Nano IO Air

Loxone Nano IO Air má 2 výstupy(relé) a 6 digitálních vstupů (24VDC) pro instalaci do zásuvky ve zdi nebo do dutiny. Pro připojení je volitelně k dispozici tlačítkový modul Touch for Nano.

Datasheet Nano IO Air

Obsah


Montáž

Zařízení nainstalujte do vhodné instalační krabice. Zařízení připojte podle následujícího schématu zapojení:

V tomto případě je napájení realizováno pomocí síťového napětí (110-230V AC). Vezměte prosím na vědomí, že výstupy Nano IO v tomto provozním režimu spínají napájecí napětí, a proto je nelze použít pro stejnosměrné nebo příliš nízké napětí. Přímo lze připojit spotřebiče pracující se síťovým napětím.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, podržte párovací tlačítko stisknuté po dobu alespoň 5 sekund po navázání napájení.


Alternativní provoz s 24V

Zařízení nainstalujte do vhodné instalační krabice. Zařízení připojte podle následujícího schématu zapojení:

V tomto případě je Nano IO napájeno a uzemněno přes externí zdroj 24V DC. V žádném případě nesmí být Nano IO v tomto případě napájeno napájením ze sítě 230V.

V tomto provozním režimu lze porovnat dva výstupy L‘ a L“ s bezpotenciálovými kontakty relé. Například lze pomocí relé přepínat 12V AC pro ovládání elektronického zámku motoru. L představuje kořenový kontakt dvou relé a L' a L“ spínané kontakty. V tomto provozním režimu nesmí být N připojeno.


Zapojení digitálních vstupů

K dispozici je 6 digitálních vstupů. Za tímto účelem je u digitálních vstupů Nano IO umístěný výstup 24V, pro použití s např. přepínacími tlačítky:

24 V výstup Nano IO může být zatížen senzory s maximálním odběrem 1W. Pro vyšší zátěže musí být pro napájení senzorů použito samostatné napájení. V takovém případě musí být připojeny potenciály (GND) Nano IO a externího napájení.


Touch for Nano

Touch for Nano nebo Touch Pure for Nano disponuje 5 dotykovými tlačítky, kterými je možné ovládat zařízení v místnosti. Při dotyku tlačítka vydá akustické potvrzení. K dostání je také zásuvný modul NFC Code Touch for Nano - klávesnice se čtečkou NFC tagů - ideální volba pro přístupový systém.

Montážní rámeček zásuvného modulu se zacvakne do Nano IO a poté se přišroubuje. Nakonec se na Touch for Nano jemně zacvakne venkovní rámeček.

Pokud chcete použít zásuvný modul Touch for Nano nebo NFC Code Touch for Nano, je nutné tuto možnost nastavit ve vlastnostech Nano IO Air v Loxone Configu. Poté se vstupy zobrazí ve stromové struktuře periférií.

Velká středová dotyková zóna zařízení Touch for Nano je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je založeno na Loxone tlačítkovém standardu. Tlačítka lze volně použít i pro jiné aplikace. Chcete-li jednotlivá tlačítka použít jako vstupy, aktivujte zaškrtávací políčka v okně Vlastnosti. Zde lze také vypnout zvukové potvrzení.

Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital 0/1
Vstup 2 Digital 0/1
Vstup 3 Digital 0/1
Vstup 4 Digital 0/1
Vstup 5 Digital 0/1
Vstup 6 Digital 0/1
T5 -
Aktory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Relé 1 Digital 0/1
Relé 2 Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Nano IO Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Vypnout funkci repeateru Zakázat funkci repeateru tohoto Air zařízení.

Loxone Air je založen na technologii mesh. Jakékoli Air zařízení připojené k napájení může směrovat pakety z jiných Air zařízení, čímž se rozšiřuje dosah a stabilita celého systému.
Ve velkých systémech s velkým počtem Air zařízení v omezeném prostoru může komunikace mezi Air zařízeními vést k velmi vysokému využití rádiových kanálů. Spolehlivou dostupnost Air zařízení nelze zaručit. Pomoci může vypnutí funkce repeateru na jednotlivých Air zařízeních.

Tuto funkci nevypínejte bez rozmyslu, protože to může ovlivnit dosah a stabilitu systému.
-
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Použití Určuje zamýšlené použití aktorů.
Univerzální: volně použitelné výstupy
Automatické stínění: Auto Config použije aktor pro automatickou žaluzii
-
Zástrčný modul Zástrčný modul pro Nano IO Air -
Chování tlačítka Určuje chování při stisknutí tlačítka.
Puls: Vysílá puls při náběžné hraně
Zapnuto/Vypnuto: Vysílá zapnuto při vzestupné hraně a vypnuto při sestupné hraně, používá se pro dlouhé kliknutí.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Nano IO Air

Datasheet relé

Datasheet Touch for Nano

Datasheet Touch Pure for Nano

Datasheet NFC Code Touch for Nano

Teploty tepelného vypnutí