Okenní klika Air

Okenní klika Air umí rozpoznat 3 polohy kliky (otevřeno, zavřeno, vyklopeno). Kromě toho monitoruje otřesy a může skvěle varovat před násilným otevřením.

Datasheet Okenní klika Air

Obsah


Montáž

Odstraňte plastový kryt z držadla okna zatažením směrem k držadlu. Upravte délku čtvercového čepu podle okna. Jakmile je nastavena správná délka, upevněte čtvercový čep pomocí šroubu na spodní straně kliky. Připevněte Okenní kliku Air k rámu okna pomocí dodaných šroubů. Poté vložte baterie.

Funkce detekce pozice funguje na základě gravitace. Zařízení lze proto používat pouze na běžných oknech, která jsou ve svislé (vodorovné) poloze. V případě šikmých oken (např. střešní okno) nebude detekce polohy fungovat korektně.
Na oknech pro kliky s vačkami 12 mm je nutné použít násuvný kroužek s vačkou 10 mm až 12 mm, aby bylo pouzdro okenní kliky správně umístěno a byla zajištěna její funkce.

Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po vložení baterie. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete vyvolat učící režim manuálně, stiskněte učící tlačítko ihned po připojení na napájení alespoň po dobu 5 sekund.


Poznámky

Klika není odnímatelná. Odstup mezi montážními šroubem je 43mm (dle DIN 18267). Okenní klika Air splňuje V ENV 1627 až V ENV 1630 a je možné ji používat v celé EU.

Berte prosím na vědomí, že detekce polohy držadla funguje správně pouze při montáži a při správném nastavení „pozice zavřeno“.

Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Pozice Analogový vstup pro zobrazení polohy. 1 = uzavřeno, 2 = vyklopené, 3 = otevřené, 0 = zařízení offline
Zavřeno Vstup je aktivní když je klika v zavřené pozici 0/1
Vyklopené Vstup je aktivní, když je klika ve vyklopené poloze 0/1
Alarm Vstup je aktivní, když jsou detekovány vibrace 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Okenní klika Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
-
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Pozice zavřeno Pozice kliky, pokud je okno zavřené. -
Vyklopení před otevřením Výchozí režim vyklopení - Vyklopení po otevření. Pokud je aktivováno, režim vyklopení kličky okna je nastaven na konfiguraci vyklopení před otevřením. -
Bezpečnostní pokyny

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Okenní klika Air