Zprovoznění NFC Code Touch AIR

S NFC Code Touch Air, můžete vytvořit přístupový systém pomocí přístupových kódů, nebo NFC tagů, s velice jednoduchou implementací pomocí naší Loxone Air technologie.

INSTALACE/KABELÁŽ

NFC Code Touch Air se montuje na obvyklá přístupová místa. Černý montážní rámeček se montuje na montážní krabičku popřípadě přímo na stěnu, za použití příslušných šroubů.

Pokud je zařízení napájeno 24 V musí být oranžový pár z Loxone CAT kabelu veden skrz montážní rámeček a posledních min 5 mm musí být odizolovaných. Konektor pro napájení je umístěn v prostoru pro baterii. Pokud je zařízení napájeno baterií, musí být pečlivě umístěná na svém místě.

Pokud je na povrchu NFC Code Touch voda, nemůžeme zaručit přesnou odezvu na dotyk, jakmile povrch uschne, NFC Code Touch se znovu zkalibruje a bude plně funkční.

ZPROVOZNĚNÍ

Pro naučení v Loxone Configu musí být NFC Code Touch  Air uveden do učícího režimu.

 

První spuštění

 

Po prvním vložení baterií se učící režim spustí automaticky na dobu 10 min. K ukončení učícího režimu dojde v případě:

 • NFC Code Touch  Air byl úspěšně připojen k miniserveru
 • Uplynulo 10 min

Proces znovu naučení

 

Pokud potřebujete zařízení znovu naučit učící režim může být kdykoliv spuštěn manuálně. Stačí stisknout učící tlačítko po dobu nejméně 5 sekund. Učící tlačítko je umístěno na zadní straně zařízení.

Jakmile je zařízení v učícím režimu stavová dioda bliká v následující barevné kombinaci: červená-zelená-žlutá a zařízení lze najít v Air monitoru. Klikněte na Airbase extension a po té na „Air vyhledávání“

01_config_air_suche

 

V momentě, kdy je Air monitor aktivní, jsou v něm zobrazena veškerá zařízení v učícím režimu.

Přetažením myší na plochu programu se Vám zobrazí příslušný funkční blok.

Při učícím režimu bliká pravá stavová dioda červeně-zeleně-oranžově. V momentě, kdy je zařízení naučené, blikne třikrát zelená LED pro potvrzení a poté je již na stálo vypnutá.

Video – konfigurace

DALŠÍ INFORMACE

Diagnostické vstupy

Pokud aktivujete diagnostické vstupy ve vlastnostech zařízení, zobrazí se následující vstupy:

 • Online status
 • Kapacita baterie (pouze v případě, že je zařízení napájené z baterie)

Nahrazení zařízení

Pokud je nutné zařízení nahradit, lze to jednoduše provést prostřednictvím Loxone Air monitoru v Loxone Configu:

 • Nainstalujte zařízení a připojte napájení
 • Vyhledejte Air zařízení (v sekci zprovoznění)
 • Ve výběrovém okně vyberte zařízení, které má být nahrazeno.
 • Klikněte na „Nahradit zařízení“

Nakonec uložte program do Miniserveru.

TECHNICKÁ DATA

 • Přístup: NFC (ne v případě provozu na baterie), číselné kódy
 • Napájení: 9 … 28VDC nebo  CR2450 lithium baterií
 • Požadavky na napájení
  • 24V : 77mW, max. 732mW (čtení NFC)
  • Beterie: 0.12mW, max. 62mW
 • Předpokládaná výdrž baterie: cca 1 rok
 • Stupeň krytí: IP44
 • Provozní teplota: 0 … 55 ° C / 32 … 131 ° F
 • Rozměry: 90 × 90 × 16 mm

DIAGNOSTIKA

LED kódy Vysvětlení
Bílá – Odpočítávání  4,3,2,1,0 Rozsvítí se při zadávání číselného kódu a signalizuje jak dlouho jsou zadaná čísla platná.
Zelená – všechny 4 LED Indikuje přijetí přístupového kódu
Červená – všechny 4 LED Neautorizovaný přístup, v momentě kdy je zadaný nesprávný kód
červená – rychle blikající všechny 4 LED Indikuje uzamčení zařízení, v momentě kdy byly vícekrát zadány nesprávné přístupové kódy, nebo v momentě kdy byl zablokován přes Loxone Config.
Modrá  – Sem a tam zprava doleva Indikuje učící mód NFC tagů
3 x žlutá všechny 4 LED Chyba při čtení NFC tagu
Individuální Uživatel může nastavit různé barvy prostřednictví Loxone configu
Červená/zelená/žlutá Zařízení je v učícím režimu
Žlutá (dvakrát) Air zařízení je naučené, ale nemá spojení s AirBase
Zelená (3 x krátce) všechny 4 LED Air komunikace v pořádku, zařízení naučeno
Červená /zelená (rychle) Indentifikace. Max po dobu 30min, nebo dokud není vybráno další zařízení, nebo není zavřený/ukončený Config.

KE STAŽENÍ