Smart Socket Air

Smart Socket Air je spínatelná bezdrátově ovládaná zásuvka s měřením teploty, spotřeby a výkonu, založená na technologii Loxone Air.

Datasheet Smart Socket Air

Obsah


Zprovoznění

Úplně nové zařízení se odesílá v aktivním učícím režimu. Ten se vyznačuje tím, že po připojení na napájení začnou indikační LED diody zařízení střídavě blikat (červená/zelená/oranžová).

Poté postupujte podle postupu párování

Pokud chcete učící režim vyvolat manuálně, stiskněte s připojením zařízení do na napájení učící tlačítko a držte jej alespoň 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na přední straně zařízení:


Stavová LED

Seznam různých stavů LED naleznete zde.

Stavová LED dioda v normálním provozu nesvítí. Mějte však na paměti, že stavová LED lze ovládat také prostřednictvím výstupu v programování.


Bezpečnostní vypnutí

Pokud teplota procesoru stoupne nad 92 ° C, relé se vypne. Jakmile teplota klesne pod 77 ° C, relé se znovu aktivuje. Hodnota teploty se aktualizuje při restartu a při změně teploty o 5 ° C.


Přenos dat Miniserveru

Přístroj cyklicky přenáší naměřená data každých 5 minut. Údaje o energii a výkonu se také odesílají, když se hodnota změní nejméně o 5% a po vypnutí zařízení.


Varianty regionů / typy konektorů

Typ F - č. produktu 100115

Německo, Rakousko, Afghánistán, Alžírsko, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Indonésie, Island, Itálie/San Marino/stát Vatikán, Korea, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Černá Hora, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Sýrie, Turecko, Ukrajina, Maďarsko

Typ J - č. produktu 100119

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Maledivy, Madagaskar, Rwanda, Etiopie, Salvador, Jordánsko

Typ E - č. produktu 100120

Česká republika, Slovensko, Belgie, Francie, Monako, Tunisko, mnoho bývalých francouzských kolonií

Typ G - č. produktu 100121

Velká Británie, Bahrajn, Bangladéš, Belize, Bhútán, Botswana, Brunej, Dominika, Salvador, Falklandské ostrovy, Gambie, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irsko, ostrov Man, Jemen, Kambodža, Normanské ostrovy, Katar, Keňa, Kuvajt , Libanon, Macao, Malawi, Malajsie, Maledivy, Malta, Mauricius, Myanmar, Nigérie, Omán, Zambie, Seychely, Tanzanie, Kypr, Singapur


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Teplota Poskytuje naměřenou hodnotu vestavěného teplotního senzoru ° -40...125
Výkon Vrací naměřenou hodnotu aktuálního výkonu kW 0...4
Energie Poskytuje naměřenou hodnotu spotřebované energie kWh 0...∞
Vstup 1 Digitální vstup pro použití tlačítka (učící tlačítko) - 0/1
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Relé Výstup pro spínání připojené zátěže 0/1
Stavová LED Analogový výstup k ovládání stavové LED. 0=Vyp, 1=Zelená, 2=Oranžová, 3=Červená 0...3
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Smart Socket Air Digital 0/1
Systémová teplota °
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Použití Určuje zamýšlené použití aktorů.
Univerzální: volně použitelné výstupy
Spotřebič: Vypínač spotřebiče. Auto Config použije výstup jako vypínač.
Osvětlení: Pro přepínání světla. Auto Config připojí výstup k Ovládání osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Varování! Před použitím produktu se řiďte níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Slouží jak k odvrácení nebezpečí tak k zabránění zranění osob a poškození majetku.
 • Pokud jsou kryt nebo napájecí kontakty poškozeny, nepoužívejte Smart Socket Air.

 • Smart Socket Air smí být provozován pouze v uzavřených, suchých prostorách.

 • Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte Smart Socket Air před vlhkostí, deštěm a teplem.

 • Maximální zátěž Smart Socket Air je 13A. Při připojování zařízení se ujistěte, že tato hodnota není překročena.

 • Zařízení bez kabelového připojení, která provádějí mechanické pohyby nebo vibrace, nesmí být připojena přímo do zásuvky Smart Socket Air.

 • Čistění a údržba smí být prováděna pouze s odpojeným napájecím kabelem.

 • Smart Socket Air nesmí být otevřen.

 • Smart Socket Air uchovávejte mimo dosah dětí.

 • Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí nebezpečí, která z něj vyplývají. Děti si nesmějí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti.

 • Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození Smart Socket Air a zranění osob.

 • Smart Socket Air používejte pouze podle návodu.

 • Smart Socket Air nesmí být vložen za sebou.

 • Smart Socket Air musí být umístěn v blízkosti zařízení, snadno přístupný a přístupný.


Dokumenty

Datasheet Smart Socket Air