Multi Extension Air

Loxone Multi Extension Air je osazeno 8 výstupy (bistabilní bezpotenciálové relé), 12 digitálními vstupy, 1-Wire rozhraním a 4 PWM výstupy pro ovládání RGBW LED.

Integrace s Miniserverem je realizována přes bezdrátovou technologii Loxone Air.

Datasheet Multi Extension Air

Obsah


Montáž

Instalace se provádí ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Z tepelných důvodů nesmí celkový proud přesáhnout 48A (IEC), popř. 45A (UL).
U Multi Extensionu Air jsou použity bistabilní relé. Relé tohoto typu drží stav i v případě výpadku napájení zařízení.

Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, podržte párovací tlačítko stisknuté po dobu alespoň 5 sekund po navázání napájení.


RGBW výstupy

Výstupy RGBW zařízení Multi Extension Air podporují PWM stmívání nízkonapěťových LED žárovek RGBW, laditelné bílé nebo jednotlivých kanálů.
Alternativně lze výstupy použít pro řídicí signál PWM s nastavitelnou frekvencí.

Světla musí být napájena požadovaným napětím zvenčí. Svorka + nevyvádí žádné napětí, ale volitelně slouží jako svorkovnice pro kladný pól:

Laditelná bílá

Tunable White (TW) označuje osvětlení bílým světlem s nastavitelnou teplotou barev.
Pro tento účel jsou k dispozici světelné zdroje, jako jsou LED pásky, které kombinují teplé bílé světlo a studené bílé světlo.
Teplotu barev lze nastavit z teplé bílé na studenou bílou smícháním obou barev.

K tomuto účelu podporují Loxone zařízení s RGBW stmívacími výstupy typ aktoru Smart Tunable White:

Pro každý aktor jsou kombinovány dva výstupy stmívače pro studenou bílou (CW) a teplou bílou (WW).
Aktory Smart Tunable White jsou podporovány blokem Ovládání osvětlení.

Lze nakonfigurovat dva Smart TW aktory nebo jeden Smart TW aktor a dva samostatné kanály.
Připojení konektorů je následující:

V nastavení Smart TW aktoru, je teplota barvy světla nastavena na teplou bílou a studenou bílou:

Tyto informace naleznete v technických údajích zdroje světla.


Poznámky

Digitální vstupy lze také použít jako frekvenční čítač. To umožňuje například připojení pulzních čítačů pro elektřinu, plyn, .... Protože se počítané Impulzy přenášejí pouze jednou za minutu, není Multi Extension vhodný pro připojení senzorů větru S0.


1-wire rozhraní

K rozhraní 1-Wire zařízení lze připojit senzory 1-Wire.
Více o tom v dokumentaci 1-Wire Extension, vlastnosti rozhraní jsou totožné.


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital 0/1
Vstup 2 Digital 0/1
Vstup 3 Digital 0/1
Vstup 4 Digital 0/1
Vstup 5 Digital 0/1
Vstup 6 Digital 0/1
Vstup 7 Digital 0/1
Vstup 8 Digital 0/1
Vstup 9 Digital 0/1
Vstup 10 Digital 0/1
Vstup 11 Digital 0/1
Vstup 12 Digital 0/1
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor -
Relé 1 Digital 0/1
Relé 2 Digital 0/1
Relé 3 Digital 0/1
Relé 4 Digital 0/1
Relé 5 Digital 0/1
Relé 6 Digital 0/1
Relé 7 Digital 0/1
Relé 8 Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Multi Extension Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Multi Extension Air

Datasheet relé

Teploty tepelného vypnutí