Miniserver

Właściwości

Krótki opis Opis
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia. Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
Adres zewnętrzny Podaj tutaj adres, pod którym Miniserver jest dostępny z Internetu (Hostname lub IP). Jeżeli zamówiłeś DNS Loxone Cloud Service, wprowadź tu dns.loxonecloud.com. Opcjonalnie dns.loxonecloud.com:port Jeżeli Miniserver nie używa portu standardowego, musisz podać ten port.
Adres wewnętrzny Podaj tutaj adres, przez który Miniserver jest dostępny w sieci lokalnej (nazwa hosta lub adres IP).