Audioserver

De Loxone Audioserver is een flexibele audio-oplossing voor elk gebouw.

Samen met de Miniserver kan muziek uit verschillende bronnen worden afgespeeld, die voor elke ruimte vrij te kiezen is. Maar ook de deurbel, meldingen en aankondigingen, evenals alarmen worden op deze manier mogelijk gemaakt.

Het besturingssysteem en de instellingen worden opgeslagen op de verwisselbare microSD-kaart. De LAN-interface maakt de verbinding met de Miniserver mogelijk, evenals audio-streaming van radiostations of muziekdiensten op het internet, maar ook van media en apparaten in het lokale netwerk. De USB-interface kan worden gebruikt om gegevensdragers met muziekbestanden aan te sluiten.

Op de Audioserver zijn twee stereo-luidsprekeruitgangen beschikbaar, die ook kunnen worden opgesplitst en dus onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. Ook is een analoge audio in- en uitgang geïntegreerd, evenals een digitale SPDIF-uitgang (elektrisch) met een 3,5mm-aansluiting.

Via de Tree Turbo interface kan elke audioserver met maximaal 10 stereo-uitbreidingen worden uitgebreid met extra zones of luidsprekeruitgangen. In grotere installaties worden hiervoor meerdere audioservers gebruikt.

Met de Audio Player bouwsteen in Loxone Config is het systeem volledig vrij te configureren, de luidsprekeruitgangen kunnen worden toegewezen aan de afzonderlijke kamers in mono- of stereomodus. Groepen kunnen over de kamers heen worden gevormd, zodat een uniforme muziekbeleving wordt gegarandeerd met open ruimtevormen.

In grotere kamers worden meerdere luidsprekeruitgangen toegewezen aan dezelfde Audio-Player bouwsteen. Voor elke luidsprekeruitgang kan worden gedefinieerd of het signaal van het linker- of rechterkanaal of de som van beide kanalen wordt weergegeven.

Datasheet Audioserver

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De installatie vindt plaats in een geschikte verdeelkast op een DIN rail.

Sluit de voeding aan, evenals de luidsprekers en de audio-ingangen/uitgangen, indien nodig. Via de LAN-aansluiting verbindt u de Audioserver met het lokale netwerk of een WLAN-router. Sluit de Stereo Extensions aan op de Tree Turbo interface.
Het bedradingsvoorbeeld geeft een overzicht.

De Audioserver start na het inschakelen van de voeding en is na ongeveer 1,5 minuut klaar voor gebruik. Bij de eerste start wordt het bestandssysteem op de SD-kaart uitgebreid, tijdens deze fase blijven de status-LED's donker. Wacht tot de Audioserver volledig is opgestart. Tijdens de eerste opstart is de Audioserver na de start klaar voor koppeling met de Miniserver. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de statusled.

Volg dan de instructies voor het koppelen met de Miniserver.


Koppelen met de Miniserver

Zodra de Audioserver operationeel is en verbonden met het netwerk, kan deze worden gekoppeld aan de Miniserver in Loxone Config. De gereedheid voor de koppeling wordt aangegeven door de rood/groen/oranje wisselende verlichting van de status-LED.

Als dit niet het geval is, zo zet u de Audioserver met fabrieksinstellingen terug.

Om te zoeken naar Audioservers, klikt u eerst in randapparatuur van Loxone Config op Audio, en vervolgens boven in de menubalk op Audioserver zoeken

In het venster dat nu wordt geopend, staan alle Audioservers die klaar zijn voor koppeling. Dit kan een paar minuten duren:

Als je hier een apparaat markeert, identificeert deze zich door een knipperende status-LED en optioneel ook door een akoestisch signaal via de aangesloten luidsprekers. Zo kunt u de apparaten toewijzen en een naam geven.

Selecteer de gewenste Audioserver en klik op Apparaat configureren, om een vast IP-adres toe te wijzen aan de Audioserver. U kunt dit ook doen met behulp van de Webinterface van de Audioserver.

