Miniserver

Loxone Miniserver służy jako centralna jednostka sterująca dla wszystkich rodzajów zadań automatyki.

Wymienna karta microSD zawiera system operacyjny oraz program i ustawienia użytkownika. Interfejs LAN służy do programowania, a zintegrowany serwer sieciowy umożliwia sterowanie systemem za pośrednictwem interfejsu internetowego lub aplikacji Loxone.

Posiada 8 przekaźników bezpotencjałowych, 8 wejść cyfrowych i 4 wejścia analogowe (0-10V). Do Miniservera można dodać do 30 rozszerzeń za pośrednictwem interfejsu Link, aby dodać dodatkowe funkcje, takie jak wejścia, wyjścia lub interfejsy.

Zintegrowany jest również interfejs Loxone Tree, który umożliwia podłączenie czujników i aktorów w całym budynku.

Arkusz danych Miniservera

Spis treści


Uruchomienie 

Miniserver montowany jest na szynie DIN w odpowiedniej obudowie.

Podłącz zasilanie, a także wejścia/wyjścia i interfejsy, jeśli są na projekcie.

Poprzez port LAN Miniserver jest połączony z siecią lokalną lub routerem WiFi.

Informacje o podłączaniu dodatkowych urządzeń.

Miniserver uruchamia się po podaniu zasilania i zaczyna działać w ciągu kilku sekund.
Po zakończeniu procesu uruchamiania lewa dioda LED stanu będzie migać na zielono co sekundę.
Prawa dioda LED wskazuje, czy jakieś komunikaty stanu systemu  są dostępne.

Przy pierwszym uruchomieniu z ustawieniami fabrycznymi Miniserverowi przypisywany jest adres IP przez router przez DHCP.

Jeśli w Twojej sieci nie ma serwera DHCP lub jeśli Miniserver jest podłączony bezpośrednio do komputera PC, obsługiwane jest adresowanie lokalne poprzez Zeroconf.
Jeśli zarówno Miniserver, jak i komputer są ustawione na DHCP, użyją adresu lokalnego 169.254.xx.
Alternatywnie możesz ręcznie przypisać statyczny adres IP do Miniservera i komputera, aby umożliwić bezpośrednie połączenie.

Następnie możesz wyszukać Miniserver w Loxone Config i połączyć się. Fabryczne ustawienia użytkownika i hasła to: admin/admin

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji początkowej, aby utworzyć nowy projekt za pomocą Miniservera.


Podłączanie rozszerzeń 

Do Miniservera można podłączyć do 30 rozszerzeń zgodnie z poniższym schematem:

Połącz rozszerzenia z Miniserverem, łącząc szeregowo interfejsy Link. Jeśli którekolwiek z rozszerzeń jest podłączone do oddzielnego źródła zasilania, wówczas GND wszystkich zasilaczy (ujemny) muszą być ze sobą połączone. To połączenie ma kluczowe znaczenie dla niezawodnej transmisji danych oraz pozwala uniknąć późniejszych problemów z urządzeniami.

Jedna skrętka kabla CAT5/6/7 może być użyta do okablowania Link w całym budynku. Pozwala to osiągnąć maksymalną długość do 500m. Zalecamy użycie pary niebiesko-białej.

Interfejs Link jest zakończony na ostatnim rozszerzeniu za pomocą rezystora 120 Ohm, który jest dołączony do Miniservera.


Parowanie rozszerzeń

Aby dodać rozszerzenia, najpierw kliknij Miniserver w Loxone Config, a następnie Extension Search .
Wyszukiwanie linków wyświetli teraz listę wszystkich rozszerzeń, które są połączone z miniserwerem. Wybierz żądane rozszerzenie i dodaj je do programowania za pomocą przycisku + . Użyj przycisku „Utwórz wszystkie urządzenia”, aby po prostu dodać wszystkie znalezione rozszerzenia.

Po podświetleniu jednego z rozszerzeń jego dioda LED stanu zacznie migać. Pozwala to na łatwą identyfikację urządzeń.

Dzięki funkcji Zamień urządzenie możesz zastąpić istniejące rozszerzenie innym rozszerzeniem tego samego typu. Jest to przydatne w przypadku konieczności wymiany urządzenia lub dodania rozszerzeń do wstępnie skonfigurowanego programu. Alternatywnie możesz zmienić numer seryjny we właściwościach rozszerzenia, które jest już częścią programu.

Aby zastosować zmiany, zapisz program w Miniserverze.

Teraz dodane rozszerzenia są gotowe do użycia, a funkcje są dostępne do programowania w Periphery Tree w Loxone Config.


Aktualizacja i diagnostyka rozszerzeń 

Jeśli aktualizacja jest wymagana dla rozszerzeń, są one podświetlone na pomarańczowo w obszarze Stan urządzenia. Dzieje się tak często po ostatniej aktualizacji Miniservera lub dodaniu rozszerzeń ze starszą wersją oprogramowania układowego.

