RGBW 24V Dimmer Air

Návod na nastavení RGBW 24V Dimmer Air.

Technická data

  • Napájení: 12-28VDC
  • Výkon / Kanál: 50W (≙ 2,1A) při 24V / 25W (≙ 2,1A) při 12V
  • Výstupní kanály mohou být propojeny do jednoho kanálu, tím získáte vyšší výkon
  • Spotřeba: <150mW
  • Ztrátový výkon max.: 2,7W
  • Provozní teplota: 0 … 55 °C
  • Maximální délka k LED pásku: < 30m

Proces učení

RGBW Dimmer lze naučit, pokud je aktivní v učícím režimu. Při prvním spuštěním se režim učení spustí automaticky. V okamžiku, kdy byl Dimmer již naučen a nelze s ním navázat do 2 minut spojení přes Váš Air Base Extension, bude automaticky po 10 minutách přepnut do režimu učení.

Během učícího procesu bude LED dioda blikat červeně-zeleně-oranžově.

Chcete-li aktivovat Air Monitor, klikněte myší ve stromové struktuře Periférií na požadovaný Air Base Extension. Následně můžete aktivovat “Air Monitor” v pravém horním rohu.

air monitor

Pomocí příkazu „Spustit vyhledávání“, zobrazeného v monitoru, naleznete Vaše Air zařízení.

air-ucici-režim

Vypište do pole „Označení“ typ zařízení a klikněte na „Vytvořit zařízení“.

air-výsledky-vyhledavani

Dimmer je nyní přidán ve stromové struktuře Periférií.

Pomocí přetáhnutí výstupů na programovací stranu lze tyto výstupy použít v programu.

rgbw dimmer-air

attentionZpočátku stav indikační LED diody bliká oranžově. Jakmile se Dimmer naučí, dioda bliká zeleně, potom jsou obě LED diody zhasnuté.

 

Výměna zařízení

Nahrada-zarizeni

Jestliže nahradíte RGBW 24V Dimmer Air jiným, je třeba aktualizovat sériové číslo. To můžete udělat jednoduše pomocí Air Monitoru v Loxone Config.

  • Připojte nové zařízení a zapněte napájení nebo vložte baterii.
  • Vyhledejte air zařízení v učícím režimu. (Podrobnosti v sekci „Proces učení“)
  • Kliknutím označte nové zařízení aa ve vysouvacím menu vyberte zařízení, jež chcete nahradit.

Nakonec stiskněte tlačítko „Nahradit zařízení“ a uložte program do miniserveru. Zařízení je nyní nahrazeno.

Aktualizace

Updated on Air zařízeních se spustí automaticky na pozadí. Funkce při aktualizaci zařízení jsou zachované. Jestlis se během procesu aktualizace Miniserver nebo Air zařízení restartuje, aktualizace se spustí od začátku znovu. Update on the history of the hovens. Verze zařízení můžete kontrolovat ve „Status zařízení“.

aktualizace_air

router

Všechny Air zařízení, které mají vlastní napájení, mohou být použity jako router. To zamená, že bezdrátové signály Air zařízení, které mají horší připojení na Air Base Extenison, budou zesíleny a dosáhne se většího rozsahu bezdrátové sítě.

Aby Air zařízení mohlo pracovat jako router, musí být ve vlastnostech příslušného zařízení tato funkce aktivní (ve výchozím nastavením je aktivní).

router

Všimněte si, že komunikace přes router vede občas k časovým zpožděním. To způsobeno, že zařízení není v dostatečném dosahu routeru. Doporučujeme umístit další Air Extension v blízkosti zařízení, kde je nízký signál. Počet routerů zobrazuje v Air monitoru ve sloupci „Hops“.

Schéma zapojení

rgbw dimmer-air

Pokud ve vlastnostech zařízení zvolíte „Kanály jednotlivě“, bude označení kanálů následující:

R – červená = dimmer 1

G – zelená = dimmer 2

B – modrá = dimmer 3

W – bílá = dimmer 4

attentionRGBW Dimmer Air by měl bít umístěn co nejblíže k LED pásku. Průřez napájecího vedení musí být dimenzován dle platných norem a úbytek by neměl být větší než 1V.

 

Pokles napětí lze vypočítat podle následujícího vzorce:

ΔU = I * R = I * ((2 * L * ρ) / A)

I … Proud [A]
L … Délka [m]
A … Průřez [mm²]
ρ … Specifický odpor materiálu [(Ω * mm²) / m]
ΔU … Pokles napětí [V]

ρ = constant (0,0172 per měď)

 

Příbalový leták RGBW 24V Dimmer Air (pdf)
Download

Prohlášení o shodě RGBW 24V Dimmer Air (pdf)
Download