Status systemu

Podobnie jak w przypadku kontrolek w kabinie samochodu, twój dom również potrafi sygnalizować ważne informacje poprzez status systemu.

Przegląd

Status systemu jest kanałem, przez który Miniserwer może zbierać wiadomości
o bieżącym statusie systemu. Mogą to być proste i niekrytyczne informacje,
ale również błędy wymagające natychmiastowego działania.

Poszczególne raporty zawierają informacje o przyczynie i charakterze zdarzenia,
a także zawierają wskazówki pomagające w rozwiązaniu problemu. Mieszkańcy są informowani o zdarzeniach w inteligentnym domu na różne sposoby.

Status systemu jest dostępny zarówno w konfiguracji Loxone, jak i w aplikacji Loxone Smart Home.

Status systemu w aplikacji Loxone Smart Home

W aplikacji Loxone Smart Home status systemu jest aktywny tylko wtedy, gdy aktywne są wiadomości. W takim przypadku w nagłówku pojawi się kolorowy symbol serca,
a także pasek tego samego koloru. Kliknij pasek lub symbol serca, aby uzyskać szczegółowy widok statusu systemu. Jeśli żadne wiadomości nie są aktualnie aktywne, status systemu można znaleźć w menu ustawień Miniservera.

Status systemu w Loxone Config

W Loxone Config status systemu staje się widoczny, gdy tylko zostanie nawiązane połączenie z Miniserverem. Obszar po prawej stronie paska stanu opisuje bieżący status systemu. Kliknij na obszar, aby wyświetlić widok szczegółowy.

 

Wiadomości

Istnieją dwie ważne funkcje odróżniające dla każdej wiadomości. Z jednej strony jest waga komunikatu, a z drugiej strony informacja, komu dany komunikat jest wyświetlony. Niektóre wiadomości są wyświetlane tylko administratorom, inne wszystkim użytkownikom, a jeszcze inne określonemu użytkownikowi. Rozróżnia się następujące wagi komunikatów:

  • Informacja, np. „Wymagana wymiana filtra” (wentylator)
  • Ostrzeżenie, np. “Zbyt duży zapis na karcie SD”
  • Ważna wiadomość, np. „Urządzenie offline”
  • Krytyczna wiadomość, np. „Extension offline”

 

Powiadomienia

Mieszkańcy inteligentnego domu są informowani o nowych statusach za pomocą statusu systemu w następujący sposób:

  • Powiadomienia push
  • E-mail
  • Raport dzienny
  • Diody LED na Miniserverze
  • Plik Log

Powiadomienia push

Aby otrzymywać powiadomienia o statusie systemu, włącz odpowiednie ustawienia
w aplikacji Loxone Smart Home. Przejdź do ustawień w części „Wizualizacja
i aplikacja” i kliknij „Powiadomienia”. Na następnym ekranie wybierz powiadomienia push. Włącz powiadomienia push i wybierz „Status systemu”.

E-mail

Aby otrzymywać powiadomienia o komunikatach o statusie systemu drogą mailową, należy zaznaczyć opcję „Użyj do komunikatów o błędach” we właściwościach odpowiedniej usługi Mailer.

Raport dzienny

Wszystkie wiadomości, których waga jest zbyt niska na to, aby zostały wysłane
w postaci powiadomienia push lub maila, są uwzględniane w raporcie dziennym. Raport dzienny informuje tylko o zdarzeniach, które nie zostały wcześniej wysłane
w wiadomości e-mail.

Diody LED na Minierverze

Jeśli wiadomość jest widoczna dla wszystkich administratorów, dodatkowa dioda LED Miniservera zaświeci się w kolorze wiadomości, podobnie jak kolorowy wyświetlacz aplikacji.

Log

Informacje o statusie systemu są zapisywane w pliku „def.log”. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem usługi Webservice „http://miniserver/dev/fsget/log/def.log”