Smart Socket Air

Průvodce nastavením a technické parametry chytré zásuvky s bezdrátovou komunikací Loxone Smart Socket Air.

Zprovoznění Smart Socket Air


Informace jak zprovoznit Loxone Air Base Extension naleznete ZDE ».

Aby bylo možné Smart Socket Air naučit, je nutné, aby byla v učícím režimu (nachází se v něm, pokud je úplně nová a nikdy nebyla naučena). Pokud je nutné vyvolat učící režim manuálně, stačí po zasunutí Smart Socket Air do zásuvky podržet déle než 5 sekund tlačítko, které se nachází na přední straně (viz obrázek).

smart-socket-air_front_type_docu

Jakmile je učící režim na Smart Socket aktivní, pak bude LED dioda na zásuvce střídavě blikat červeně-zeleně-oranžově.

Aby bylo možné Air zařízení naučit, je nutné zapnout Air Monitor. Klikněte nejprve ve stromové struktuře na Air Base Extension (kam chcete zařízení naučit) a v kontextové nabídce vyberte možnost „Air Monitor“.

spusteni_monitor_air

Pomocí příkazu „Spustit vyhledávání“, zobrazeného v monitoru, naleznete Vaše Air zařízení.

air-ucici-rezim

Vypište do pole „Označení“ typ zařízení a klikněte na „Vytvořit zařízení“.

air-vysledky-vyhledavani

Nyní je zařízení zobrazeno ve stromové struktuře v Perifériích.

Kromě spínání digitálního výstupu lze pomocí Smart Socket Air měřit teplotu (rozpětí teplot od -20°C do 50°C), spotřebu energie a výkon.

Učící tlačítko funguje po přidání jako digitální vstup, které naleznete ve stromové struktuře.

periferie-airbase

Měření spotřeby

Pro měření spotřeby energie je potřeba připojit Smart Socket Air do el. sítě a do konfiguračního softwaru vložit funkční blok „Měření spotřeby“, jak je zobrazeno na obrázku níže.

Mereni spotreby - Smart Socket Air

Více informací o funkčním blogu „Měření spotřeby“ naleznete ZDE ».

Stavy indikačních LED diod

Oranžová bliká Dosud nebyla nainstalována žádná zařízení (zařízení není naučeno) nebo není žádné spojení s Extensionem.
Zelená bliká (po dobu 3s) Po restartu bylo úspěšně navázáno spojení s Extensionem.
LED vypnuté Stav, že zařízení je v provozu.
Bliká červená-zelená-oranžová Zařízení je v režimu učeni.

LED dioda může být také použita v programování. Ve stromové struktuře najděte „Smart Socket Air LED“. Pomocí tohoto analogového výstupu se může LED dioda ovládat (0 = LED vyp., 1 = Zelená, 2 = Oranžová, 3 = Červená).

Výměna zařízení

vymena-zarizeni

Jestliže nahradíte Smart Socket jiným, je třeba aktualizovat sériové číslo. To můžete udělat jednoduše pomocí Air Monitoru v Loxone Config.

 • Připojte nové zařízení a zapněte napájení nebo vložte baterii.
 • Vyhledejte air zařízení v učícím režimu. (Podrobnosti v sekci „Zprovoznění Smart Socket Air“)
 • Kliknutím označte nové zařízení a a ve vysouvacím menu vyberte zařízení, jež chcete nahradit.

Nakonec stiskněte tlačítko „Nahradit zařízení“ a uložte program do miniserveru. Zařízení je nyní nahrazeno.

Aktualizace

Aktualizace na Air zařízeních se spustí automaticky na pozadí. Funkce při aktualizaci zařízení jsou zachované. Jestliže se během procesu aktualizace Miniserver nebo Air zařízení restartuje, aktualizace se spustí od začátku znovu.

Aktualizace může trvat až jednu hodinu.

Verze zařízení můžete kontrolovat ve „Status zařízení“. Pokud je podbarvení aktuální verze zelené, je v aktuálním stavu. Pokud červené, bude zařízení aktualizované.

Technická data Smart Socket Air

 • Vhodné pro napětí 110–230 V AC
 • Max. spínací výkon: 13 A
 • Integrované měření spotřeby energie (kWh), výkonu (kW) a teploty (rozpětí teplot od -20 °C do 35 °C)
 • Frekvence: 868MHz
 • Spotřeba elektrické energie: <500mW
 • Stupeň krytí: IP20
 • Typ E
 • Spínání: Spínaný neutrální vodič:

spinani-ssa

Bezpečnostní informace:

Před použitím výrobku dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Slouží k odvrácení nebezpečí a předcházení zranění osob a majetku.

