Detektor kouře Air

Přehled:

Technická data:

Provozní napětí 9V Baterie
Princip detekce Tyndallův jev (optický)
Loxone Air Mash Technologie Ne
Provozní frekvence 868MHz (SRD Band Europe), 915MHz (ISM Band Region 2)
Alarm opticky (červená LED) a akustické pískání
Provozní teplota: -10°C … +60°C
Vlhkost: 93% RH
Max. sledovací plocha 60m² do 6m výšky
Max. rychlost vzduchu 20 m/s
Citlivost 0,15dB/m
Stupeň krytí IP40
Rozměry (H x Ø) 56mm (včetně základny) x 110 mm
Norma EN 14604

smoke-detector-air

Zpět na přehled

Počet požadovaných detektorů kouře:

Správný počet a především pozice požárních detektorů je rozhodující pro ochranu Real Smart Home. Při plánování Real Smart Home věnujte velkou pozornost umístění a počtu detektorů požáru.
Doporučujeme používat detektory kouře v následujících místnostech:

Ložnice Společenské místnosti Obývací pokoj Chodby

 

Následující místa nejsou vhodná pro instalaci:

  • Místnosti, kde jsou za normálních podmínek vytvářeny silné vodní páry. (např. kuchyň, koupelna / WC)
  • V blízkosti krbů a otevřených ohnišť
  • Místnosti s teplotami nižšími než -10 ° C nebo vyššími než +60 ° C
  • V blízkosti ventilačních kanálů

 

Zpět na přehled

Správná poloha detektorů kouře:

Správná vzdálenost

Optimální poloha kouřového detektoru se nachází uprostřed místnosti. Musí být také zajištěno, že vybavení jako nábytek, přepážky a stropní světla musí být ve vzdálenosti alespoň 50 cm od detektoru kouře. Je důležité, aby jakýkoli výsledný kouř mohl proniknout neomezeně do detektoru kouře.

Stropy rozdělené trámem

Například pokud má místnost na stropě trám větší než 20 cm, je nutné použít dva nebo více detektorů kouře. Protože v momentě, kdy je výška překážky > 20 cm již nemůže být kouř zjištěn spolehlivě, díky překážce, která zabrání pohybu kouře.

Počet detektorů kouře
dle velikosti místnosti

Při velikosti stropní  plochy> 60 m2 se doporučuje použít druhý detektor kouře. Detektory kouře umístěte rovnoměrně v místnosti.

Poloha na chodbě

V dlouhých přímých chodbách do délky 15 m doporučujeme umístit detektor kouře uprostřed. Je-li chodba delší než 15 metrů, doporučujeme použít dva detektory kouře. Upozorňujeme, že maximální vzdálenost ke konci chodby nesmí překročit 7,5 m.

Poloha na chodbách
s tvarem L

Na dlouhých chodbách s tvarem L by měl být detektor kouře umístěn na kříženích nebo rohových plochách. Je třeba poznamenat, že maximální vzdálenost ke stěně může být 7,5 m. Pokud je vzdálenost větší, musí být umístěn druhý detektor kouře. Maximální přípustná vzdálenost je 15 m od dalšího zařízení detektoru kouře.

Pozice na šikmých stropech

Na stropech bez horizontální části (podkroví, atypické stropy) je nutné umístit detektor v rozmezí 50-1m od nejvyšší části stropu.

Vzdálenost od ventilačních otvorů

Ujistěte se, že detektor kouře není namontován poblíž větracího otvoru. V takovém případě nemůže kouř proniknout do detektoru, a tak nemůže být požární poplach spolehlivě spuštěn.

Zpět na přehled

Uvedení do provozu:

Proces učení

Detektor kouře Air lze naučit, pokud je aktivní v učícím režimu. Při prvním spuštění, je-li do senzoru vložena baterie, se režim učení spustí automaticky po dobu 10 minut. Režim učení se ukončí:

 • když „Detektor kouře Air“ bude úspěšně připojen k Miniserveru
 • uplynulo 10 minut

Znovu učící proces:

Chcete-li naučit nový „Detektor kouře Air“, potom můžete spustit režim učení kdykoliv ručně. Stiskněte učící tlačítko po dobu nejméně 5 sekund. Detektor kouře Air se zapne do režimu učení.

