Aktualizacje

Aktualizację Miniservera można przeprowadzić lokalnie lub zdalnie. W tym celu użytkownik z grupą pełnego dostępu musi połączyć się z Miniserverem w Loxone Config.

Aktualizacja Miniservera może być przeprowadzona na 3 różne sposoby:
Aktualizacja przez Loxone Config
Aktualizacja przez App
Aktualizacje przez formatowanie karty SD

Aktualizacja przez Loxone Config

1. Podłącz się do Miniservera i wybierz „Miniserver” w drzewie peryferyjnym. W pasku menu kliknij na „Aktualizuj firmware Miniservera”.

2. Teraz możesz wybrać, które dane powinny zostać zapisane z Twojego Miniservera. Kliknij na „Instaluj aktualizację”, aby rozpocząć aktualizację:

Po przeprowadzeniu aktualizacji Miniserver zostanie ponownie uruchomiony, a aktualizacja zostanie zakończona.

Jeżeli aktualizacja nie powiedzie się, wykonaj następujące czynności:

    1. Uruchom ponownie aktualizację: Być może wystąpił tymczasowy problem z siecią lub błąd podczas transferu. Jest bardzo prawdopodobne, że przy ponownej próbie aktualizacji wszystko zakończy się sukcesem.
    2. Wykonaj aktualizację przez  formatowanie karty SD jeśli opcja 1 nie powiodła się

Aktualizacja przez App

Niektóre wersje oprogramowania są również publikowane przez Loxone za pośrednictwem aplikacji z kilkudniowym opóźnieniem, jeśli zawierają ważne aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji całego systemu.

Użytkownicy z pełnym dostępem otrzymują wtedy powiadomienie poprzez status systemu, a po potwierdzeniu mogą rozpocząć aktualizację Miniservera poprzez aplikację.

Aktualizacja poprzez formatowanie karty SD

Miniserver może być zaktualizowany poprzez formatowanie karty SD