Miniserver automatycznie aktualizuje rozszerzenia w tle, rozszerzenia na ogół działają. Mogą jednak wystąpić opóźnienia w komunikacji. W rzadkich przypadkach niektóre funkcje rozszerzeń mogą nie być dostępne do czasu zakończenia aktualizacji.

Diagnostyce dostępne są następujące opcje:

1. Dioda LED stanu rozszerzenia umożliwia szybkie sprawdzenie błędów.
Czerwona miga: Brak połączenia z Miniserverem, sprawdź okablowanie i Miniserver.
Pomarańczowa miga: Połączenie z Miniserverem jest ok, ale rozszerzenie nie zostało jeszcze dodane do programu.
Zielona miga: wszystko w porządku, rozszerzenie jest online.
Miga na pomarańczowo/czerwono: przesyłanie aktualizacji.
Szybkie miganie na czerwono/zielono: Rozszerzenie zostało wybrane w Loxone Config i jest identyfikowane.
Nie miga: Sprawdź zasilanie.

2. Diagnostyka Link zapewnia bardziej szczegółową analizę. Najpierw połącz się z Miniserverem, wybierz urządzenie z interfejsem Link, a następnie kliknij przycisk Diagnostyka Link.

Rozszerzenia są teraz wymienione w oknie Diagnostyka Link. Dane diagnostyczne są przesyłane w sposób ciągły i mogą być wykorzystane do wykrycia ewentualnych błędów. Wszelkie błędy są odpowiednio wyświetlane. Należy monitorować Diagnostykę Link przez chwilę, nawet tymczasowe błędy (np. słaby kontakt, różnica potencjałów) mogą zostać wykryte przez utratę pakietów.

Lista kontrolna rozwiązywania problemów z interfejsem Link


Dodatkowe informacje 

Przywróć ustawienia fabryczne i sformatuj kartę SD

Tworzenie kopii zapasowej

Zaktualizuj miniserver

Jak skonfigurować zdalny dostęp do Miniservera

Łączenie kilku Miniserverów przez Interkomunikację Tree

Łączenie wielu Miniserverów za pomocą funkcji Gateway-Client


Wejścia cyfrowe

 

Opis Jednostka Zakres wartości
Wejście 1 Cyfrowy
Wejście 2 Cyfrowy
Wejście 3 Cyfrowy
Wejście 4 Cyfrowy
Wejście 5 Cyfrowy
Wejście 6 Cyfrowy
Wejście 7 Cyfrowy
Wejście 8 Cyfrowy
Napięcie 1
Napięcie 2
Napięcie 3
Napięcie 4

 

 

 


Wyjścia

 

Opis Jednostka
Aktor (przekaźnik) 1 Cyfrowy
Aktor (przekaźnik) 2 Cyfrowy
Aktor(przekaźnik) 3 Cyfrowy
Aktor (przekaźnik) 4 Cyfrowy
Aktor (przekaźnik) 5 Cyfrowy
Aktor (przekaźnik) 6 Cyfrowy
Aktor (przekaźnik) 7 Cyfrowy
Aktor (przekaźnik) 8 Cyfrowy

 

 

 


Wejścia diagnostyczne 

 

Oznaczenie Opis Jednostka
Ograniczanie mocy obliczeniowej Cyfrowy
Wyłączenie od temperatury Jeśli temperatura procesora osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia są wyłączane. Może to być spowodowane zwarciami, przeciążonymi obciążeniami przełączającymi lub zbyt wysoką temperaturą otoczenia. Cyfrowy

 

 

 


Właściwości 

 

Oznaczenie Opis Domyślna wartość
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
W przypadku rozszerzeń: „Auto” można używać tylko wtedy, gdy używane jest tylko jedno rozszerzenie tego typu.
Lokalny adres Wprowadź lokalny adres Miniservera, jest to adres IP lub nazwa hosta, za pomocą którego można się z nim połączyć w sieci lokalnej.
Adres zewnętrzny Wprowadź adres, pod którym Miniserver jest dostępny przez Internet (nazwa hosta lub IP).
Jeśli korzystasz z Loxone Cloud DNS, wprowadź
dns.loxonecloud.com lub dns.loxonecloud.com:<port>, jeśli nie używasz portu 80.
Port zewnętrzny HTTP Port zewnętrzny określony w ustawieniach przekierowania portów routera dla portu HTTP Miniservera
Port zewnętrzny HTTPS Port zewnętrzny określony w ustawieniach przekierowania portów routera dla portu HTTPS Miniservera
Konfiguracja Miniservera Edytuj ustawienia Miniservera. Wymagane jest połączenie z Miniserverem.

 

 

 


Instrukcje bezpieczeństwa 

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Instalacja wymaga odpowiedniej obudowy zapewniającej ochronę przed kontaktem, wodą i kurzem.

Urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Miniservera