²: 4 of meer Luidsprekers


Stereo-uitgangen scheiden

Door de mogelijkheid om een stereo-uitgang van de Audioserver of een stereo-uitbreiding te splitsen naar twee afzonderlijke kanalen, kunnen twee verschillende kamers of ruimtes worden voorzien van geluid uit één stereo-uitgang, elk met één luidspreker. De twee uitgangen kunnen dan onafhankelijk van elkaar worden gebruikt op verschillende Audio Player bouwstenen.

Om de verbinding te scheiden, klikt u eerst op de uitgang van een audioserver of een stereo-extensie in de randapparatuur en vervolgens op de knop Stereo uitgang scheiden.
Daarna zijn de twee afzonderlijke uitgangen beschikbaar bij randapparatuur.
Als u de twee uitgangen weer wilt samenvoegen tot één stereo-uitgang, klikt u in de menubalk op de knop Stereo uitgang samenvoegen.

Op deze manier kunnen de uitgangen voor alle mogelijke scenario’s worden geconfigureerd.

Opmerking: Als de uitgangen gescheiden zijn, zal er een lichte overstemming zijn tussen de twee kanalen.
Dit betekent dat bij een volume van 65% of hoger het signaal ook hoorbaar is op het aangrenzende kanaal als het is uitgeschakeld.
In direct aangrenzende kamers is dit effect meestal niet merkbaar, omdat op dit volume de muziek van de aangrenzende kamer ook door de muren heen te horen is.

De Line Out en SPDIF Out opties zijn niet beschikbaar voor gesplitste uitgangen.


Line Out, SPDIF Out

De Line Out (groene aansluiting) is een analoge audio-uitgang. Op deze uitgang kunnen AV-apparaten zoals versterkers, mengtafels of actieve luidsprekers met analoge lijningangen worden aangesloten. Gebruik hiervoor een 3,5 mm jack om te verbinden.

De SPDIF Out (zwarte aansluiting) is een digitale elektrische SPDIF-uitgang. Op deze uitgang kunnen AV-apparaten zoals versterkers of actieve luidsprekers worden aangesloten. Gebruik een 3,5mm jack naar RCA-kabel, het elektrische SPDIF-signaal wordt aan de linker (witte) RCA-stekker uitgevoerd. Sluit deze stekker aan op een Digital Audio Coaxial In-connector van het gewenste apparaat.

Gebruik hoogwaardige afgeschermde aansluitkabels voor beide uitgangen en leg deze gescheiden van andere kabels.

De Line Out en de SPDIF Out kunnen worden geactiveerd in de eigenschappen van de betreffende uitgang:

Zodra u voor een uitgang Line Out of SPDIF Out selecteert, worden de luidsprekers van deze uitgang uitgeschakeld en wordt het signaal in plaats daarvan op de Line Out of SPDIF Out uitgevoerd. Het uitgangsvolume is variabel en komt altijd overeen met het volume dat op dat moment op de audiospeler is ingesteld.

De Line Out en SPDIF Out opties zijn niet beschikbaar voor gesplitste uitgangen.


Line In

De Line In (blauwe aansluiting) is een analoge audio-ingang. Op deze ingang kunnen bijvoorbeeld apparaten met analoge audio- of hoofdtelefoonuitgangen worden aangesloten.

Gebruik hoogwaardige afgeschermde 3,5 mm jack to RCA of jack to jack kabel en leg deze apart van andere kabels.

De Line In kan als bron worden geselecteerd in de visualisatie van de Audio Player bouwsteen.


Luidsprekerconfiguratie

Voor de verblijfsruimtes worden meestal minstens 2 luidsprekers gebruikt in elk van de verblijfsruimtes om een goed geluids- en stereo-effect te bereiken.

Voor zeer kleine kamers of aangrenzende kamers is een enkele luidspreker vaak voldoende.

Zo kunnen bijvoorbeeld de twee stereo-uitgangen van de audioserver gebruikt worden voor 2 luidsprekers in de woonkamer en de slaapkamer, de uitgangen van een Stereo Extension zijn gescheiden en worden gebruikt voor één luidspreker in de badkamer en in de toilet.

De programmering en de toewijzing van de ruimte gebeurt met de Audio-Player bouwsteen in Loxone Config. U krijgt de bouwsteen ook automatisch als u een audio-uitgang van de randapparatuur naar de programmeerpagina sleept.

Voor meer details, zie de documentatie van de Audio Player bouwsteen.


Bedradingsvoorbeeld

Het volgende schema toont een vereenvoudigd bedradingsvoorbeeld met een Audioserver en twee Stereo Extensions:


LED Status

Linker LED Rechter LED Beschrijving
Klaar om te koppelen met de Miniserver.
Audioserver start op of er is geen verbinding mogelijk met de gekoppelde Miniserver.
Geen netwerkverbinding
Alles OK, apparaat is online.
Apparaat werd geselecteerd in Loxone Config en wordt geïdentificeerd.
Controleer de voeding en de SD-kaart. Bij de eerste keer opstarten: Bestandssysteem op SD-kaart wordt uitgepakt, wacht tot het proces is voltooid.
Geen compatibel operating system op de SD-kaart.

Gedurende de eerste paar seconden na het inschakelen van de voeding knipperen beide status-LED’s afwisselend rood en oranje.

RJ45 Poort Beschrijving
Netwerkverbinding, geeft dataverkeer aan.
Geen netwerkverbinding of het apparaat kon niet starten.
Als een of beide LED’s permanent branden zonder dat er een kabel is aangesloten, geeft dit aan dat de interface beschadigd is.

Dimensionering van de voedingen

Voor de stroomvoorziening raden wij aan onze eigen voedingsunits te gebruiken, die uitsluitend worden gebruikt voor de voeding van de Audioserver en de stereo-Extensions.

Om het benodigde voedingsvermogen te berekenen, moet ten minste 72W voor de Audioserver en ten minste 36W voor een Stereo-Extension worden ingepland als de luidsprekeruitgangen worden gebruikt.

De Loxone 10A/240W voeding is perfect geschikt voor b.v. een Audioserver en 4 Stereo-Extensions.
De Loxone 4,2A/100W voeding kan als kleinste geschikte voeding b.v. een Audioserver of twee Stereo-Extensions voeden.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Audioserver 1 Digitaal 0/1
Temperatuur uitschakeling Als de CPU-temperatuur een kritiek punt bereikt, worden de uitgangen van het apparaat uitgeschakeld. Dit kan te wijten zijn aan kortsluiting, overbelaste belastingen of te hoge omgevingstemperaturen. Digitaal 0/1

 


Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Apparaattype Apparaattype
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer ‘Auto’ in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Adres Addres of hostname van de Audioserver
Bv.: 192.168.1.7 of LoxoneMusic
Afspeel fouten bij het afspelen als een spraak melding weergeven Als een bron niet feilloos afgespeeld kan worden, wordt de reden hiervoor, door middel van spraak, weergegeven in de desbetreffende zone.
Line In ID Gebruik deze ID op de LineIn ingang van een Audioplayer om de Line In als bron te selecteren. ∞ 4294967295

 


Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Monteer het apparaat alleen op een horizontale DIN-rail om de warmteafvoer door convectie te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Audioserver

Datablad quadral In-Ceiling 7 Luidspreker

Datablad Loxone Speaker (discontinued)

Datablad Loxone Wallspeaker

Loxone Poorten & Domeinen