Selecteer vervolgens een naam, ruimte en installatielocatie voor de geselecteerde Audioserver en voeg deze aan de programmering toe met behulp van Apparaat aanleren of met het + Karakter.

In de rechterhelft van het venster worden de apparaten weergegeven die zich al in de programmering bevinden. Met de knop Mijn apparaten weergeven kunt u deze weergeven. Hier kunt u een bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type uit de zoekopdracht. Dit is nuttig als een apparaat wordt vervangen of apparaten worden toegevoegd aan een eerder geplande programmering. Selecteer het aan te leren apparaat en het te vervangen apparaat. Door op de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in de programmering vervangen door het nieuwe.

Om de wijzigingen te accepteren, slaat u het programma daarna op in de Miniserver.

Daarna zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik en beschikbaar in de randapparatuur van Loxone Config.

De Audioserver is ook met de Miniserver Gen. 1 compatibel.


Terugzetten, instellingen, updates

Als de Audioserver al aan een Miniserver is gekoppeld en nu in een andere installatie wordt gebruikt, moet de koppeling worden vrijgegeven. Maak verbinding met de Miniserver en verwijder de Audioserver uit de oude programmering. Sla het programma vervolgens op in de Miniserver.

Als dit niet (meer) mogelijk is, zet u de Audioserver op Fabrieksinstellingen terug door in Loxone Config een SD-kaart te formatteren voor de Audioserver en deze vervolgens te gebruiken. Als alternatief kunt u de Audioserver terugzetten naar de fabrieksinstellingen via de webinterface. Daarna wordt ook de koppelingsgereedheid hersteld.

Zonder deze gereedheid kan de Audioserver niet gekoppeld worden aan een andere Miniserver!

De Webinterface van de Audioserver maakt de netwerkconfiguratie, het resetten naar de fabrieksinstellingen, de statusweergave en de diagnostische opties, mogelijk. Dit kan via het IP-adres of de hostnaam van de Audioserver. Als u in Loxone Config naar Audioservers zoekt, wordt het IP-adres of de hostnaam van de Audioserver in het zoekresultaat weergegeven.

Als de Audioserver nog niet gekoppeld is aan een Miniserver, zijn de toegangsgegevens voor de webinterface admin/admin.
Als de audioserver al gekoppeld is, zijn de toegangsgegevens van een gebruiker van de groep Volledige toegang (Administrators) van de gekoppelde Miniserver noodzakelijk.

Firmware Updates kunnen automatisch door de Audioserver worden uitgevoerd, indien deze beschikbaar zijn. Daartoe moet Automatic Updates worden geactiveerd in de eigenschappen van het project. De Audioserver neemt deze instelling over.

Als alternatief kan een update van de Audioserver handmatig worden gestart in Loxone Config. Om dit te doen, selecteert u de Audioserver bij randapparatuur en klikt u op de knop Audioserver Firmware Update in de menubalk. De update kan ook worden gestart in de webinterface van de Audioserver.

Een andere mogelijkheid is om een eerder gedownload updatebestand (*.upd) voor de Audioserver handmatig op de SD-kaart te plaatsen. Kort daarna zal de update vanuit dit bestand worden uitgevoerd.

Als er geen DHCP-server in het netwerk actief is, of als de Audioserver rechtstreeks op een PC is aangesloten, wordt link-local adressering via Zeroconf ondersteund. De Audioserver en de computer nemen een 169.254.x.x link-local adres aan als beide op DHCP zijn ingesteld.
Op deze manier is een verbinding met de Audioserver ook zonder netwerk mogelijk. Dit is niet geschikt voor normaal gebruik, maar maakt het mogelijk om de fabrieksinstellingen te herstellen via bijvoorbeeld de webinterface van de Audioserver, of om handmatig een IP-adres toe te wijzen.


Aansluiten van Stereo Extensions

Via de Tree Turbo-interface kunnen maximaal 10 stereo Extensions op de audioserver worden aangesloten. De lengte van de Tree Turbo datalijnen kan oplopen tot 150m. De volgende topologieën zijn toegestaan voor de bedrading:

De Loxone Tree kabel kan gebruikt worden voor de bekabeling. Gebruik het groen/witte draadpaar voor Tree Turbo, en het oranje/witte draadpaar met 1,5mm² voor de voeding.

