RGBW 24V Dimmer Air

S RGBW Dimmer Air mohou být stmívány pomocí PWM svítidla, jako např. nízkonapěťové LED spoty a LED pásy. Namíchat lze jakákoli barevná nálada. Tyto 4 výstupy podporují jeden kanál s barevným světlem RGBW, ale lze je také nakonfigurovat jako jednotlivé kanály pro 4x bílé světlo.

Zařízení RGBW Compact Dimmer Air je pouze kompaktní varianta - funkce jsou identické.

Datový list RGBW 24V Dimmer Air

Datový list RGBW 24V kompaktní Dimmer Air

Obsah


Montáž

RGBW Dimmer byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu. Kompaktní Dimmer je možné používat bez speciální instalační krabice (např. umístit přímo do podhledu nebo nábytku). Snažte se držet délky kabeláže co možná nejkratší.

Průřez kabelu by měl být dimenzován tak, aby byl úbytek napětí maximálně 1V. To lze zjistit pomocí následujícího vzorce:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Proud [A], L … délka kabelu [m], A … průřez kabelu [mm²], ΔU … Úbytek napětí [V], ρ … měrný odpor [( Ω*mm²)/m], ρ= konstanta (0,0172 pro měď)


Zprovoznění

V továrním nastavení se zařízení po připojení napájení spustí v učícím režimu. Ten je signalizován měnícími se barvami stavových LED diod (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Jednotlivé kanály

Pokud je ve vlastnostech zařízení jako typ aktoru zvoleno „jednokanály“, je přiřazení kanálu následující:

Výstup 1 - svorka červená, výstup 2 - svorka zelená, výstup 3 - svorka modrá, výstup 4 - svorka bílá


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status RGBW 24V Dimmer Air Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Typ aktoru Používat zařízení se standardními aktory nebo Smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy nabíhání a fungují pouze s bloky Ovládání osvětlení V2 a Automatická regulace jasu.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list RGBW 24V Dimmer Air

Datový list RGBW 24V kompaktní Dimmer Air