Učící tlačítko se nachází na desce uvnitř Detektoru kouře Air. Aby tlačítko fungovalo, je potřeba odstranit vnější obal.

Chcete-li aktivovat Air Monitor, klikněte myší ve stromové struktuře Periférií na požadovaný Air Base Extension. Následně můžete aktivovat “Air Monitor” v pravém horním rohu.

Air Zprovoznění

Pomocí příkazu „Spustit vyhledávání“, zobrazeného v monitoru, naleznete Vaše Air zařízení.

Vypište do pole „Označení“ typ zařízení a klikněte na „Vytvořit zařízení“.

Zařízení bude přidáno ve stromové struktuře Periférií.

Následující objekty jsou v programování dostupné:

 • 1 digitální vstup: Alarm (1, alarm aktivní)
 • 1 analogový vstup: stav nabití baterie v procentech od 0% – 100%
 • slabá baterie: v případě, že úroveň nabití baterie klesne pod 15%, je tento vstup roven hodnotě 1

Provozní a alarmové signály:

Stav Akustický signál Červená LED
Normální stav Bez tónu bliká každých 40s
Poplach Hlasitý tón v intervalu 0,5s 2 bliknutí za sekundu
Porucha / znečištění 3 krátké pípnutí každých 40s LED vypnutá
Kontrola stavu baterie Krátké pípnutí každých 40s bliknutí každých 40s spolus s pípnutím
Tichý alarm Bez tónu bliknutí každých 10s
Paměť alarmů je aktivní
Alarm byl aktivní v posledních 24 h
Bez tónu bliká každých 43 sekund třikrát
Funkční test Hlasitý přerušovaný tón bliká 2 krát za sekundu, dokud je optická tyč stisknuta

Zpět na přehled

Funkční test:

Detektor kouře by měl být zkontrolován nejméně jednou ročně. Zde je třeba vzít v úvahu následující faktory:

Znečištění detektoru kouře
Uvolněte rošt detektoru kouře od prachu a hmyzu. Je velmi důležité, aby do kouřového detektoru mohl proniknout jakýkoliv vzniklý kouř.

Umístění detektorů kouře
Zkontrolujte polohu detektoru kouře. Ujistěte se, že svítidla, police nebo stěny mají minimální vzdálenost 50 cm od detektoru kouře.

Změna využití prostoru
Pokud se časem změní používání místnosti, zkontrolujte prosím, zda je zde zapotřebí detektor kouře a případně nainstalujte nový detektor kouře. Pokud se například z kanceláře stala ložnice, měl by být instalován nový detektor.

Funkční test detektorů kouře
Detektory kouře by měly být testovány na funkci nejméně jednou ročně. Pro toto má detektor kouře zkušební tlačítko. Aktivujte ji, dokud detektor kouře nezazní zvukový alarm. Zkontrolujte také, zda je výstraha zobrazena ve vaší aplikaci. Nezapomeňte předem aktivovat potlačení poplachu.

 

Funkční test stisknutím tlačítka (optická tyč – LED):

 • Úspěšná funkční zkouška při zvukovém pípnutí = detektor pracuje správně!

 • Žádné pípnutí = zařízení není funkční

Kontrolní seznam pro kontrolu bezpečnostních zařízení:

Stáhnout

Zpět na přehled

Vypnutí alarmu:

V případě poplachu lze stisknutím tlačítka (optická tyč – LED) alarm deaktivovat. Kouřový alarm se vypne. Po 10 minutách se detektor kouře vrátí do normálního provozu.

 

Zpět na přehled

Výměna baterií:

Při výměně baterie sejměte Detektor kouře Air ze stropu. Na zadní straně Detektoru kouře Air je zabudovaná 9V baterie, tu jednoduše vytáhnete a vložíte novou baterii.

Z důvodu úspory energie, neexistuje trvalé spojení mezi Miniserverem a Detektorem kouře, a proto není možné ovládat signální tón. Signální tón je spuštěn pouze detektorem kouře Air samotným.

smoke-detector-battery

 

Zpět na přehled

 

Dokumenty:

Příbalový leták Detektor kouře Air (pdf)
Download

Prohlášení o shodě Detektor kouře Air DE (pdf)
Download

Prohlášení o shodě Detektor kouře Air CZ (pdf)

Download