Aquastar Air

Díky Aquastar Air je možná automatická filtrace v bazénech. Kromě toho jsou integrovány přípojky pro ventily, tlakové senzory a snímače teploty.

Montážní návod a návod k použití s technickými daty

Obsah


Montáž

Při instalaci postupujte dle montážního a provozního návodu. Obsahuje důležité informace a rady.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, podržte párovací tlačítko po dobu alespoň 5 sekund po připojení napájení.
Tlačítko párování se nachází na desce plošných spojů, viz Instalační příručka strana 10.


Hladina vody

Hladinu vody v bazénu lze určit pomocí tlakového senzoru.
Pro tento účel se tlakový senzor o tlaku 0-0,3 baru instaluje na místo, kde je vystaven tlaku vody uvnitř bazénu. K tomuto účelu lze použít například hlavní vypouštěcí potrubí.
Nevhodné je potrubí ve filtračním okruhu nebo jiné potrubí s měnícími se tlakovými podmínkami.

Tento snímač tlaku je připojen ke vstupu 0-10V (Ps1) přístroje Aquastar Air.


1-wire rozhraní

K rozhraní 1-Wire zařízení lze připojit senzory 1-Wire.
Více o tom v dokumentaci 1-Wire Extension, vlastnosti rozhraní jsou totožné.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tlakový senzor 1 Pro připojení snímače tlaku 0-10V.
0-6 bar: Tlak v systému
0-0,3 bar: Hladina vody
Přenosový cyklus: 15 minut
V 0...10
Tlakový senzor 2 Pro připojení snímače tlaku 0-5V (0,5-4,5V).
0-6 bar: Systémový tlak
Přenosový cyklus: 15 minut
V 0...5
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Relé 1 Relé p 0/1
Relé 2 Relé p 0/1
Relé 3 Relé p 0/1
API Connector Text -
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Aquastar Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a postupujte dle montážního návodu a návodu k použití.


Dokumenty

Montážní návod a návod k použití s technickými daty