Smart Socket Air

Smart Socket Air je spínatelná bezdrátově ovládaná zásuvka s měřením teploty, spotřeby a výkonu, založená na technologii Loxone Air.

Datasheet Smart Socket Air

Obsah


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po zapojení zařízení do zásuvky. To je indikováno blikáním stavové LED červeně/zeleně/oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim vyvolat manuálně, stiskněte s připojením zařízení do na napájení učící tlačítko a držte jej alespoň 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na přední straně zařízení:


Stavová LED

Seznam různých stavů LED naleznete zde.

Stavová LED dioda v normálním provozu nesvítí. Mějte však na paměti, že stavová LED lze ovládat také prostřednictvím výstupu v programování.


Varianty regionů / typy konektorů

Typ F - č. produktu 100115

Německo, Rakousko, Afghánistán, Alžírsko, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Indonésie, Island, Itálie/San Marino/stát Vatikán, Korea, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Černá Hora, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Sýrie, Turecko, Ukrajina, Maďarsko

Typ J - č. produktu 100119

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Maledivy, Madagaskar, Rwanda, Etiopie, Salvador, Jordánsko

Typ E - č. produktu 100120

Česká republika, Slovensko, Belgie, Francie, Monako, Tunisko, mnoho bývalých francouzských kolonií

Typ G - č. produktu 100121

Velká Británie, Bahrajn, Bangladéš, Belize, Bhútán, Botswana, Brunej, Dominika, Salvador, Falklandské ostrovy, Gambie, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irsko, ostrov Man, Jemen, Kambodža, Normanské ostrovy, Katar, Keňa, Kuvajt , Libanon, Macao, Malawi, Malajsie, Maledivy, Malta, Mauricius, Myanmar, Nigérie, Omán, Zambie, Seychely, Tanzanie, Kypr, Singapur


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Teplota Poskytuje naměřenou hodnotu teplotního čidla:
Každých 5 min.
° -40...125
Výkon Poskytuje hodnotu aktuálního výkonu:
Nad 5 % a min. 2 W změny oproti poslední hodnotě, maximálně každých 5 s.
Jinak každých 5 min a při vypnutí zátěže.
kW 0...4
Energie Poskytuje spotřebovanou energii od poslední hodnoty:
Každých 5 minut a při vypnutí zátěže.
kWh 0...∞
Vstup 1 Digitální vstup pro použití tlačítka (učící tlačítko) - 0/1
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Relé Výstup pro spínání připojené zátěže 0/1
Stavová LED Analogový výstup k ovládání stavové LED. 0=Vyp, 1=Zelená, 2=Oranžová, 3=Červená 0...3
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Smart Socket Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Použití Určuje zamýšlené použití aktorů.
Univerzální: volně použitelné výstupy
Spotřebič: Vypínač spotřebiče. Auto Config použije výstup jako vypínač.
Osvětlení: Pro přepínání světla. Auto Config připojí výstup k Ovládání osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Varování! Před použitím produktu se řiďte níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Slouží jak k odvrácení nebezpečí tak k zabránění zranění osob a poškození majetku.
 • Pokud jsou kryt nebo napájecí kontakty poškozeny, nepoužívejte Smart Socket Air.

 • Smart Socket Air smí být provozován pouze v uzavřených, suchých prostorách.

 • Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte Smart Socket Air před vlhkostí, deštěm a teplem.

 • Maximální zátěž Smart Socket Air je 13A. Při připojování zařízení se ujistěte, že tato hodnota není překročena.

 • Zařízení bez kabelového připojení, která provádějí mechanické pohyby nebo vibrace, nesmí být připojena přímo do zásuvky Smart Socket Air.

 • Čistění a údržba smí být prováděna pouze s odpojeným napájecím kabelem.

 • Smart Socket Air nesmí být otevřen.

 • Smart Socket Air uchovávejte mimo dosah dětí.

 • Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí nebezpečí, která z něj vyplývají. Děti si nesmějí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti.

 • Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození Smart Socket Air a zranění osob.

 • Smart Socket Air používejte pouze podle návodu.

 • Smart Socket Air nesmí být vložen za sebou.

 • Smart Socket Air musí být umístěn v blízkosti zařízení, snadno přístupný a přístupný.


Dokumenty

Datasheet Smart Socket Air

Teploty tepelného vypnutí