Technologie Air

Díky technologii Loxone Air můžete konečně jednoduše přeměnit Váš stávající dům nebo byt na inteligentní. K tomu, abyste měli chytrý dům není třeba bourat ani sekat do zdí či tahat kilometry kabelů. Užijte si výhod chytrého bydlení naplno.

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE PRO CHYTRÉ DOMY

Loxone Air představuje bezdrátovou technologii, která byla vyvinuta a navržena přímo v Loxone. Byla vymyšlena přímo pro využití v chytrých domech a pro uspokojení nároků uživatelů, kteří již mají postaveno a nechtějí bourat ani sekat. Díky Mesh technologii je možné přenášet data i na velké vzdálenosti a každý prvek, který je připojen na napájení, funguje také jako repeater (viz níže).

Podmínkou pro používání zařízení s technologií Air je mít komunikační rozhraní. Tímto komunikačním rozhraním máme na mysli Loxone Air Base Extension nebo Miniserver Go. Tyto dvě periférie tvoří bránu do bezdrátového světa Loxone a umožní Vám integrovat Airová zařízení do Vašeho chytrého domu.

Technologie Loxone Air využívá ke komunikaci zabezpečení IPSec. Každá Loxone instalace má vlastní zabezpečovací kód, aby se sousedící instalace nemohly rušit.

AKTUALIZACE

Aktualizace Airových zařízení se provádí na pozadí. Pokud se právě spustí aktualizace, je zařízení i nadále dostupné a funkční.
Pokud dojde během nahrávání aktualizace k restartu Miniserveru nebo Air Base Extensionu, automaticky se aktualizace spustí znovu.

Aktualizace může trvat až jednu hodinu.

Pokud chcete zjistit verzi zařízení, je možné se na ní dotázat přes Status zařízení. Jakmile je pole podbarvené zeleně, není třeba provádět aktualizaci.

Verze zařízení

REPEATER (OPAKOVÁNÍ SIGNÁLU)

Všechna zařízení, která jsou pevně připojena k napájení, mohou fungovat jako repeatery. To znamená, že díky těmto zařízením se dostane kvalitního signálu i jednotkám, které jsou umístěny dále od Miniserveru GO nebo Air Base Extensionu.

Berte prosím v potaz fakt, že komunikace přes zesilovač vede k časovému zpoždění. Pokud zařízení komunikuje přes více než 2 repeatery, doporučujeme do instalace přidat další Air Base Extension, který pokryje tato zařízení napřímo. Počet hopsů (to znamená počet zesilovačů, přes které zařízení komunikuje), je možné vidět v monitoru pod sloupečkem „Zesilovač“.

ZMĚNA FREKVENCE

Pokud pracuje více zařízení na stejné frekvenci (např. zabezpečovací systém, garážová vrata, …), může to oslabovat kvalitu spojení.
Díky následující funkci můžete přímo z Loxone Configu zjistit, zda je Vámi právě používaný kanál volný a na kolik procent:

Ve Statusu zařízení kliknete pravým tlačítkem na Air Base Extension a zvolíte „Detailní informace o zařízení“.

Následně se otevře výpis (Report.txt), kde naleznete procentuální volnost všech kanálů včetně aktuálního.

Air-detailni-info

zmena-frekvence-2-loxone

Pokud je aktuální kanál obsazen, je možné vysílací frekvenci Air Base Extensionu upravit.

Klikněte ve stromě periferií pravým tlačítkem myši na Air Base Extension a zvolte možnost „Změna frekvence“.

Změna frekvence

V pravém dolním rohu je možné frekvenci změnit. Jediným klikem na „Změnit frekvenci“ budou Airová zařízení, která jsou online, informována o změně.

loxone-air-zmena-kanalu

Jakmile dojde k úspěšné změně frekvence na všech Airových zařízeních, uvidíte u zařízení nápis „Online a změněno“.

Nakonec potvrďte změnu tlačítkem „Uložit do Miniserveru“, aby se změna v programu aktualizovala.

loxone-air-zmena-frekvence

ONLINE STATUS AIR ZAŘÍZENÍ

U všech zařízení Air je možné ve vlastnostech nechat zobrazit diagnostické vstupy. Díky Online statusu je možné získat informaci o aktuálním stavu Air zařízení.

MINISERVER

Existují dva důvody, proč se Air zařízení nachází v režimu Offline na straně Miniserveru (vstup online statusu a stavové okno zařízení):

1) Žádná odpověď od Air zařízení

Loxone Air zařízení musí pokaždé potvrdit datový paket, který byl z Miniserveru odeslán (např. digitální výstup Multi Extensionu Air se má sepnout). Air Base Extension opakuje přenos 3x se zpožděním cca 1 sekundy, pokud to situace vyžaduje. Po celkem 4 neúspěšných pokusech se status zařízení nastaví jako Offline.

2) Překročení časového režimu pro připojení

Většina Air zařízení pravidelně zasílá na Miniserver „keep alive“ signály. Jedná se zpravidla o informace o ohlášení přítomnosti a datech údržby. Pokud Miniserver neobdrží po určitý časový interval žádný potvrzovací signál, bude zařízení nastaveno jako Offline. Časové intervaly timeoutu se liší zařízení od zařízení:

  • Zařízení, která opakovaně přenášení data ze senzorů: 6x zasílací cyklus + 5 minut.
  • Pro zařízení, která jsou trvale napájena: 24 hodin.
  • Pro zařízení, která jsou napájena bateriově: 52 hodin.
  • Pro Remote Air: Nikdy.

Air zařízení jde do stavu online ihned, jakmile Miniserver obdrží nějaká data. To znamená, že zařízení reaguje na data zaslaná od Miniserveru. Je tedy možné, že zařízení přejde ze stavu offline do stavu online, pokud bude provádět nějakou (např. sepnete relé) akci a Miniserver od zařízení obdrží data. Pozor, Miniserver se nepokouší o pravidelné navázání spojení s Offline zařízením – tato komunikace musí být inicializována Air zařízením (viz níže).

AIR ZAŘÍZENÍ

Pozor, LED signalizace na zařízení a v Miniserveru se může lišit. Má to za následek fakt, že jakmile nedojde k potvrzení paketu na straně Miniserveru, zařízení ihned bliká oranžově. K této situaci může dojít v případě, že dojde např. ke stisku tlačítka a Miniserver v tu dobu zrovna není dostupný. Miniserver však ještě před několika málo hodinami dostal od zařízení potvrzení a proto jej zobrazuje ještě jako online (Miniserver nemůže vědět, že se zařízení pokouší o spojení a ještě přitom nedošlo k vyčerpání časového limitu pokusů ze strany Miniserveru). Samozřejmě pokud Miniserver po několika opakování odpověď od zařízení nedostane, přejde zařízení do Offline režimu také.

Zařízení, která jsou Offline, pravidelně zkoušejí Miniserver dotazovat, aby došlo k opětovnému navázání spojení. Aby nedocházelo k přetěžování Air kanálu a také aby se nevybíjela příliš rychle baterie, zvyšuje se postupně interval dotazování (od několika sekund až po 24 hodin). V praxi je tedy možné, že než zařízení přejde do režimu Online, může to trval až 24 hodin. Pokud ale dojde k vykonání nějaké akce na zařízení, přejde do stavu Online ihned.

Některá zařízení umožňují nastavení výstupů v Offline stavu. V praxi to znamená, že pokud je toto nastavení používání a dojde k výpadku spojení mezi zařízením a Miniserverem, budou výstupy přepnuty do předem definovaného stavu.

DOKUMENTACE

Zařízení umožňující přenos Air technologie:

Zařízení s technologií Air: