Samostatné bydlení ve stáří a při postižení

Průměrná délka života lidí se neustále zvyšuje. Mnozí chtějí ve svém domově zestárnout a vést nezávislý život i v pokročilejším věku. I přes to se však o většinu starých lidí částečně starají členové rodiny. S tímto jevem tak narůstá i potřeba ošetřovatelského personálu, kterou je velmi těžké uspokojit z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Podle fyzického a duševního stavu dané osoby, o kterou je třeba pečovat, může automatizace domácnosti poskytnout individuální pomoc a ušetřit mnoho starostí rodině i ošetřovatelům.

Ovládání osvětlení v asistovaném domě

Asistované bydlení

V době nedostatku ošetřovatelského personálu se stále více do popředí dostává pojem „Pomoc při bydlení s asistencí“. Jde o technické řešení automatizace budov, které podporuje lidi v pokročilém věku anebo se zdravotním postižením na jejich cestě k nezávislému životu. Technologie se dá individuálně přizpůsobit a přebírá každodenní úkoly, se kterými potřebují pomoc. Mohou tak žít mnohem kvalitnější život a zároveň mít pocit většího bezpečí zejména v době, kdy nejsou v okolí jejich příbuzní nebo ošetřovatelé. V některých státech je dokonce automatizace budov dotovaná a finančně podporována vládou na podporu nedostatku ošetřovatelů.

Důchodkyně umývající zeleninu.

Více pohodlí, bezpečnosti a volného času

Když se rodiče, prarodiče anebo jiní blízcí příbuzní stanou závislými na svém okolí, může to být zátěž pro všechny. Tomu je možné čelit pomocí systému automatizace budov. Výběrem tohoto řešení získáte mimo jiné:

Domček

Samostatné bydlení

Ti, o které je třeba se postarat, mohou nadále žít život jako dříve, aniž by měli pocit, že už nejsou soběstační. Částečně také díky domu, že technologie Loxone se automaticky postará o celou řadu věcí.

Čas

Více času

Starat se o staršího příbuzného může být velmi složité v souvislostí s prací a rodinným životem. Loxone může členům rodiny ušetřit více času automatizací tím, že se stará o celou řadu každodenních funkcí, jako je například automatické vypnutí trouby anebo osvětlení cesty na toaletu v noci.

Snížení nákladů za ošetřovatele

Přiznejme si to, profesionálně vyškolení ošetřovatelé nejsou zadarmo. Loxone umožňuje všem žít nezávislejší život a snižuje množství potřebné péče – a tím i s ní spojené náklady.

Upozornenie na mobile

Jistota příbuzných

V případě nouze, například pádu, budou rodinní příslušníci nebo ošetřovatel okamžitě informováni. Všichni tak mohou být mnohem klidnější, protože když se něco stane, mohou okamžitě patřičně zareagovat.

Starší žena ovládající Intercom

10+ funkcí pro nezávislý život

Technologii Loxone je možné integrovat do každé budovy a přizpůsobit ji téměř všem požadavkům. Níže uvádíme několik nejběžnějších aplikací, které jsme již viděli v prostředích s asistovaným bydlením. Můžete si tak mnohem lépe vytvořit představu o tom, co je možné v domácnostech automatizovat.

Mesiac a hviezdy
Noční osvětlení

Starší lidé častěji používají toaletu v noci. Aby nedocházelo k situaci, kdy musejí ve tmě chodit po domě a hledat spínač, noční osvětlení se automaticky zapne, když vstanou z postele. Celá cesta na toaletu a zpátky tak bude vždy dostatečně osvětlená.

Štít

Detekce pádu

Pohyb starších osob, které vyžadují speciální pomoc, může být v domácnosti monitorována pomocí pohybových senzorů nebo dveřních kontaktů. Pokud senzory zaznamenají nějakou atypickou činnost, mohou nouzovým voláním kontaktovat příslušnou osobu.

Tlačidlo panika
Nouzové tlačítko

Starší lidé často vedou spíše osamělý život. V případě nouze je tak důležité, aby mohli kontaktovat někoho blízkého co nejrychleji. Loxone Touch je možné instalovat do každé místnosti a používat ho jako nouzové tlačítko.

Monitorování elektrických zařízení

Zapnutá trouba nebo žehlička mohou velmi jednoduše způsobit požár. Díky Loxone mohou být zařízení připojené k napájení monitorované a v případě potřeby i automaticky vypnuté. Po aktivování nočního režimu se všechna zapnutá zařízení okamžitě vypnou.

Přístup pro pohotovostní služby

V případě poplachu, pohotovostní služby často nemohou rychle identifikovat správnou budovu a získat k ní přístup. Loxone může po slisknutí nouzového tlačítka pomoct rozblikáním světel a automatickým odblokováním dveří.

