RGBW 24V Dimmer Air

S RGBW Dimmer Air mohou být stmívány pomocí PWM svítidla, jako např. nízkonapěťové LED spoty a LED pásy. Namíchat lze jakákoli barevná nálada. Tyto 4 výstupy podporují jeden kanál s barevným světlem RGBW, ale lze je také nakonfigurovat jako jednotlivé kanály pro 4x bílé světlo.

Zařízení RGBW Compact Dimmer Air je pouze kompaktní varianta - funkce jsou identické.

Datasheet RGBW 24V Dimmer Air

Datasheet RGBW 24V kompaktní Dimmer Air

Obsah


Montáž

RGBW Dimmer byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu. Kompaktní Dimmer je možné používat bez speciální instalační krabice (např. umístit přímo do podhledu nebo nábytku). Snažte se držet délky kabeláže co možná nejkratší.

Průřez kabelu by měl být dimenzován tak, aby byl úbytek napětí maximálně 1V. To lze zjistit pomocí následujícího vzorce:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Proud [A], L … délka kabelu [m], A … průřez kabelu [mm²], ΔU … Úbytek napětí [V], ρ … měrný odpor [( Ω*mm²)/m], ρ= konstanta (0,0172 pro měď)


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Jednotlivé kanály

Pokud je ve vlastnostech zařízení jako typ aktoru zvoleno „jednokanály“, je přiřazení kanálu následující:

Výstup 1 - svorka červená, výstup 2 - svorka zelená, výstup 3 - svorka modrá, výstup 4 - svorka bílá


Smart Tunable White

Tunable White (TW) označuje osvětlení bílým světlem s nastavitelnou teplotou barev.
Pro tento účel jsou k dispozici světelné zdroje, jako jsou LED pásky, které kombinují teplé bílé světlo a studené bílé světlo.
Teplotu barev lze nastavit z teplé bílé na studenou bílou smícháním obou barev.

K tomuto účelu podporují Loxone zařízení s RGBW stmívacími výstupy typ aktoru Smart Tunable White:

Pro každý aktor jsou kombinovány dva výstupy stmívače pro studenou bílou (CW) a teplou bílou (WW).
Aktory Smart Tunable White jsou podporovány blokem Ovládání osvětlení.

Lze nakonfigurovat dva Smart TW aktory nebo jeden Smart TW aktor a dva samostatné kanály.
Připojení konektorů je následující:

V nastavení Smart TW aktoru, je teplota barvy světla nastavena na teplou bílou a studenou bílou:

Tyto informace naleznete v technických údajích zdroje světla.


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status RGBW 24V Dimmer Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet RGBW 24V Dimmer Air

Datasheet RGBW 24V kompaktní Dimmer Air