Voor langere afstanden of meerdere Stereo Extensions, gebruik ofwel een voeding in de buurt van de Stereo Extensions of gebruik meerdere voedingslijnen. Als alternatief kan een aparte toevoerleiding met een hogere doorsnede worden aangelegd.

Als u uw eigen voeding gebruikt voor de Stereo Extensions, is de aansluiting van de GND op de Tree Turbo datalijnen niet noodzakelijk.

De Tree Turbo interface is gebaseerd op een heel andere technische basis dan de bekende Tree interface. Daarom mag er geen verbinding worden gemaakt tussen de tree en de Tree Turbo interface! De Tree Turbo datalijnen mogen niet samen met andere data- of signaallijnen in dezelfde kabel worden gerouteerd.

De communicatie van de apparaten via Tree Turbo is IP-gebaseerd, daarom verschijnen de Stereo Extensions en hun IP-adressen in het netwerk.


Aanleren van Stereo Extensions

Om Stereo Extensies toe te voegen, klikt u eerst in Loxone Config op de Audioserver, en vervolgens activeert u Stereo Extensie zoeken.

In het nu geopende venster staan alle aangesloten Stereo Extensions, die nog niet in de programmering zijn opgenomen:

Als u hier een apparaat markeert, identificeert zich deze door een opvallende knippering van de status-LED en optioneel ook door een akoestisch signaal via de aangesloten luidsprekers. Op deze manier kunt u de apparaten toewijzen en een naam geven.

Markeer nu een apparaat, kies benaming, ruimte en installatieplaats en voeg dit aan de programmering toe met de toets Apparaat aanleren of met het + teken.

In de rechterhelft van het venster worden de apparaten weergegeven die zich al in de programmering bevinden. Toon ze indien nodig met de knop Mijn Stereo Extensions weergeven. Hier kunt u een reeds bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type uit de zoekopdracht. Dit is nuttig als een apparaat wordt vervangen of apparaten worden toegevoegd aan een eerder geplande programmering. Selecteer het aan te leren apparaat en het te vervangen apparaat. Door op de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in de programmering vervangen door het nieuwe.

Om de wijzigingen te accepteren, slaat u het programma daarna op in de Miniserver.

Daarna zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik en beschikbaar in randapparatuur onder de Audioserver.


Aansluiten van de luidsprekers

Op de Audioserver of de Stereo Extensions kunnen Loxone-luidsprekers of andere luidsprekers met een impedantie van 4-8 ohm worden aangesloten.

Hoewel de afzonderlijke luidsprekeruitgangen kortsluitvast zijn, mogen ze niet worden overbrugd.

Voor een ideale aanpassing aan de luidspreker wordt het type ingesteld in de uitgangseigenschappen in Loxone Config.

De luidsprekers worden aangesloten met een standaard luidsprekerkabel. De aanbevolen doorsnede is minimaal 1,5 mm² onder 20 meter en minimaal 2,5 mm² boven 20 meter. Houd de kabellengte indien mogelijk kort.

De Loxone Luidsprekers mogen alleen worden aangesloten op de Audioserver of de Stereo Extension in monomodus, ongeacht in welke configuratie de luidsprekers worden gebruikt.

Zet hiervoor de schakelaar aan de achterzijde van de Loxone Luidspreker op mono en sluit hem aan zoals op de volgende afbeelding:


Montage-instructies voor de Loxone Luidsprekers

De Loxone Luidspreker is een ingebouwde luidspreker met 2 tweeters. Het moet worden gemonteerd in een inbouwdoos voor een goed geluid. De Loxone Luidspreker inbouwdoos voor beton of de Loxone Luidspreker inbouwdoos voor verlaagde plafonds zijn hiervoor geschikt.

Zorg ervoor dat de montage rondom goed vastzit en dat er geen losse vreemde voorwerpen in de doos zitten, zodat er geen omgevingsgeluiden ontstaan.

