Trubkový motor SolidLine Air

Zprovoznění Geiger SolidLine Air

MONTÁŽ

Zde naleznete potřebnou dokumentaci pro dimenzování a montáž trubkového motoru.

Specifikace (DE)

Instalace a uvedení do provozu (CZ)

Potřebný točivý moment můžete vypočítat dle následujícího vzorce:

Točivý moment = hmotnost rolety x 0,6

takže platí:

  • Rolety s váhou < 16.5kg —> 10Nm
  • Rolety s váhou < 33.0kg —> 20Nm

UVEDENÍ DO PROVOZU

Než můžete Geiger SolidLine Air poprvé naučit, musí být v režimu učení.

První spuštění:

Po připojení napájení se režim učení spustí automaticky na dobu 30 minut.

Obnovení režimu učení:

K obnovení režimu učení odpojte na chvíli napájení. Po jeho opětovném připojení se automaticky spustí režim učení na 30 minut.

Nyní je třeba přidat zařízení do programu Loxone Config. Otevřete jej, připojte se k Miniserveru, klikněte na Air Base Extension a spusťte Air Monitor.

Air Zprovoznění

Dále klikněte v Air Monitoru na „Spustit vyhledávání“. Spustí se vyhledávání všech bezdrátových zařízení v dosahu, která jsou v režimu učení.

spustit-vyhledavani

Nyní vyberte zařízení, které chcete přidat, pojmenujte jej a klikněte na tlačítko „Vytvořit zařízení“.

pridani-geiger-solidline-air

Nyní můžete Geiger SolidLine Air nalézt ve stromové struktuře periférií.

Seznam vstupů a výstupů:

Stav pozice rolet Analogový vstup Aktuální pozice rolet (Hodnota se vždy aktualizuje po skončení cesty.)
Rozsah: 0,000 (zcela otevřeno);1,000 (zcela zavřeno)
Pozice rolet Analogový výstup Požadovaná cílová pozice rolet.
Rozsah: 0,000 (zcela otevřeno); 1,000 (zcela zavřeno); -1 (stop)
Tento výstup se NEPOUŽÍVÁ jako vstup pro funkční blok Automatické žaluzie.
Příkazový výstup Analogový výstup Tento výstup slouží k propojení s funkčním blokem Automatické žaluzie.
Motor je v pohybu Digitální vstup 1 – Roleta je v pohybu
Motor je blokován Digitální vstup 1 – Motor je blokován
Rozpoznána překážka Digitální vstup 1 – Rozpoznána překážka
Dolů Digitální výstup Používá se pro nastavení koncové polohy. Dále nemá žádnou funkci.
Nahoru Digitální výstup Používá se pro nastavení koncové polohy. Dále nemá žádnou funkci.
Dotaz na pozici Digitální výstup Impuls na tomto výstupu zajistí, že dojde k okamžité aktualizaci hodnoty „Stav pozice rolet“.
Nastavení koncových pozic Digitální výstup Výstup pro naučení/potvrzení koncových poloh.

Ve vlastnostech Geiger SolidLine Air lze nastavit typ stínící techniky.

volba-stinici-techniky

NASTAVENÍ KONCOVÝCH POLOH

Poté, co byl motor připojen a naučen, je nutné definovat koncové polohy.

attentionV závislosti na montážní poloze trubkového motoru může být směr otáčení odlišný od směru navíjení. Z toho důvodu by měla být roleta při učení koncových pozic v pozici uprostřed. Roleta tak bude moct jezdit oběmi směry (vpravo a vlevo) bez toho, aniž by roleta narazila.

 

Pro naučení koncových poloh aktivujte servisní režim (je požadovaná App verze >6.1.1 2016.02.17)

Aktivovat Servisní režim

Jakmile se spustí servisní režim, je možné pomocí tlačítek v App nastavit pozice stínící techniky.
Jakmile se dosáhne koncové polohy, je nutné ji uložit.

Dolní doraz

Nejprve je nutné nastavit dolní polohu, potom teprve horní. Používá se k tomu servisní režim v Loxone App.

Každá koncová poloha se může učit samostatně (bez ohledu na druhou). Pokud chcete uložit úplně krajní polohy (do nárazu), nechte jednoduše motor dojet do maxima (zareaguje pojistka točivého momentu).

Oprava koncové polohy

Motor potvrdí naučení koncové polohy dvojitým cvaknutím a uložení koncové polohy 4-násobným cvaknutím. Jakmile naučíte dolní polohu, máte 2 minuty čas na naučení horní polohy. Pokud tento čas nevyuřijete, učení se neuloží a nastaví se parametry z výroby (v tomto případě uslyšíte 6-ti násobné cvaknutí.

Jakmile dokončíte učení, můžete vypnout servisní režim.
attention
Při dodání motoru nejsou naučeny žádné koncové polohy.

 

PROGRAMOVÁNÍ V LOXONE CONFIG

K programování a řízení SolidLine Air se používá funkční blok Integrované automatické žaluzie.

Ve vlastnostech bloku je potřeba nastavit přiřazený motor, toho lze docílit i vytvořením bloku přetažením motoru na programovací plochu. Všechny potřebné informace jsou přenášeny přes tento blok, není potřeba používat žádné výstupy.

Tento funkční blok přímo vychází z funkčního bloku automatické žaluzie a detaily k programování naleznete na jeho stránce. Funkční blok integrované automatické žaluzie slouží pouze pro speciální typy pohonů (např. I-tec nebo Geiger).

Integrované žaluzie

S Miniserverem (nebo Miniserverem Go) může být spojen i Geiger Sender LC Air (dálkový ovladač nebo nástěnná jednotka). K tomu je nutné zařízení přepnout do režimu Loxone a také musí být naučeno. K tomu je nutné vyndat ze zařízení baterie a přepnout přepínač na základní desce do pozice „LX“. Jakmile zandáte baterii zpět, bude zařízení v účícím režimu.
Další naučení funguje stejně, jako u Remote Air.

VÝMĚNA ZAŘÍZENÍ

Potřebujete-li nahradit stávající zařízení novým, provedete to jednoduše pomocí Air Monitoru v Loxone Config.

  • Instalujte nové zařízení a připojte napájení nebo vložte baterie
  • Nové zařízení by mělo být již v režimu učení (střídavě bliká zelená, červená a žlutá signalizační LED dioda). Pokud tak není, přepněte jej do režimu učení (viz. výše na této straně).
  • Nalezené zařízení v Air Monitoru označte kliknutím a ve vysouvacím menu vyberte zařízení, které má být nahrazeno.
  • Zařízení nahraďte kliknutím na „Nahradit zařízení“.

Nakonec změny uložte do Miniserveru.

vymena-zarizeni

AKTUALIZACE

Aktualizace Air zařízení je prováděna automaticky na pozadí. Funkce zařízení zůstává i během aktualizace zachována. Pokud dojde při procesu aktualizace k restartu Miniserveru nebo Air Base Extensionu, započne aktualizace od začátku.

Aktualizace může trvat až jednu hodinu.

Verzi zařízení je možné zjistit přes funkci “Stav zařízení”. Pokud je pozadí zařízení podbarvené zeleně, nepotřebuje aktualizaci.

Status - aktualizace