Client/Gateway – Koncentrator

W systemie Gateway-Client Miniserver pełni rolę bramy (Gateway), która zarządza innymi Miniserverami połączonymi jako Klienci (Clients).
Funkcja Koncentratora łączy w sobie programowanie oraz interfejs użytkownika poszczególnych Miniserverów.

 

Spis treści:
Zastosowanie
Planowanie i przygotowanie
Konfigurowanie systemu Gateway-client
Programowanie

Zastosowanie

Połączenie kilku Miniserverów umożliwia zautomatyzowanie nawet dużych budynków.
Jednocześnie można zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ w przypadku awarii jednego Miniserwera pozostałe Miniserwery nadal wykonują swoje zadania.

System Gateway-Client może być przydatny nawet w domu jednorodzinnym.
Przykłady:
Miniserver Gateway na pierwszym piętrze, Miniserver Client na górnym piętrze.
Gateway Miniserver w głównym budynku, Client Miniserver w przybudówce.

W większych budynkach komercyjnych układ może wyglądać następująco:
Gateway Miniserver w pomieszczeniu technicznym / głównej dystrybucji,
po jednym Miniserverze Klienta w części budynku, takiej jak biuro, produkcja, wysyłka, magazyn itp.

Funkcja koncentratora

Funkcja koncentratora łączy w jednym projekcie zarówno wizualizację, jak i programowanie.
Umożliwia to programowanie projektu w kilku Miniserverach i jest najprostszą oraz najbardziej odpowiednią dla większości zastosowań formą systemu gateway-client.

Jeśli nie korzysta się z funkcji koncentratora, wszystkie Miniservery mają swój niezależny program i wizualizację, ale są także zarządzane przez jeden Miniserver.
Przykłady zastosowań:
Hotel: Jeden Miniserver Gateway dla administracji, jeden Miniserver kliencki na pokój.
Budynki mieszkalne: Jeden Miniserver Gateway do administrowania, jeden klient Miniserver na mieszkanie.
Ten sam program jest dystrybuowany do wielu klientów, ponieważ wiele pokoi jest identycznych.
W zależności od typu pomieszczenia można też zdefiniować różne typy programów.

Rozmiar całego systemu nie jest jednak ograniczony do systemu gateway-client.
Ponieważ Miniserver może również wymieniać dane za pomocą Tree lub interkomunikacji sieciowej, można połączyć w sieć kilka systemów gateway-client.
Poszczególne systemy gateway-client pozostają w znacznym stopniu niezależne od siebie.

Na przykład w większych budynkach można zastosować jednego gateway i kilka clientów na każdym piętrze.

W ten sposób można zautomatyzować prawie każdy budynek o dowolnej wielkości.

Planowanie i przygotowanie

Złożoność całego systemu rośnie wraz z jego wielkością.
Dlatego staranne zaplanowanie i udokumentowanie całego systemu jest ważne, a także ułatwia konserwację.

Ponieważ Miniserver komunikuje się przez sieć lokalną, staje się ona ważnym elementem całego systemu:

W idealnym przypadku rezerwuje się zakres adresów w sieci dla urządzeń automatyki budynkowej, a także przydziela statyczne adresy IP w logicznej kolejności podczas konfigurowania Miniserverów.

Miniserver Gateway odgrywa bardzo ważną rolę dystrybucji do kilku Miniserverów.
Przez Gateway przebiega zarówno programowanie całego systemu, dystrybucja aktualizacji i części programów do Klientów, jak i dostęp do wspólnego interfejsu użytkownika za pomocą funkcji koncentratora.

Ważne jest również uporządkowane podejście do okablowania. Jeżeli Miniserver ma być wykorzystywany w określonej części budynku, do tego Miniservera należy podłączyć również peryferia tej części budynku, tj. wszystkie czujniki i elementy wykonawcze.
Przy rozważnym programowaniu każda część budynku będzie wtedy sterowana w dużym stopniu niezależnie przez własny Miniserver, bez zależności od innych Miniserverów.

W poniższym przykładzie opisano konfigurację nowego systemu gateway-client.
Używamy funkcji koncentratora do połączenia programowania i wizualizacji.
System gateway-client można jednak skonfigurować w ten sam sposób także później, np. podczas rozbudowy instalacji.

Konfigurowanie systemu Gateway-client

Najpierw w Loxone Config łączymy się osobno z wszystkimi Miniserverami, które mają uczestniczyć w systemie gateway-client.