De Loxone Wallspeaker is een luidsprekerbox en behoeft geen installatie. Het wordt of aan de muur opgehangen of op een geschikte plaats opgesteld.

Positionering: De luidsprekers moeten in de ruimte worden geplaatst zodat een goed stereo-effect wordt bereikt op de meest gangbare luisterpositie. Om geluidsreflecties te vermijden, moet echter een minimale afstand van 50 cm tot de muur worden aangehouden.

Voor een goed geluid raden wij het volgende aantal luidsprekers per ruimte aan:

1-15m²: 1 Loxone-luidspreker, 15-20m²: 1-2 Loxone-luidsprekers, 20-40m²: 2 Loxone-luidsprekers, meer dan 40m²: 4 of meer Loxone-luidsprekers


Stereo-uitgangen scheiden

Door de mogelijkheid om een stereo-uitgang van de Audioserver of een stereo-uitbreiding te splitsen naar twee afzonderlijke kanalen, kunnen twee verschillende kamers of ruimtes worden voorzien van geluid uit één stereo-uitgang, elk met één luidspreker. De twee uitgangen kunnen dan onafhankelijk van elkaar worden gebruikt op verschillende Audio Player bouwstenen.

Om de verbinding te scheiden, klikt u eerst op de uitgang van een audioserver of een stereo-extensie in de randapparatuur en vervolgens op de knop Stereo uitgang scheiden.
Daarna zijn de twee afzonderlijke uitgangen beschikbaar in de boomstructuur voor randapparatuur.
Als u de twee uitgangen weer wilt samenvoegen tot één stereo-uitgang, klikt u in de menubalk op de knop Stereo uitgang samenvoegen.

Op deze manier kunnen de uitgangen voor alle mogelijke scenario's worden geconfigureerd.

Opmerking: Als de uitgangen gescheiden zijn, zal er een lichte overstemming zijn tussen de twee kanalen.
Dit betekent dat bij een volume van 65% of hoger het signaal ook hoorbaar is op het aangrenzende kanaal als het is uitgeschakeld.
In direct aangrenzende kamers is dit effect meestal niet merkbaar, omdat op dit volume de muziek van de aangrenzende kamer ook door de muren heen te horen is.

De Line Out en SPDIF Out opties zijn niet beschikbaar voor gesplitste uitgangen.


Line Out, SPDIF Out

De Line Out (groene aansluiting) is een analoge audio-uitgang. Op deze uitgang kunnen AV-apparaten zoals versterkers, mengtafels of actieve luidsprekers met analoge lijningangen worden aangesloten. Gebruik hiervoor een 3,5 mm jack om te verbinden.

De SPDIF Out (zwarte aansluiting) is een digitale elektrische SPDIF-uitgang. Op deze uitgang kunnen AV-apparaten zoals versterkers of actieve luidsprekers worden aangesloten. Gebruik een 3,5mm jack naar RCA-kabel, het elektrische SPDIF-signaal wordt aan de linker (witte) RCA-stekker uitgevoerd. Sluit deze stekker aan op een Digital Audio Coaxial In-connector van het gewenste apparaat.

Gebruik hoogwaardige afgeschermde aansluitkabels voor beide uitgangen en leg deze gescheiden van andere kabels.

De Line Out en de SPDIF Out kunnen worden geactiveerd in de eigenschappen van de betreffende uitgang:

Zodra u voor een uitgang Line Out of SPDIF Out selecteert, worden de luidsprekers van deze uitgang uitgeschakeld en wordt het signaal in plaats daarvan op de Line Out of SPDIF Out uitgevoerd. Het uitgangsvolume is variabel en komt altijd overeen met het volume dat op dat moment op de audiospeler is ingesteld.

De Line Out en SPDIF Out opties zijn niet beschikbaar voor gesplitste uitgangen.


Line In

De Line In (blauwe aansluiting) is een analoge audio-ingang. Op deze ingang kunnen bijvoorbeeld apparaten met analoge audio- of hoofdtelefoonuitgangen worden aangesloten.

