Nano IO Air

Zprovoznění Loxone Nano IO Air

Návod na zprovoznění a zapojení pro Loxone Nano IO Air

Technická Data

 • Napájení: 110-230V~, 50/60Hz (max 10A)
 • 2 digitální výstupy 5A při cosφ=1 (napájení ze sítě)
  Mějte na paměti, že mnoho elektronických předřadníků nebo napájecích zdrojů, a dokonce i některých vysokonapěťových LED žárovek, může mít náběhové proudy vyšší než 20A. V takových případech je třeba použít buď tzv. Omezovače proudu, nebo použít odpovídající sekundární relé. Lepším řešením pro ovládání LED osvětlení je použití Dimmer Extensionu, Loxone RGBW Dimmer 24V nebo přímo Loxone Tree osvětlení.
 • 6 digitálních vstupů 24VDC (LPS)
 • 24VDC výstup pro senzory (LPS), max. 1W
 • Založeno na technologii Loxone Air
 • Frekvence: 868MHz (SRD Band Europe), 915MHz (ISM Band Region 2)
 • Spotřeba: 0.5 W v pohotovostním režimu
 • Ztrátový výkon při napájení 230 V max.: 2,6 W
 • Ztrátový výkon při napájení 24 V max.: 1 W
 • Rozměry: 53 x 53 x 31mm
 • Mikroprocesor na desce
 • Teplota okolí: 0…35°C
 • Max. relativní vlhkost: 95% (nekondenzovaná)
 • Stupeň ochrany: IP20
 • Zátěžové rázové napětí: 2,5kV (EN60730-1, max. výška 2000m)
 • Stupeň znečištění: 2

Zprovoznění

Aby bylo možné Loxone Nano IO Air naučit, musí být v režimu učení.

První naučení:

Jakmile se zařízení připojí k síti, zapne se automaticky režim učení.

Proces přeučení:

Pokud chceš Loxone Nano IO Air znovu naučit, je nutné zapnout učící režim manuálně. Podrž po dobu 5 sekund učící tlačítko – následně se Loxone IO Nano přepne do učícího režimu.

Učící tlačítko se nachází vlevo dole (přední strana po montáži).

nano-io-air

Jakmile se zařízení bude nacházet v učícím se režimu, budou LED střídavě blikat (červená – zelená – žlutá).

Nyní je nutné zapnout Air monitor. Klikni na Air Base Extension a aktivuj možnost „Air Monitor“.

vyhledavani-periferii

Jako další klikni v monitoru na “Spustit vyhledávání”. Zobrazí se všechna Air zařízení, která se nachází v učícím režimu.

vyhledavani-periferii-spustit

Označ jakékoliv zařízení, pojmenuj jej a klikni na možnost “Vytvořit zařízení”.

vyhledavani-periferii-vytvorit

Zařízení se objeví ve okně (stromu) periférií.

Následující objekty je možné používat při programování:

 • Online status
 • Teplota CPU
 • 2 digitální výstupy
 • 6 digitálních vstupů

v-periferiich

Výměna zařízení

nahrada-zarizeni

Jestliže nahradíte Nano IO Air jiným, je třeba aktualizovat sériové číslo. To můžete udělat jednoduše pomocí Air Monitoru v Loxone Config.

 • Připojte nové zařízení a zapněte napájení nebo vložte baterii.
 • Vyhledejte air zařízení v učícím režimu (Postup je popsán v části „Zprovoznění“).
 • Kliknutím označte nové zařízení a a ve vysouvacím menu vyberte zařízení, jež chcete nahradit.

Nakonec stiskněte tlačítko „Nahradit zařízení“ a uložte program do miniserveru. Zařízení je nyní nahrazeno.

Loxone Touch for Nano

touch_for_nano

Pro Nano IO Air je možné Loxone Touch použít jako zástrčný modul.

 

 

 

loxone-touch-for-nano

Pokud používáš Loxone Touch for Nano, je nutné tuto možnost zaškrtnout ve vlastnostech Nano IO Air.

 

 

 

Dlouhý stisk

Při dlouhém stisknutí tlačítka bude vstup aktivní nejdéle po dobu „Překročení časového limitu při příjmu“, kterou můžete nastavit ve vlastnostech tlačítka.

Příklad:
Překročení časového limitu při příjmu je nastaveno na 10 sekund.

 • Stisknete a držíte tlačítko 5 sekund. Na výstupu tlačítka bude vygenerován impuls délky 5 sekund.
 • Stisknete a držíte tlačítko 12 sekund. Na výstupu tlačítka bude vygenerován impuls délky 10 sekund.

Pro správnou funkci dlouhého stisku nastavujte hodnotu „Překročení časového limitu při příjmu“ vyšší jak 0,05 (impuls odpovídající jednomu kliknutí).

touch-dotyk-body

 

Tlačítka lze v Loxone Configu použít jako digitální vstupy.
Každé tlačítko představuje jeden vstup.

 

 

 

Aktualizace

Aktualizace Air zařízení je prováděna automaticky na pozadí. Funkce zařízení zůstává i během aktualizace zachována. Pokud dojde při procesu aktualizace k restartu Miniserveru nebo Air Base Extensionu, započne aktualizace od začátku.

Aktualizace může trvat až jednu hodinu.

Verzi zařízení je možné zjistit přes funkci “Stav zařízení”. Pokud je pozadí zařízení podbarvené zeleně, nepotřebuje aktualizaci.

config-stav-zarizeni

KABELÁŽ

Provoz Nano IO na 230V AC

Nano IO Air disponuje dvěma relátky. Maximální spínaná zátěž je 5A při cosφ=1.

V případě tohoto napájení je na výstupních svorkách relé napájecí napětí 230V AC, proto není možné spínat externí DC napětí. Spotřebiče napájené 230V AC mohou být připojeny na přímo.

nano-zapojeni

Provoz Nano IO na 24V DC

Nano IO může být také napájeno prostřednictvím 24V připojených na svorky 24V a GND za použití externího napájecího zdroje. Z toho důvodu není nutné Nano IO napájet prostřednictvím 230V.

Výstupy L´a L“ jsou v tomto případě výstupy relé, kde vstup je svorce L. Pomocí relé lze spínat až 230/ 5A. Toto můžete použít například pro spínání elektromotorického zámku za pomocí 12V. Svorky N musí zůstat při tomto použití nezapojené!


Použití 6 digitálních vstupů

K dispozici je také 6 digitálních 24V vstupů. V tomto případě se použije napětí 24V Nano IO a pomocí tlačítek se připojí na digitální vstupy Nano IO. Výkon 24 V výstupu Nano IO je maximálně 1 W. Při vyšších zátěžích musí být k napájení snímačů použit samostatný zdroj. Potenciály (GND) Nano IO a externího zdroje napájení musí být v takovém případě spojeny.

nano-vstupy

Příbalový leták Nano IO Air (pdf)
Download

Prohlášení o shodě Nano IO Air (pdf)
Download