Regulace teploty v místnosti

Loxone vám umožňuje definovat optimální teplotu pro každou místnost. Systém se sám naučí, jak dosáhnout požadované teploty v konkrétních denních časech. Například koupelna bude mít vyšší teplotu brzy ráno a večer. Tato funkce pomáhá šetřit energii a nikdo už nemusí na nastavení teploty v jednotlivých místnostech myslet.

Ventilátor

Čerstvý vzduch

Loxone monitoruje a řídí kvalitu vzduchu z hlediska teploty, vlhkosti a úrovně CO2. Riziko infekce chorobami jako COVID-19 se může minimalizovat díky intenzivní ventilaci. S Loxone můžete kdykoliv regulovat proudění vzduchu.

Zámok
Vzdálené odemykání

Kdyby došlo k náhodnému uzamknutí starší osoby uvnitř domu, člen rodiny může kdykoliv na dálku otevřít dveře pomocí aplikace Loxone. Kromě toho může také přidělit přístupové kódy důvěryhodným sousedům.

Domček

Všestranná ochrana

Členové rodiny se často obávají o bezpečnost svých příbuzných. Jednou z největších obav je potenciální loupež nebo požár. Detektor dýmu a Senzor pohybu v každé místnosti pomáhají monitorovat celou budovu. Když dojde ke vniknutí cizí osoby anebo senzor zaznamená dým, rozezní se poplach a příbuzní budou okamžitě informování.

Srdce

Rozpoznávání změn

U starších lidí je těžké odhalit nové nemoci. Loxone pomáhá ošetřovatelům nebo příbuzným rozeznat změny v jejich chování při například častější návštěvě toalety v noci. Tyto informace mohou být odeslány lékaři nebo ošetřovateli, aby si mohli o projevech pohovořit přímo s danou osobou.

Svetlo
Automatické osvětlení

Při odchodu z místnosti zůstanou světla často omylem zapnuté (toto rozhodně neplatí pouze pro staré lidi). Aby se tomu zabránilo a snížily se náklady za energii, Loxone osvětlení automaticky zapne, když někdo vejde do místnosti a také se samo vypne, když v místnosti nikdo není.

Tabuľka
Připomenutí

Starší lidé často musí brát léky v konkrétní časy. Aby se tuto rutinu podařilo udržet, systém Loxone může v určené časy zahrát upozrnění, aby se na žádný lék nikdy nezapomnělo.

Technologie pro každodenní život

Samotný dům se sám stará o většinu problémů týkajících se bezpečnosti, pohodlí a úspory energie. Senzor přítomnosti hraje významnou úlohu při sledování pohybu, jasu a, díky akustickému senzoru, i šumu. To je základ automatizace důležitých funkcí jako je osvětlení, topení, alarmů a dalších.

Senzor přítomnosti bílý

Systém se stará o spoustu věcí automaticky, ale pokud chce někdo něco změnit, například zhasnout světla, stačí kliknout na jeden z našich dotykových spínačů. Dotykové body na spínačích jsou volně přiřaditelné a dají se nastavit podle konkrétních potřeb uživatele.

Osoby potřebující asistovanou pomoc spolu s ošetřovateli v jídelně

Ulehčete si život pomocí Loxone

Asistované bydlení se stává stále běžnější v organizacích, které poskytují pomoc starším a postiženým osobám. Dobrým příkladem je rakouská organizace Lebenshilfe. Nezisková organizace, která podporuje lidi ve všech oblastech života a nabízí jim životní prostor, který potřebují. Loxone jim v této souvislosti dokáže spolehlivě pomáhat.

„Pomocí inteligentní technologie společnosti Loxone jsme poskytli další popdporu těm, kteří to nejvíce potřebují. Tato technologie plní mnoho úloh na pozadí a podporuje naše klienty. Těm můžeme nabídnout ještě větší pocit bezpečí. To je ovzbvlášť důležité ve chvíli, kdy není nablízku nikdo z rodiny nebo ošetřovatel. V případě nouze ale budou automaticky ihned informování.

Brigitte Swoboda

Členka predstavenstva, společnost Lebenshilfe

Na našem již realizovaném projektu se můžete dozvědět více, jak technologie Loxone podporuje každodenní život a jaké výhody přináší starším nebo postiženým lidem.

Asistované bydlení

Rakouská nezisková organizace
poskytuje lidem se zdravotním postižením
s intelektuálními dysfunkcemi
obytný prostor řízený pomocí
Loxone. Funguje zde detekce přítomnosti,
vypnutí sporáku a další ochrana.

Inteligentní
pivovar Hofstetten

V nejstarším rakouském pivovaru
plní sedm Miniserverů
důležité úkoly:
Od ovládání osvětlení po
monitorování teploty
a bezpečnostní funkce.

Fotbalový stadion
DVTK v Maďarsku

Na maďarském fotbalovém stadionu
byla implementována automatizace osvětlení, topení a mnoho dalších
inteligentních funkcí. Investor
nahradil jiný systém Loxone.

Máte nějaké otázky?

Pokud máte nějaké otázky, které byste chtěli podrobněji prodiskutovat, jednodušte zadejte do formuláře své kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.