Nano Dimmer Air

Loxone Nano Dimmer Air se používá pro stmívání vhodných vysokonapěťových žárovek pomocí síťového napětí. Je vhodný pro běžné i elektronické svítidla. Stmívání lze provést v závislosti na zátěži úhlem zapnutí nebo úhlem vypnutí.

Datový list Nano Dimmer Air

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice. Připojte zařízení, např. podle následujícího schématu zapojení:

Zařízení má 2 svorky pro připojení osvětlení. Jedná se o totožné výstupy - uvnitř je spojeno.

Před uvedením do provozu musí být zajištěno, že na výstupu není zkrat ani přetížení.

Při instalaci zařízení a při výměně žárovek vždy z bezpečnostních důvodů a z bezpečnostních důvodů vypněte síťové napětí. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob a poškození majetku.


Zprovoznění

U nového zařízení se učící režim aktivuje automaticky po připojení na napájení. Ten je indikován blikáním stavové LED diody (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete vyvolat učící režim manuálně, stiskněte učící tlačítko ihned po připojení zařízení na napájení a držte alespoň 5 sekund.


Nastavení správného typu stmívání

Dodržujte doporučený typ stmívání a limity zatížení!
Svítidlo Typ stmívání Maximální zatížení Min. zátěž
Žárovky Fázové řízení - Úhel vypnutí 200W 30W
Vysokonapěťové Halogenové žárovky Fázové řízení - úhel vypnutí 200W 30W
Nízkonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem Fázové řízení - Úhel vypnutí 110VA* 15VA
LED osvětlení s předřadníkem Fázové řízení - Úhel vypnutí 110VA* 15VA
Zářivka s elektronickým předřadníkem Fázové řízení - Úhel vypnutí 110VA* 15VA
Vysokonapěťové LED (Retrofit, LED žárovky) Úhel vypnutí / Úhel zapnutí (zřídka) 110VA 15VA, 30VA při Fázovém řízení (Náběžná hrana/indukční zátěž)
Nízkonapěťové halogenové žárovky s konvenčním transformátorem Úhel zapnutí 200VA** 30VA
*Pro dimenzování je rozhodující součet jmenovité zátěže předřadníků, LED driverů nebo transformátorů, nikoli jmenovité zatížení skutečných svítidel.
**Konvenční transformátory musí být zatíženy nejméně z 80% jmenovitého zatížení s lampami!
V případě pochybností by měl poskytnout informace o charakteristice zátěže (induktivní nebo kapacitní) výrobce a doporučit vhodný typ stmívání. Používejte pouze světelné zdroje, které jsou určeny ke stmívání.

Touch for Nano

Zásuvný modul Touch for Nano nebo Touch Pure for Nano je tlačítko, které disponuje 5 dotykovými plochami pro ovládání. Při dotyku následuje akustické potvrzení.

Montážní rámeček zásuvného modulu se zacvakává na Nano Dimmer a je následně přišroubován na instalační krabici. Nakonec se Touch for Nano jemně zacvakne na instalační rámeček.

Pokud chcete používat zásuvný modul Touch for Nano, musíte ve vlastnostech Nano Dimmeru Air v Loxone Configu tuto možnost přepnout. Poté, co ji zvolíte, se ve stromě periférií zobrazí vstupy tlačítka.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce. Zaškrtnutím políček ve stromu periferií zobrazíte jednotlivé tlačítka jako vstupy. Zde lze také vypnout akustické potvrzení dotyků.
NFC Code Touch for Nano není s Nano Dimmerem Air kompatibilní.

Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor WW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Nano Dimmer Air Digital -
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Typ aktoru Používat zařízení se standardními aktory nebo Smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy nabíhání a fungují pouze s blokem Ovládání osvětlení V2.
-
Zástrčný modul Zástrčný modul pro Nano IO Air -
Typ Dimmeru Zvolte technologii stmívání.
Zde je nutné nastavit správné hodnoty pro připojené světlo.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Nano Dimmer Air

Datový list Touch for Nano

Datový list Touch Pure for Nano