Gebruik hoogwaardige afgeschermde 3,5 mm jack to RCA of jack to jack kabel en leg deze apart van andere kabels.

De Line In kan als bron worden geselecteerd in de visualisatie van de Audio Player bouwsteen.


Luidsprekerconfiguratie

Voor de verblijfsruimtes worden meestal minstens 2 luidsprekers gebruikt in elk van de verblijfsruimtes om een goed geluids- en stereo-effect te bereiken.

Voor zeer kleine kamers of aangrenzende kamers is een enkele luidspreker vaak voldoende.

Zo kunnen bijvoorbeeld de twee stereo-uitgangen van de audioserver gebruikt worden voor 2 luidsprekers in de woonkamer en de slaapkamer, de uitgangen van een Stereo Extension zijn gescheiden en worden gebruikt voor één luidspreker in de badkamer en in de toilet.

De programmering en de toewijzing van de ruimte gebeurt met de Audio-Player bouwsteen in Loxone Config. U krijgt de bouwsteen ook automatisch als u een audio-uitgang van de randapparatuur naar de programmeerpagina sleept.

Voor meer details, zie de documentatie van de Audio Player bouwsteen.


Bedradingsvoorbeeld

Het volgende schema toont een vereenvoudigd bedradingsvoorbeeld met een Audioserver en twee Stereo Extensions:


Status LED's beschrijving

Linker LED:

Rood/groen/oranje afwisselend: Klaar voor koppeling met de Miniserver.

Oranje knipperen: Audioserver is nog steeds bezig met het opstarten van het besturingssysteem, of er is geen verbinding met de gekoppelde Miniserver mogelijk.

Rood knipperend: geen netwerkverbinding

Groen knipperen: Alles is in orde, apparaat is online.

Snel rood/groen knipperen: Apparaat is geselecteerd in Loxone Config en identificeert zichzelf.

Geen knipperen: Controleer de voeding en de SD-kaart. Bij de eerste start: Bestandssysteem op SD-kaart breidt zich uit, wacht tot het proces is voltooid.

Tijdens de eerste seconden na het inschakelen van de stroomvoorziening knipperen beide status-LED's afwisselend rood en oranje

Rechter LED:

Groen licht: Het apparaat is klaar om audio af te spelen via AirPlay.

RJ45 poort:

Als de netwerkaansluiting ongeschonden is, knippert de groene LED op de RJ45-aansluiting om het dataverkeer te signaleren. Als het niet knippert, is er geen netwerkverbinding of kan de Audioserver niet starten.


Dimensionering van de voedingen

Voor de stroomvoorziening raden wij aan onze eigen voedingsunits te gebruiken, die uitsluitend worden gebruikt voor de voeding van de Audioserver en de stereo-Extensions.

Om het benodigde voedingsvermogen te berekenen, moet ten minste 72W voor de Audioserver en ten minste 36W voor een Stereo-Extension worden ingepland als de luidsprekeruitgangen worden gebruikt.

De Loxone 10A/240W voeding is perfect geschikt voor b.v. een Audioserver en 4 Stereo-Extensions.
De Loxone 4,2A/100W voeding kan als kleinste geschikte voeding b.v. een Audioserver of twee Stereo-Extensions voeden.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid
Online status Audioserver 1 Digitaal
Temperatuur uitschakeling Als de CPU-temperatuur een kritiek punt bereikt, worden de uitgangen van het apparaat uitgeschakeld. Dit kan te wijten zijn aan kortsluiting, overbelaste belastingen of te hoge omgevingstemperaturen. Digitaal
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Apparaattype Apparaattype -
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Afspeel fouten bij het afspelen als een spraak melding weergeven Als een bron niet feilloos afgespeeld kan worden, wordt de reden hiervoor, door middel van spraak, weergegeven in de desbetreffende zone. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de relevante voorschriften.

De installatie vereist installatie in een geschikte behuizing om contact bescherming tegen water en vuil te kunnen garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Audioserver

Datablad Loxone-luidspreker

Datablad Loxone Wallspeaker