Touch Pure Air

Technická data a návod na zprovoznění pro Loxone Touch Pure Air.

Obsah

Loxone Touch Pure Air má pět dotykových bodů na přední skleněné straně, které ovládají klíčové funkce místnosti. Používá se Loxone Tlačítkový standard.
Integrovaný je také senzor pro měření teploty a vlhkosti.*
Současná verze Touch Pure Air má také možnost externího napájení a orientačního osvětlení.*

Technická data zařízení

* Berte prosím na vědomí, že vzhledem k uzavřenému tvaru pouzdra během měření vlhkosti existuje určitá setrvačnost. Pro rychlejší detekci změn vlhkosti (např. regulace ventilace koupelny) doporučujeme Komfortní senzor.
* Při provozu na baterie není orientační osvětlení k dispozici.

Montáž

 

1. generace

Aktuální varianta

Upevněte montážní rámeček na požadované místo instalace. Poté vložte baterie nebo připojte napájení (oranžová / bílá svorka):

 

1. generace

Aktuální varianta

Po procesu učení se zařízení připevní zacvaknutím do montážního rámečku.

Naučení

Po prvním vložení baterií nebo zapnutí napájení je učící režim aktivní.
To je indikováno střídavě červeno-zeleno-žlutým blikáním stavové LED.

Poté postupujte dle Postupu učení: Naučení Air zařízení

Pokud si přejete aktivovat učící režim ručně, stiskněte učící tlačítko ihned po zapnutí napájení na min. 5 sekund.

Funkce

Po naučení jsou dotykové body k dispozici jako kombinovaný vstup T5 dle Loxone Tlačítkového standardu.
Stejně tak vstupy pro teplotu a vlhkost:

Každý z pěti dotykových bodů lze také zobrazit jako jednotlivé vstupy.

V aktuální verzi je při externím napájení dostupný také výstup pro orientační osvětlení.

Ve vlastnostech lze nastavit zasílací cyklus, přičemž aktuální naměřené hodnoty jsou standardně přenášeny každých 30 minut.
Mějte na paměti, že časté aktualizace hodnot povedou k vyšší spotřebě energie a tím ke snížení životnosti baterie.

Pokud je zaškrtnuto políčko „ Akustické potvrzení„, ozve se při každém kliknutí krátký zvukový signál.

Aby bylo možné použít Dlouhé stisky, musí být ve vlastnostech vstupů nastavena hodnota „Nepoužito“ nebo odpovídající velká hodnota (výchozí 4 sekundy) pro „Časový limit příjmu“.

Výměna baterií

 

1. Generace Aktuální varianta
Při výměně baterií odejměte Touch Pure Air ze zdi. Na zadní straně je CR2450 Lithiová Baterie.
Vyjměte baterii a vložte novou. Poté se zařízení spustí a stavová LED 3krát zabliká zeleně. Pokud LED nebliká nebo je trvale červená (slabě), baterie je vybitá. Poznámka: Během normálního provozu LED dioda nesvítí.
Používejte prosím pouze lithiovou baterii od společnosti Loxone, protože pouze tak je zaručeno přesné uložení!
Při výměně baterií vyjměte Touch Pure Air ze zdi. Na zadní straně jsou vloženy dvě AAA Baterie

Vyjměte baterie a vložte nové. Poté se zařízení restartuje a stavová LED 3krát blikne zeleně.

Pokud LED nebliká nebo je trvale červená (slabě), baterie je vybitá. Poznámka: Během normálního provozu LED dioda nesvítí.

Dokumenty

Datový list Touch Pure Air
Datový list Touch Pure Air 1. Generace