Pohybový senzor Air

Detektor pohybu Loxone Air se používá k detekci pohybu a jasu v místnosti. Volitelně lze použít provoz na baterie nebo externí napájení.

Pohybový senzor může rozeznat většinu domácích zvířat. V nastavení je možné nastavit různé stupně citlivosti rozeznání pohybu. Neobsahuje ale žádné speciální senzory pro zabránění detekce zvířete.

Datový list Pohybový senzor Air

Obsah


Montáž

Aby detekce pohybu fungovala perfektně, je nezbytné správné umístění na strop. Následující náčrtky vám pomohou:

Namontujte montážní kroužek na požadované místo instalace. Vložte baterie nebo připojte napájení 24VDC. Na konci instalace připojte detektor pohybu k montážnímu kroužku.


Zprovoznění

Učící režim se u nového zařízení spustí automaticky s připojením na napájení nebo vložením baterií. Je indikován blikající stavovou LED diodou (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete učící režim vyvolat manuálně, stiskněte s připojením zařízení do na napájení učící tlačítko a držte jej alespoň 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na zadní straně zařízení.


Výměna baterie

Chcete-li vyměnit baterie, sejměte zařízení ze základny krátkým otočením proti směru hodinových ručiček. Vyjměte baterie ze zadní části jednotky a vložte nové baterie AA. Poté se zařízení spustí a stavová LED 3krát zabliká zeleně.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - -
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu Lx 0...188
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Pohybový senzor Air Digital -
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité.
Zařízení udává hodnoty tohoto senzoru pouze, pokud je napájeno bateriemi.
Digital -
Kapacita baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií.
Pokud je zařízení napájeno externě 24V, je zde stále zobrazena hodnota 100.
%
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Interval přenosu jasu Frekvence snímání jasu (0 = vyp.). min 0...120 -
Doběh pohybového senzoru [s] Vstup 'Pohyb (Mv)' zůstane po rozeznání pohybu aktivní ještě po nastavenou dobu. Čím vyšší nastavená hodnota bude, tím více bude zařízení šetřit energii.
Pokud je pohybový senzor použit pro alarm, bude tato doba po zastřežení automaticky snížena na 3s, jakmile je alarm aktivován a zařízení se zahlásí Miniserveru.
- - -
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru - - -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Pohybový senzor Air