Touch Air

Loxone Touch Air je tlačítko, které disponuje 5 dotykovými body. Při aktivaci nějakého z tlačítek (bodů) vypínač vydá potvrzovací zvukový signál.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce.

Také obsahuje integrovaný teplotní senzor a senzor vlhkosti.

Nezapomeňte, že se senzor vlhkosti nachází uvnitř a při měření tedy dochází k jisté setrvačnosti (zpoždění). Pokud potřebujete měřit vlhkost opravdu rychle, doporučujeme použít Komfortní senzor, který má mřížkovaný kryt.

Datový list Touch Air

Obsah


Montáž

Připevněte montážní rámeček na požadované místo. Poté vložte baterie a spusťte proces učení. Nakonec připevněte zařízení k montážnímu rámečku.


Zprovoznění

Učící režim se u nového zařízení spustí automaticky po vložení baterie. vyznačuje se tím, že stavová LED zařízení začne blikat (červená/zelená/oranžová).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, stiskněte učící tlačítko ihned po vložení baterie na min. 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na zadní straně zařízení.


Poznámky

Pokud chcete využívat vstupy jednotlivých tlačítek libovolně, zaškrtněte tuto možnost ve vlastnostech zařízení. Je zde také možnost vypnout akustickou odezvu.

Maximální délka dlouhého stisku je omezena na 17-20 sekund.


Výměna baterie

Při výměně baterie sejměte Touch Air ze zdi. Na zadní straně je vložena lithiová baterie CR2450. Vyjměte baterii a vložte novou. Poté se zařízení spustí a stavová LED 3krát zabliká zeleně. Pokud LED vůbec nebliká nebo je trvale (slabě) červená, baterie je vybitá. Během normálního provozu LED dioda nesvítí.

Používejte prosím pouze lithiovou baterii od společnosti Loxone, protože pouze tak je zaručeno přesné uložení!


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
T5 Kombinovaný vstup pro 5-ti tlačítko podle tlačítkového standardu Loxone. Maximální délka dlouhého stisku: 15 sekund -
Teplota Vrací naměřenou hodnotu aktuální teploty ° -20...80
Vlhkost vzduchu Poskytuje naměřenou hodnotu aktuální vlhkosti % 0...100
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Touch Air Digital -
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité. Digital -
Kapacita baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií. %
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko - - -
Cyklus odesílání [min] Dotazovací/odesílací cyklus teploty a vlhkosti (1-120 min, 0 = vyp) min 0...120 -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka - - -
Bezpečnostní pokyny

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Touch Air