Aquastar Air

Díky Aquastar Air je možná automatická filtrace v bazénech. Kromě toho jsou integrovány přípojky pro ventily, tlakové senzory a snímače teploty.

Montážní návod a návod k použití s technickými daty

Obsah


Montáž

Při instalaci postupujte dle montážního a provozního návodu. Obsahuje důležité informace a rady.


Zprovoznění

V továrním nastavení se zařízení po připojení napájení spustí v učícím režimu. Ten je signalizován měnícími se barvami stavových LED diod (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud si přejete aktivovat učící režim ručně, stiskněte ihned po zapnutí napájení učící tlačítko na min. 5 sekund.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tlakový senzor 1 Tlakový senzor p
Tlakový senzor 2 Tlakový senzor p
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky
Relé 1 Relé p
Relé 2 Relé p
Relé 3 Relé p
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Aquastar Air Digital -
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a postupujte dle montážního návodu a návodu k použití.


Dokumenty

Montážní návod a návod k použití s technickými daty