Multi Extension Air

Loxone Multi Extension Air je osazeno 8 výstupy (bistabilní bezpotenciálové relé), 12 digitálními vstupy, 1-Wire rozhraním a 4 PWM výstupy pro ovládání RGBW LED.

Integrace s Miniserverem je realizována přes bezdrátovou technologii Loxone Air.

Datasheet Multi Extension Air

Obsah


Montáž

Instalace se provádí ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Z tepelných důvodů nesmí celkový proud přesáhnout 48A (IEC), popř. 45A (UL).
U Multi Extensionu Air jsou použity bistabilní relé. Relé tohoto typu drží stav i v případě výpadku napájení zařízení.

Zprovoznění

U nového zařízení se učící režim aktivuje automaticky po připojení na napájení. Ten je indikován blikáním stavové LED diody (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle postupu párování

Pokud chcete vyvolat učící režim manuálně, stiskněte učící tlačítko ihned po připojení zařízení na napájení a držte alespoň 5 sekund.


Poznámky

Digitální vstupy lze také použít jako frekvenční čítač. To umožňuje například připojení pulzních čítačů pro elektřinu, plyn, .... Protože se počítané Impulzy přenášejí pouze jednou za minutu, není Multi Extension vhodný pro připojení senzorů větru S0.

Pro výstupy PWM je možné zvolit mezi standardním, Smart Aktorem (pro stmívání LED osvětlení) nebo řídícím signálem PWM ve vlastnostech typu aktoru. Analogová hodnota výstupů (0-100%) je na výstupu s pulzní šířkovou modulací.

Bezpečnostní vypnutí: Pokud teplota procesoru stoupne nad 80°C, digitální výstupy se vypnou. Jakmile teplota klesne pod 65°C, výstupy se znovu aktivují. Hodnota teploty se aktualizuje při restartu a při změně teploty 5°C.


1-wire rozhraní

K rozhraní 1-Wire zařízení lze připojit senzory 1-Wire.
Více o tom v dokumentaci 1-Wire Extension, vlastnosti rozhraní jsou totožné.


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital 0/1
Vstup 2 Digital 0/1
Vstup 3 Digital 0/1
Vstup 4 Digital 0/1
Vstup 5 Digital 0/1
Vstup 6 Digital 0/1
Vstup 7 Digital 0/1
Vstup 8 Digital 0/1
Vstup 9 Digital 0/1
Vstup 10 Digital 0/1
Vstup 11 Digital 0/1
Vstup 12 Digital 0/1
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor -
Relé 1 Digital 0/1
Relé 2 Digital 0/1
Relé 3 Digital 0/1
Relé 4 Digital 0/1
Relé 5 Digital 0/1
Relé 6 Digital 0/1
Relé 7 Digital 0/1
Relé 8 Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Multi Extension Air Digital 0/1
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Multi Extension Air

Datasheet relé