Ważne jest, aby na wszystkich Miniserverach używać tego samego użytkownika i hasła.
Dlatego na razie zostawiamy domyślne dane logowania admin/admin, a hasło zmieniamy później, po skonfigurowaniu systemu.

Przeprowadzamy wstępną konfigurację Miniserverów i przypisujemy im statyczne adresy IP. Wszystkie Miniservery muszą znajdować się w tej samej podsieci.

Jako adres lokalny w ustawieniach Miniservera w każdym projekcie należy wprowadzić adres IP odpowiedniego Miniservera:

 Nazwy hostów nie są obsługiwane w tym miejscu!

 

Następnie zapisujemy programy w odpowiednim Miniserverze, a projekty zapisujemy również na komputerze.

W Loxone Config łączymy się od tej pory tylko z Miniserverem, który ma przejąć rolę Gateway.

W drzewie peryferyjnym klikamy prawym przyciskiem myszy na Miniserver i z menu kontekstowego wybieramy opcję „Dodaj projekt jako klient”:

Następnie wybierzemy wcześniej zapisany projekt innego Miniservera:

Następnie zostanie wyświetlony komunikat informujący o zmianach podczas łączenia projektów. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Wybrany projekt zostanie teraz połączony w Loxone Config z projektem już otwartego Miniservera. Zostanie on automatycznie utworzony jako klient.
W ten sam sposób do bramki można dodawać kolejne projekty jako klientów.

Połączony projekt musi teraz zostać zapisany w Miniserverze gateway.

Przy pierwszym zapisie w gateway pojawia się komunikat o błędzie, ponieważ bramka nie zna jeszcze nowych klientów. Potwierdzamy to przyciskiem OK.
W następnym oknie zostanie objaśniony proces zapisywania, co również potwierdzamy przyciskiem OK.

Gateway uruchamia się teraz ponownie, a następnie rozsyła części programowe połączonego projektu do klientów.

Na koniec zapisujemy połączony projekt pod nową nazwą na komputerze.

Na tym kończy się konfiguracja podstawowa i system kliencki bramy z koncentratorem jest gotowy do pracy!

Programowanie

Zobaczmy szczegółowo, jak projekt gateway-client z koncentratorem jest wyświetlany w Loxone Config.

Wszystkie Miniservery są wyświetlane wraz z ich peryferiami w jednym projekcie.
Każdemu Miniserverowi przypisane są również strony programu w tym samym kolorze:

 

W drzewie peryferiów, nad Miniserverem, są teraz wyświetlane wszystkie obiekty, które są wspólne dla wszystkich Miniserverów. Gdy wcześniej utworzono projekt gateway-client z koncentratorem, obiekty te zostały połączone ze wszystkich Miniserverów.

Poniżej znajdują się obiekty Miniserverów, najpierw gateway, a następnie client..

Każdemu Miniserverowi przypisane są jego obiekty peryferyjne, takie jak wejścia, wyjścia, interfejsy i rozszerzenia.

 

Następnie na prostym przykładzie zaprogramujemy oświetlenie w dwóch pomieszczeniach.
Miniserver A i kuchnia znajdują się na pierwszym piętrze.
Miniserwer B i sypialnia znajdują się na drugim piętrze.

Czujniki i elementy wykonawcze w tych dwóch pomieszczeniach są więc podłączone do różnych Miniserverów.

Teraz na stronie programu Miniserver A wstawimy sterowanie oświetleniem w kuchni:

 

Z kolei w przypadku sypialni używana jest strona programu Miniserver B:

Teraz, gdy oświetlenie w pomieszczeniu jest włączane przez naciśnięcie przycisku lub ruch, zaangażowany jest tylko odpowiedni Miniserver.

Ta podstawowa zasada „razem to, co należy do siebie” powinna być stosowana w całym projekcie klienta bramy podczas programowania.

Oczywiście funkcje mogą być również programowane ponad granicami Miniserverów, a wielu funkcji centralnych nie da się rozwiązać w inny sposób.
Jeśli jednak jest to możliwe, należy unikać przechodzenia przez inne Miniservery.

Przy korzystaniu z funkcji koncentratora i wydajnym programowaniu obsługiwana jest następująca liczba Miniserverów:

Gateway Clients Suma
Miniserver Do 9 Miniserverów lub Miniserverów Gen. 1 10
Miniserver Gen. 1  Do 4 Miniserverów Gen.1 5

 

Powrót na górę

 

Film instruktażowy