IMPRESSUM & VOP

Firma Loxone je výrobcem vlastního systému pro inteligentní elektroinstalace a automatizace. Ten najde své využití v domácnostech, komerčních budovách i třeba průmyslu. Loxone neposkytujete samotné instalace, ale opírá se o síť partnerů.

PRÁVNÍ INFORMACE – IMPRESSUM

LOXONE ELECTRONICS GMBH

FB-číslo.: FN 326074 x
DIČ.: ATU64900138
Zápis v obchodním rejstříku: Landesgericht Linz
Úřad dle ECG: Okresní komise Rohrbach

Adresa:

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria

Kontakty:

AT: +43 7287 7070 0
DE: +49 8592 6148899
Fax: +43 7287 7070 999
E-Mail: [email protected]

Zastoupení pro Česko

LOXONE s.r.o.

Obchodní subjekt společnost Loxone s.r.o. , sídlo U staré trati 1775/3, České Budějovice, identifikační číslo 28158776 je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou složkou C 20973 ze dne 27.července 2012.

IČ: 28158776
DIČ: CZ28158776

Adresa:

U Staré trati 1775/3
370 11 České Budějovice
Česká republika

Kontakty:

CZ: +420 380 429 000
SK: +421 233 872 130
E-Mail: [email protected]

Ochranné známky

Fotografie částečně z iStockphoto.com
E-mail marketing řešení: mailworx od eworx
CMS / Redakční systém: WordPress / Open Source Content Management System

KNX® a ETS® jsou ochranné známky asociace cvba v Belgii.
Veškeré názvy značek, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky / ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Obsah

Autor si vyhrazuje právo nebýt zodpovědný za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky za škody způsobené použitím jakékoliv informace, včetně jakéhokoliv druhu obsahu, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou proto zamítnuty.
Všechny texty nejsouzávazné a povinné. Části stránek nebo kompletní publikace včetně všech textů a informací mohou být rozšířeny, částečně změněny nebo úplně odstraněny autorem bez zvláštního oznámení. [Nbsp]

2. Odkazy & linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), autor nenese žádnou odpovědnost za odkazy – v případě že autor zjistí nezákonný obsah na odkazující stránky, okamžitě se bude snažit ochránit návštěvníky svých stránek.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku propojení, nedochází k linkování na nelegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po nastavení propojení. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy, stejně jako pro cizí záznamy na blogu, diskusních fórech, odkazy čtenářů, jejichž obsah byl z externě vložen. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací záleží výhradně na poskytovateli webových stránek, na kterou byl učiněn odkaz, nikoliv ten, který souvisí s těmito stránkami.

3. Copyright

Autor může použít jen vlastní grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo použít bezlicenční grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů.
Všechny dokumenty třetích stran jsou chráněné známkou. Ochranné známky jsou ustanovení platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!
Autorská práva pro jakékoliv materiály vytvořené autorem zůstává výhradně autorovi. Rozmnožování nebo používání grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace uvedené na této stránce. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto nejsou legální nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí ovlivněna touto skutečnost.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky najdete zde »