Nano Dimmer Air

Návod na zprovoznění Nano Dimmer Air.

 

TECHNICKÁ DATA

 • Napájení: 230VAC, 50 / 60Hz (jistič max 10A)
 • Jednokanálový stmívatelný výstup
 • Konvenční a induktivní zátěž (žárovky, klasické transformátory, apod.) 200W, 200VA (minimum 30W, 30VA)
 • Elektronická a kapacitní zátěž (LED retrofit svítidla, elektronické transformátory, apod.) 110W, 110VA (minimum 15W, 15VA)
 • Komunikace přes Loxone Air Technologii
 • Frekvence: 868 MHz (SRD pásmo Evropa), 915MHz (ISM pásmo Region 2)
 • Spotřeba ve Standby režimu: 0.4 W typ.
 • Rozměry: 53 x 53 x 31mm
 • Integrovaný mikroprocesor
 • Okolní teplota: 0 … 35 °C
 • Max. Relativní vlhkost 95% (nekondenzující)
 • Krytí: IP20
 • Zařízení typu 1 (EN60730-1)
 • Nárazové zatěžovací napětí: 1kV (EN60730-1, v nadmořské výšce max. 2000m)
 • Stupeň znečištění: 2
 • Loxone Air Mesh: Ano

ZPROVOZNĚNÍ

Zde je popsán postup učení Loxone Nano Dimmer Air.

První uvedení do provozu:
Když se Nano Dimmer Air poprvé spustí, automaticky se aktivuje učící režim.

Opětovné spuštění učícího režimu:
Pokud je potřeba opětovně naučit Loxone Nano Dimmer Air, spustíte učící režim následujícím způsobem:
Během prvních 10 sekund po připojení zařízení na napájení stiskněte a podržte učící tlačítko po dobu 5 sekund.
Tím se znovu spustí učící režim.

Učící tlačítko se nachází na přední levé dolní části zařízení.

nano_dimmer_tlacitko

Jakmile je jednotka v učícím režimu, bude stavová LED střídavě blikat:
červená – zelená – žlutá.

Nyní spusťte vyhledávání Air zařízení. To provedete tak, že v Configu
kliknete na Air Base Extension a následně na „Air vyhledávání“.

air-hledani

V Air monitoru na straně „Učit“ uvidíte všechna Air zařízení, která jsou v učícím režimu.
Nyní zvolte Air zařízení, které chcete přidat do konfigurace. Zadejte název zařízení,
vyberte si místnost (ve které se bude zařízení nacházet) a klikněte na „Vytvořit zařízení“.

hledani-2

Nano Dimmer Air bude nyní zobrazen ve stromové struktuře „Periférie“.
Defaultně bude zobrazen pouze výstup. Další diagnostické vstupy, jako je Online status a teplota CPU
mohou být přidány zaškrtnutím check boxu „Zobrazit diagnostiku vstupů“ ve vlastnostech zařízení.

Stmívaný výstup „Typ Dimmeru“ je standardně nastaven na „Vyp“.
Při uvedení do provozu musí být nastaven správný typ Dimmeru, dle připojené zátěže.

               

Obecně je nutné poznamenat fakt, že zejména u úhlu zapnutí může docházet k proudovým špičkám (speciálně u LED svítidel). U žárovek s vláknem nelze úhel zapnutí používat, protože vede ke zbytečnému přetěžování. Při vysokých náběhových proudech může dojít ke zničení Dimmeru.

LED svítidla, která prodáváme v našem eshopu jsou pro tento Dimmer testována a odzkoušena. U ostatních výrobců LED svítidel je obecně doporučováno, aby se ke stmívání používat úhel vypnutí. Některá LED svítidla je možné provozovat s úhlem zapnutí, ale je třeba se vyvarovat, že proudové špičky nepřetěžují a neohřívají Dimmer. Neneseme žádnou odpovědnost za kompatibilitu LED svítidel.

Před použitím je třeba se ujistit, že na výstupu není zkrat, protože může dojít ke zničení Dimmeru.

Při výměně svítidla vždy doporučujeme dbát bezpečnostních pravidel a mít Dimmer bez proudu.

Jakékoliv použití, které se odlišuje od doporučeného postupu může skočnit zničením Dimmeru.

U konvenčních traf musí být zatížení trafa alespoň na 80%, aby nedošlo ke zničení výstupu pro stmívání.

 

VÝMĚNA ZAŘÍZENÍ

Pokud potřebujete nahradit zařízení v Loxone Configu, lze to snadno provézt pomocí Air Monitoru.

 • Nainstalujte nový Nano Dimmer Air a připojte jej na napájení. Na zařízení spusťte učící režim.
 • Po vyhledání v Air Monitoru na něj klikněte.
 • V drop-down menu zvolte Nano Dimmer Air, který má být nahrazen a klikněte na tlačítko „Nahradit zařízení“.

Poté uložte konfiguraci do Miniserveru.

air-dimmer-nahrazeni

LOXONE TOUCH FOR NANO

touch_for_nano

Pro zařízení Nano Dimmer Air jsou určena rozšiřující dotyková tlačítka Loxone Touch a Touch Pure for Nano. Tato tlačítka po připojení využívají komunikační rozhraní vestavěné přímo v daném Nano Dimmeru Air.

 

 

nano-rozsireni
Pokud používáte Loxone Touch (Pure) for Nano,
je nutné přiřadit ho ve vlastnostech Nano Dimmeru Air.

 

touch-dotyk-body

 

Dotykové body tlačítka mohou být použity v Loxone Configu jako jednotlivé
digitální vstupy. Stačí tuto funkci povolit u daných vstupů zvoleného zařízení.

 

 

 

DLOUHÝ STISK

Chcete-li používat dlouhý stisk, musíte ve vlastnostech nastavit „Překročení čas. limitu při příjmu“ na hodnotu 0 (nepoužito), nebo na hodnotu která je vyšší, než maximální doba stisku. Tato hodnota se nastavuje odděleně pro každý digitální vstup zvlášť.

KABELÁŽ

Výstup je určen pouze pro 230V AC.
Není určen pro stejnosměrné, nebo nízké napětí.

Zařízení napájené ze sítě (230 V AC) může být připojeno přímo.
Limitní hodnoty stmívaného kanálu nesmí být překročeny – viz. specifikace výše.

nano-dimmer-zapojeni
attention
>> Více informací o Loxone Air technologii <<

 

Příbalový leták Nano Dimmer Air (pdf)
Download

Prohlášení o shodě Nano Dimmer Air (pdf)
Download