VAROVÁNÍ! Pro bezpečnost osob je důležité dodržovat následující pokyny:
 • Nepoužívejte Smart Socket Air pokud jsou obal nebo napájecí konektory poškozené .
 • Zařízení Smart Socket Air může být provozováno pouze v uzavřených a suchých místnostech.
 • Pro zabránění nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte Smart Socket Air před vlhkostí, deštěm a teplem.
 • Maximální zatížení Smart Socket Air je 13 A. Při používání se ujistěte, že tato hodnota není překročena.
 • Přístroje bez kabelového připojení, které provádějí mechanické pohyby nebo vibrace nesmí být připojeny přímo k Smart Socket Air.
 • Čištění a údržba se mohou provádět pouze s odpojenou síťovou zástrčkou (odpojeny od el. sítě).
 • Smart Socket Air se nesmí otevírat a rozebírat.
 • Chraňte před dětmi.
 • Toto zařízení smí obsluhovat osoba mladší 8 let, stejně tak osoby se sníženou fyzickou, duševní nebo smyslovou schopností pouze pod dohledem dospělé a kompetentní osoby, uvědomující si rizika a nebezpečí.
 • Smart Socket Air není hračka, děti si s ním hrát nesmějí, stejně tak manipulace, opravy a čištění jsou zakázány.
 • Smart Socket Air používejte dle pokynů, nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k poškození Smart Socket Air nebo k úrazu.
 • Smart Socket Air musí být umístěn na dobře přístupném místě.
 • Smart Socket Air nesmí být vložen do jiného Smart Socket Air (viz. obrázek níže).

Prohlášení o shodě Smart Socket Air (pdf) ZDE »

Přenos hodnot spotřeby energie a výkonu:

 • každých 5 minut jsou poslány informace o stavu využité energie a výkonu
 • při více jak 5% změně hodnoty se okamžitě odešlou hodnoty do Miniserveru

Přenos teplotních hodnot:

 • každých 5 minut jsou poslány hodnoty teplot do Miniserveru

Obsahuje FCC ID:COR-ZWIR4512AC1.

Toto zařízení splňuje podmínky 15 směrnic FCC. Zařízení musí splňovat následující dvě podmínky:
(1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Bezpečnostní vypnutí:

Pokud teplota přesáhne 92°C, bude relé vypnuto. Jakmile teplota klesne pod 77°C, relé se může opět sepnout. Hodnota teploty je aktualizována při restartování nebo při změně o 5°C.

Typy Smart Socket Air

Typ B

Použití v:
USA, Turkmenistán, Trinidad, Tobago, Thajsko, Thaiti, Saúdská Arabien, Puerto Rico, Peru, Paraguay, Panama, Okinawa, Niger, Niederländische Antily, Montserrat, Mikronesien, Libérie, Libanonu, Kolumbien, Kanada, Kaimaninseln, Jungferninseln, Japonsko, Jamaika, Honduras, Haiti, Guyana, Guatemala, Guam, Ekvádor, Dominican Republic, Costa Rica, Brasilien, Bermudy, Barbados, Aruba, Barbuda, Venezuela.

Typ E

Použití v:
Francie, Belgie, Monako, Česká republika, Slovensko, Tunisko, mnoho bývalých francouzských kolonií.

Typ F

Použití v:
Afghánistán, Alžírsko, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Německo, Estonsko, Finsko, Řecko, Indonésie, Island, Itálie / San Marino / Vatikán, Korea, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Černá Hora, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Jižní Korea, Sýrie, Turecko, Ukrajina, Maďarsko.

Typ G

Použití v:
Velká Británie, Bahrajn, Bangladéš, Belize, Bhútán, Botswana, Brunej, Dominika, El Salvador, Falklandské ostrovy, Gambie, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Irsko, Isle of Man, Jemenu, Kambodži, Normanské ostrovy, Katar, Keňa, Kuvajt, Libanon, Macao, Malawi, Malajsie, Maledicen, Malta, Mauricius, Myanmar, Nigérie, Omán, Zambie, Seychely, Tanzanie, Kypr, Singapur.

Typ J

Použití v:
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Maledivy, Madagaskar, Rwanda, Etiopie, El Salvador, Jordánsko.

Příbalový leták Smart Socket Air (pdf)
Download

Prohlášení o shodě Smart Socket Air (pdf)
Download