Miniserver Go

Loxone Miniserver Go je centrální jednotka, které umožňuje automatizaci všeho druhu.

Operační systém a veškeré nastavení je uloženo na vyjímatelné microSD kartě. LAN konektor slouží pro programování a spolu s webovým serverem také pro přístup k ovládání přes webové rozhraní nebo Loxone App.

Air Base Extension, umožňující bezdrátovou komunikaci s Air zařízeními, je součástí zařízení.

K Miniserveru Go je možné přes Link rozhraní připojit až 30 Extensionů. To umožňuje rozšíření instalace o další vstupy, výstupy a rozhraní, které lze libovolně v programu kombinovat.

Datasheet Miniserver Go

Obsah


Zprovoznění

Ujistěte se, že je zařízení umístěno na místě, kde nemůže dojít ke škodám způsobených vodou, znečištěním a jiným poškozením. Upevňovací držák na zadní straně umožňuje aretaci šroubem.

Pro napájení připojte na Micro-USB konektor libovolný zdroj.

Miniserver se připojuje do lokální sítě nebo WLAN routeru přes LAN kotektor.

Miniserver Go se spustí po připojení k napájecímu zdroji a je připraven k použití během několika sekund.
Připravenost k provozu je indikována trvalým rozsvícením stavové LED.
LED diody na síťové zásuvce RJ45 jsou na Miniserver Go deaktivovány, a proto během provozu nesvítí.

Při prvním startu s nastavením z výroby obdrží Miniserver IP adresu od routeru přes DHCP.

Pokud není v síti aktivní žádný server DHCP nebo je miniserver připojen přímo k PC, je podporováno link-local adresování přes Zeroconf na DHCP.
Miniserver a počítač přijmou link-local adresu 169.254.x.x, pokud jsou oba nastaveny na DHCP.
Alternativně lze Miniserveru a počítači také přidělit IP adresu $$LINK::https://www.loxone.com/cscz/kb/miniserver-zprovozneni/#ipanpassen$$.

Poté můžete Miniserver vyhledat v Loxone Configu a připojit se k němu. Miniserver má v defaultním stavu uživatelské jméno a heslo nastavené na admin/admin

Pro první nastavení Miniserveru postupujte dle návodu Zprovoznění Miniserveru.


Zapojení Extensionů

Na Miniserver Go je dle následujícího schématu možné připojit až 30 Extensionů:

Extensiony se propojují s Miniserverem Go zásadně liniově (sériově). Pro napájení Extensionů budete potřebovat vlastní zdroj a je nutné jeho GND svorky propojit s GND svorkami Miniserveru Go. Vyrovnání potenciálu je nezbytně nutné pro správnou výměnu dat v celém systému.

Vhodná kabeláž pro Loxone Link je kroucená dvojlinka typu CAT5/6/7. Používá se modrý/modro-bílý pár.

Link rozhraní posledního Extensionu je nutné terminovat 120 Ohm zakončovacím odporem. Odpor se nachází v balení Miniserveru.


Naučení Extensionu

Pro přidání Extensionu klikněte nejprve na Miniserver a poté na položku Vyhledat Extension. Otevře se okno, ve kterém se zobrazí všechny nalezené Loxone Extensiony, které jsou připojeny k Miniserveru. Označte Extension a pojmenujte + jej názvem, který chcete používat v programování. Všechna nalezená rozšíření můžete najednou vytvořit tlačítkem „Přidat všechna zařízení“.

Jakmile zde Extension označíte, bude se fyzicky identifikovat rychlým blikáním stavových diod. Můžete tak zařízení odpovídajícím způsobem přiřadit.

Pokud potřebujete v instalaci vyměnit stejný typ Extensionu za nový, slouží k tomu možnost Nahradit zařízení. To se skvěle hodí při situaci, kdy si v pohodlí domova připravíte celé programování a pak instalaci na stavbě "oživujete" a nahrazujete Extensiony. Alternativa k tomu je přepsat sériová čísla ve vlastnostech daného Extensionu přímo v programování.

Pro zaznamenání provedených změn do programu uložte do Miniserveru.

Poté jsou přidané Extensiony provozuschopné - příslušné programové funkce jsou k dispozici ve stromu periférií v Loxone Configu.


Akualizace a diagnostika Extensionu

Pokud je nutné udělat u Extensionu Aktualizaci, bude daný Extension zobrazen ve Statusu zařízení oranžově. Převážně se jedná o stav krátce po aktualizaci Miniserveru, která obsahuje i nový firmware pro Extensiony.

Miniserver spustí aktualizace Extensionů automaticky na pozadí - Extensiony jsou během aktualizace většinou provozuschopné. Může ale docházet ke zpoždění v datové komunikaci. Velmi zřídka se stane, že budou některé z funkcí Extensionu během aktualizace nedostupné.

Nabízí se následující možnosti diagnostiky:

1. LED stavové diody Extensionu slouží pro rychlou indikaci případné chyby.
Červené blikání: Žádné spojení s Miniserverem, překontrolujte kabeláž (Link).
Oranžové blikání:Spojení s Miniserverem OK, Extension není přidaný v programování.
Zelené blikání: Vše OK, Extension je online.
Oranžovo/červené blikání: Přenost aktualizace.
Rychlé červeno/zelené blikání: Extension byl označen v Loxone Configu a identifikuje se.
Žádné blikání: Překontrolujte napájení.

2. Diagnostika Link umožňuje detailní analýzu. Připojte se k Miniserveru, označte zařízení s Link rozhraním a v záložce Diagnostika klikněte na možnost Diagnostika Loxone Link.

V okně diagnostiky Linku jsou zobrazeny Extensiony a na pozadí probíhá neustálá analýza komunikace. Pokud se objeví nějaké závažné chyby, budou odpovídajícím způsobem zobrazeny.
Nechte nějakou dobu diagnostiku běžet a sledujte případné chyby, kdy se budou ztrácet pakety (to může být důsledkem špatného kontaktu nebo např. rozdílného potenciálu).

Checklist pro odstraňování chyb na Link rozhraní


Další informace

Uvedení do továrního nastavení a formát SD karty

Záloha SD karty

Aktualizace Miniserveru

Nastavení externího přístupu


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Omezení výkonu Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Interní adresa Sem zadejte adresu, přes kterou je Miniserver k dosažení v domácí síti (hostname nebo IP). -
Externí adresa Adresa, na které je Miniserver dostupný přes internet (Hostname nebo IP).
Pokud chcete používat DNS Loxone Cloud Service, zadejte dns.loxonecloud.com.
Pro Miniserver 1. generace zadejte dns.loxonecloud.com:port
-
Externí port HTTP Externí port, který jste zadali v nastavení Předávání portů (Port forwarding) routeru pro port HTTP Miniserveru -
Externí port HTTPS Externí port, který jste zadali v nastavení Předávání portů (Port forwarding) routeru pro port HTTPS Miniserveru -
Nastavení Miniserveru Upravte nastavení Miniserveru. Je potřebné připojení k Miniserveru . -
Bezpečnostní pokyny

Připojení Extensionů na Link sběrnici musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými normami a předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Miniserver Go