Air Base Extension

Zprovoznění Air Base Extension

Průvodce nastavením Loxone Air Base Extension.

Technická data air-base-extension

 • 1x Loxone Air Gateway
 • Max. 128 Air zařízení může být naučeno
 • Nastavení přes Loxone Config
 • Připojení na Loxone sběrnici
 • Rozměry: 35,5 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči: 2
 • Napájení 24 VDC
 • Nízká spotřeba cca. 6 mA
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 … +55°C
 • Frekvence: 868MHz (EU)

Instalace

 1. Nainstalovat Air Base Extension na DIN lištu
 2. Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace (doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
 3. Připojit Loxone sběrnici
 4. Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení Miniserveru)
 5. Aktivovat napájení
 6. Statusy LED:  Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je Air Base extension naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.

POZOR: Air Base Extension není možné instalovat na DIN lištu přímo vedle Miniserveru! Mohlo by dojít k masivnímu rušení a omezení dosahu.

Technický nákres

maszzeichnung_enocean

Návod a schéma zapojení

download
Stáhnout plánek rychlého zapojení ENG (pdf)

Konfigurace Loxone Extension

Přidání Extension do programu

Chcete-li vložit jeden nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Config na záložku „Miniserver“ a klepněte na tlačítko „Hledat“. Nyní je síť skenována a dostupné Miniservery jsou uvedeny spolu s připojenými Extensiony v okně výsledků hledání.

Označte jeden Extension, zadejte „Jméno“ a klikněte na „Vytvořit zařízení“, poté může být Extension vložen do programování. Pokud chcete vložit všechny Extensiony najednou, klikněte na tlačítko „Vytvořit všechna zařízení“.

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít za pomocí vyhledávání. Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení. Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, dejte načíst z Miniserveru.

Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko „Přidat Extension“. Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo je možné vyplnit později ve vlastnostech.

Výměna zařízení – změna sériového čísla

V případě, že chcete vyměnit extension za nový, je třeba u původního extensionu, který je přidán v programu, změnit sériové číslo dle nového extensionu.
Klikněte na původní Extension ve stromové struktuře periférií a přejděte do okna Vlastnosti. Zde zadejte nové sériové číslo.

Sériové číslo naleznete na spodní straně Extension nebo ve vyhledávání.

seriennummer

Krom ručního vyplnění sériového čísla nového extensionu lze využít vyhledávání periférií.

Zapojte nové zařízení a spusťte „Vyhledávání periférií“. Staré zařízení bude ve stavu „Offline“. Nové ve stavu „Nepoužitý“. Kliknutím vyberte dosud nepoužitý extension a v rozbalovacím menu „Nahradit zařízení“ vyberte to, které chcete nahradit. Nakonec klikněte na „OK“. Extension je nyní nahrazen.

Uložení programu do Miniserveru

Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver a zvolte Uložit do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7 sekund) by Air Base Extension měl blikat zeleně.

Aktualizace

Aktualizace na Air zařízeních se spustí automaticky na pozadí. Funkce při aktualizaci zařízení jsou zachované. Jestliže se během procesu aktualizace Miniserver nebo Air zařízení restartuje, aktualizace se spustí od začátku znovu. Aktualizace může trvat až jednu hodinu. Verze zařízení můžete kontrolovat ve “Status zařízení”.

Routování

Obrovský dosah díky předávání dat. Air zařízení jsou aktualizována přes AirBase. Ty, které nejsou v dosahu AirBase, je možno „zavěsit“ na Air zařízení, která v dosahu jsou. Tyto Air zařízení pak pouze přepošlou data dál. Data jsou tedy předána z AirBase na Air zařízení v dosahu a následně na další Air zařízení, které již v dosahu AirBase není.

Všechny trvale napájené Air zařízení lze použít k přesměrování dat na další Air zařízení (routování).

Data je možno předávat až přes tři jiná Air zařízení. Pokud by toto nestačilo (rozlehlá instalace), je třeba použít na vhodném místě (Např. na druhé straně instalace) druhý AirBase.

Ve „Statusu zařízení“ je u každého Air zařízení vidět, kolik používá jiných Air zařízení pro přenos dat.

Změna frekvence

Občas se stává, že některé zařízení nemohou komunikovat na stejné frekvenci, proto je možné frekvenci pro Air Base Extension změnit.

Ve stromové struktuře klikněte pravým tlačítkem na Air Base Extension a vyberte „Změna frekvence“.

Vpravo dole můžete změnit novou frekvenci. Vybráním a kliknutím na „Změnit frekvenci“ se provede změna na všech Air zařízeních, které jsou online.

air-zmena-frekvence

Jakmile se všechna Air zařízení nastaví na novou frekvenci, bude se u nich zobrazovat stav „Online a změněno“

Kliknutím na „Uložit do Miniserveru“ se program v Miniserveru aktualizuje.

air-zmenit-frekvenci-potvrzeni

 

 

Příbalový leták Air Base Extension (pdf)
Download

Prohlášení o shodě (pdf)
Download