Nano IO Air

Loxone Nano IO Air má 2 výstupy(relé) a 6 digitálních vstupů (24VDC) pro instalaci do zásuvky ve zdi nebo do dutiny. Pro připojení je volitelně k dispozici tlačítkový modul Touch for Nano.

Datový list Nano IO Air

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice. Připojte zařízení, např. podle následujícího schématu zapojení:

V tomto případě je napájení realizováno pomocí síťového napětí (110-230V AC). Vezměte prosím na vědomí, že výstupy Nano IO v tomto provozním režimu spínají napájecí napětí, a proto je nelze použít pro stejnosměrné nebo příliš nízké napětí. Přímo lze připojit spotřebiče pracující se síťovým napětím.


Zprovoznění

V továrním nastavení se zařízení po připojení napájení spustí v učícím režimu. Ten je signalizován měnícími se barvami stavových LED diod (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud si přejete aktivovat učící režim ručně, stiskněte ihned po zapnutí napájení učící tlačítko na min. 5 sekund.


Použít jako bezpotenciálové relé 24V

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice. Připojte zařízení, např. podle následujícího schématu zapojení:

V tomto případě je Nano IO napájeno a uzemněno přes externí zdroj 24V DC. V žádném případě nesmí být Nano IO v tomto případě napájeno napájením ze sítě 230V.

Oba výstupy L' a L" se v tomto provozním režimu považují za bezpotenciálová relé. Například lze přepínat 12 VAC pomocí relé pro ovládání motoru elektronického zámku. L představuje společný kontakt obou relé a L' a L" spínané kontakty. V tomto provozním režimu nesmí být N připojeno.


Zapojení digitálních vstupů

K dispozici je 6 digitálních vstupů. Za tímto účelem je u digitálních vstupů Nano IO umístěný výstup 24V, pro použití s např. přepínacími tlačítky:

24 V výstup Nano IO může být zatížen senzory s maximálním odběrem 1W. Pro vyšší zátěže musí být pro napájení senzorů použito samostatné napájení. V takovém případě musí být připojeny potenciály (GND) Nano IO a externího napájení.


Touch for Nano

Touch for Nano nebo Touch Pure for Nano disponuje 5 dotykovými tlačítky, kterými je možné ovládat zařízení v místnosti. Při dotyku tlačítka vydá akustické potvrzení. K dostání je také zásuvný modul NFC Code Touch for Nano - klávesnice se čtečkou NFC tagů - ideální volba pro přístupový systém.

Montážní rámeček zásuvného modulu se zacvakne do Nano IO a poté se přišroubuje. Nakonec se na Touch for Nano jemně zacvakne venkovní rámeček.

Pokud chcete použít zásuvný modul Touch for Nano nebo NFC Code Touch for Nano, je nutné tuto možnost nastavit ve vlastnostech Nano IO Air v Loxone Configu. Poté se vstupy zobrazí ve stromové struktuře periférií.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce. Zaškrtnutím políček ve stromu periferií zobrazíte jednotlivé tlačítka jako vstupy. Zde lze také vypnout akustické potvrzení dotyků.

Senzory

Krátký popis Jednotky
Vstup 1 Digital
Vstup 2 Digital
Vstup 3 Digital
Vstup 4 Digital
Vstup 5 Digital
Vstup 6 Digital
Aktory

Krátký popis Jednotky
Relé 1 Digital
Relé 2 Digital
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Nano IO Air Digital -
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Vypnout funkci repeateru Zakázat funkčnost routeru tohoto zařízení Air.

Loxone Air je založen na technologii mesh. Každé zařízení připojené k napájecímu zdroji může předávat (směrovat) pakety z jiných zařízení Air, čímž rozšiřuje dosah a stabilitu celého systému.
Ve velkých systémech s velkým počtem Air zařízení v uzavřeném prostoru může komunikace mezi vzduchovými zařízeními vést k velmi vysokému využití rádiových kanálů. Spolehlivou dostupnost vzduchových zařízení nelze zaručit. Zakázání funkce směrovače na jednotlivých zařízeních Air může pomoci.

Nevypínejte tuto funkci bezohledně, protože to může ovlivnit rozsah a stabilitu systému.
-
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Použití Určuje zamýšlené použití aktorů.
Univerzální: volně použitelné výstupy
Automatická žaluzie: Automatické programování použije aktor pro automatickou žaluzii.
-
Zástrčný modul Zástrčný modul pro Nano IO Air -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Nano IO Air

Datový list relé

Datový list Touch for Nano

Datový list Touch Pure for Nano

Datový list NFC Code Touch for Nano