Remote Air

Remote Air je kompaktní dálkové ovládání s 5 tlačítky na bázi Loxone Air.

Datasheet Remote Air

Obsah


Montáž

Otevřete kryt baterie na zadní straně, např. mincí. Vložte dodanou lithiovou baterii CR2032 a zavřete kryt.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po vložení baterie. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim vyvolat manuálně, stiskněte učící tlačítko po vložení baterie alespoň na 5 sekund.

Stavová LED je umístěna vlevo nahoře a svítí skrz plastové pouzdro.Učící tlačítko je nejvyšší tlačítko (1).


Funkce a přiřazení tlačítek

Tlačítkový standard Loxone

U Remote Air se Tlačítkový standard používá v upravené podobě.
Vytáhněte Remote Air z periferního stromu na programovací stránku, aby bylo možné použít kombinovaný vstup T5 na podporované komponenty (osvětlení, stínění, hudba).
Funkce tlačítek jsou následující:

Tlačítka jako jednotlivé vstupy

Pokud mají být tlačítka v programování použita volně, aktivujte jednotlivé vstupy zaškrtnutím políček v nastavení Remote air.
Vstupy jsou přiřazeny následovně:


Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
T5 Kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle tlačítkového standardu Loxone.
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko -
Chování tlačítka Určuje chování při stisknutí tlačítka.
Puls: Vysílá puls při náběžné hraně
Zapnuto/Vypnuto: Vysílá zapnuto při vzestupné hraně a vypnuto při sestupné hraně, používá se pro dlouhé kliknutí.
-
Zobrazit chybový výstup Chybový výstup bude zobrazen na druhém řádku, pokud je zaškrtnuto. -
Bezpečnostní pokyny

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Remote Air