Školení systému Loxone pro elektrikáře a instalační firmy

Staňte se experty na inteligentní elektroinstalace. Nabízíme školení pro úplné nováčky i zkušené Loxone Partnery. Pravidelně aktualizujeme náplň školení ať už jde o plánování funkcí, výběr produktů, instalaci, konfiguraci nebo prodej. Vše nejen teoreticky, ale i prakticky.

Přehled školení

?
Basic školení

BASIC

První seznámení a filozofie systému Loxone. Primární zapojení hardwaru a základy programování. Je vhodné pro obchodníky a jednatele. Školení Basic je dobrý, ale nepovinný základ také pro techniky.

EXPERT

Školení pro dosažení certifikovaného partnerství

Hloubkové praktické školení. Průprava pro realizaci vašich projektů. Vhodné pro techniky.

SPECIAL

Vhodné pro recertifikaci partnerského statusu

Nástavbové tematické školení dává na výběr z více aktuálních témat a technologií. Ideální pro stávající partnery.

Školení Basic

» 2 dny
» Prezenční forma
» Vhodné pro techniky, ale i jednatele, obchodníky, projektanty, architekty i designéry
» Cena: 5 998 Kč / 238 Eur (bez DPH)
» Cíl: Povědomí o příležitostech trhu na poli automatizace budov

BASIC

První seznámení a filozofie systému Loxone. Primární zapojení hardwaru a základy programování. Je vhodné pro obchodníky a jednatele. Školení Basic je dobrý, ale nepovinný základ také pro techniky.

Basic školení

Školení Basic

2 dny


Prezenční forma


Vhodné pro techniky, ale i jednatele, obchodníky, projektanty, architekty i designéry


Cena: 5 998 Kč / 238 Eur (bez DPH)


Cíl: Povědomí o příležitostech trhu na poli automatizace budov

Školení Expert

» 5 dní
» Vždy od 9:00 do 17:00 (pátek do 12:00)
» Prezenční forma
» Cena: 14 995 Kč / 595 Eur (bez DPH)
» Cíl: Certifikát Loxone Partnera

EXPERT

Školení pro dosažení certifikovaného partnerství

Hloubkové praktické školení. Průprava pro realizaci vašich projektů. Vhodné pro techniky.

Školení Expert

5 dní


Vždy od 9:00 do 17:00 (pátek do 12:00)


Prezenční forma


Cena: 14 995 Kč / 595 Eur (bez DPH)


Cíl: Certifikát Loxone Partnera

Školení Special

» 5 dní
» Vždy od 9:00 do 17:00 (pátek do 12:00)
» Prezenční forma
» Cena: 14 995 Kč / 595 Eur (bez DPH)
» Ideální školení pro pravidelnou recertifikaci stávajícího Loxone Partnera

Na výběr ze dvou témat:

SPECIAL

Vhodné pro recertifikaci partnerského statusu

Nástavbové tematické školení dává na výběr z více aktuálních témat a technologií. Ideální pro stávající partnery.

Speciální školení Loxone

Školení Special

5 dní


Vždy od 9:00 do 17:00 (pátek do 12:00)


Prezenční forma


Cena: 14 995 Kč / 595 Eur (bez DPH)


Ideální školení pro pravidelnou recertifikaci stávajícího Loxone Partnera


Na výběr ze dvou témat:

Obecné informace a podmínky stornování

Přihlášení

Na školení je možné se přihlásit pouze přes on-line formulář. Po odeslání formuláře od nás obdržíte potvrzení o přihlášení.

Potvrzení o přihlášení obdržíte e-mailem. Pokud na školení již není žádné volné místo, budeme vás telefonicky kontaktovat a zařadíme vás na seznam náhradníků. Jakmile se uvolní místo, budeme vás ihned informovat.

K účasti na školení vás opravňuje závazná přihláška. Součástí školení je oběd a další občerstvení během přestávek. Nehradí se cestovní náklady ani ubytování.

Platební podmínky

Faktura bude vystavena během týdne od přihlášení na školení a bude mít splatnost 7 dnů. Pro Loxone partnery, kteří využívají automatické strhávání z účtu (pouze pro SK), bude částka stržena v následujících dnech.

Přerezervování školení

Bezplatné přerezervování termínu školení je možné do 14 dní před prvním školícím dnem. Pozdější změna je zpoplatněna 25% z celkové částky školení.
Je nutné brát v potaz, že faktura za školení je již splatná k prvotnímu datu školení a je nutné ji uhradit, jinak není možné školení přerezervovat.

Storno

Bezplatné zrušení školení je možné do 14 dní před prvním školícím dnem. Pozdější storno je zpoplatněno 50% z celkové částky školení. Při neúčasti na školení bez předchozího zrušení bude účtována plná částka ceny školení.

Pokud není možné, aby se přihlášená osoba školení zúčastnila, je možné po konzultaci poslat náhradníka.

Průběh kurzu

Pokud nedojde k naplnění minimálního počtu účastníků školení, budeme Vás nejpozději 14 dní před začátkem školení informovat o zrušení školení. Za veškeré náklady, které vzniknou účastníkovu zrušením školení (storno poplatky za zrušení cesty či hotelu), nenese společnost Loxone zodpovědnost a nelze nárokovat jejich uhrazení.

Nemoc před nebo během školení

Jste před začátkem školení nebo během jeho průběhu nemocní?

Neprodleně nás o tom prosím kontaktujte a zašlete nám prosím potvrzení od Vašeho ošetřujícího lékaře. Budeme Vás kontaktovat a zdarma Vám školení přesuneme na jiný termín. Berte prosím v potaz, že přerezervování školení z důvodu nemoci je možné jenom v případě, že máte řádně uhrazenou fakturu za školení.

Rezervace ubytování:

Rezervace ubytování je odpovědností každého z účastníků a úhrada není součástí školení.

Kontakt

Máte otázky ohledně našeho vzdělávacího programu? Rádi vám vše vysvětlíme.

Pavlína Řeháková

Péče o Loxone Partnery

+420 380 429 002 +421 233 872 132