Detektor kouře Air

Loxone Detektor kouře Air je detektor kouře, který pracuje na optickém principu. Po aktivaci spustí alarm zvukový signál. Informace je také přenesena do Miniserveru. Prostřednictvím programování lze tedy nastavit další výstražné kroky.

Datasheet a návod k Detektoru kouře Air

Obsah


Montáž

Pro účinnou ochranu je nezbytný správný počet a poloha kouřových hlásičů. Dodržujte proto normy a směrnice platné v příslušné zemi.

Nejprve sestavte základní desku. Poté vložte 9V baterii a zapojte ji. Umístěte detektor na základní desku a zajistěte přístroj krátkým otočením ve směru hodinových ručiček. (zajištění je možné pouze s vloženou baterií)


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po vložení baterie. To je indikováno stavovou LED diodou (světelným vodicím tlačítkem), která každou sekundu bliká červeně

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, stiskněte učící tlačítko ihned po vložení baterie na min. 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na desce s obvody na zadní straně zařízení.


Provozní a výstražné signály

Označení Zvukový tón Červená LED
Normální provozní stav Žádný zvuk bliká každých 40 sekund
Poplach Hlasitý tón v 0,5s intervalu 2 bliknutí za sekundu
Porucha/znečištění 3x krátké pípnutí každých 40 sekund LED vyp
Kontrola stavu baterie Krátké pípnutí každých 40 sekund Bliká každých 40 sekund současně s pípnutím
Ztlumení alarmu Žádný zvuk bliká každých 10 sekund
Paměť poplachů, za posledních 24 hodin byl aktivní poplachový stav Žádný zvuk bliká každých 43 sekund 3krát
Test funkčnosti Hlasitý přerušovaný tón bliká 2krát za sekundu, dokud je světlovodná tyč stisknutá
Učící režim Žádný zvuk bliká každou sekundu

Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Alarm Vstup je aktivní, když je detekován kouř 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Detektor kouře Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
-
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Hodnota při zapnutí Pokud je zaškrtnuto, bude hodnota digitálních vstupů při zapnutí 1. -
Zobrazit chybový výstup Chybový výstup bude zobrazen na druhém řádku, pokud je zaškrtnuto. -
Bezpečnostní pokyny

Detektor kouře by měl být kontrolován jednou ročně. Přejít na Kontrolní seznam zabezpečení.

V případě potřeby očistěte mřížku detektoru kouře od prachu a hmyzu. Jakýkoli kouř, který může nastat, musí být schopen proniknout bez omezení do detektoru kouře.

Detektor kouře je vybaven tlačítkem pro testovací účely. Stiskněte světlovod na horní straně, dokud detektor kouře nezačne vydávat zvukový signál. Předtím nezapomeňte aktivovat potlačení poplachu.


Dokumenty

Datasheet a návod k Detektoru kouře Air