Aktualizacje

AKTUALIZACJA MINISERVERA

Przed rozpoczęciem przeczytaj instrukcje instalacji i aktualizacji Miniservera Loxone.

INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALIZACJI

Aktualizacji dokonujesz za pomocą naszego narzędzia konfiguracyjnego Loxone Config, wersja Loxone Config zawsze wskazuje wersję FW Miniservera. Z tego powodu należy mieć zainstalowaną najnowszą wersję Loxone Config.

Oprogramowanie konfiguracyjne jest dostosowane do systemu Windows XP, Vista, 7, 8 i 10.

Aktualizacji można dokonać bezpośrednio na miejscu instalacji (tworzenie kopii zapasowej jest również możliwe na odległość). Do tworzenia kopii zapasowych zalecamy wykonanie następujące czynności:

  • Utwórz kopię zapasową (drzewo peryferyjne -> kliknij Miniserver -> kopia zapasowa w górnym menu).
  • Weź nową kartę SD i sformatuj ją w utworzonej kopii zapasowej (drzewo peryferyjne -> kliknij kartę SD -> sformatuj kartę SD w górnym menu).
  • Wyjmij starą kartę SD z Miniservera.
  • Włóż nową sformatowaną kartę do Miniservera.
  • Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować.
  • Zalecamy trzymanie starej karty SD w szafie (w pobliżu Miniserver) jako możliwej kopii zapasowej.

Zalezamy, aby aktualizacji dokonywała ta sama osoba, która wykonywała daną instalację elektryczną.

 

 

AKTUALIZACJA PRZEZ LOXONE CONFIG

1. Uruchom oprogramowanie konfiguracyjne Loxone i połącz się z Miniserverem.

2. Jak tylko połączysz się z Miniserverem i masz zainstalowaną nowszą wersję Loxone Config niż jest zainstalowana w Miniserverze, zostaniesz automatycznie zapytany o aktualizację. Aby rozpocząć aktualizację, kliknij opcję Aktualizacja firmware Miniservera (jeśli zdecydujesz się anulować, możesz wywołać aktualizację, klikając na Miniserver w drzewie peryferyjnym, a następnie wybierając odpowiednią opcję w menu).

3. Podczas aktualizacji Miniservera zostanie wyświetlone okno, w którym możesz wybrać procesy, które będą miały zastosowanie do aktualizacji Miniservera.

4. Kliknij „Instaluj aktualizacje”, aby rozpocząć aktualizację.

Po zakończeniu aktualizacji Miniserver uruchomi się ponownie.
Postępuj zgodnie z informacjami w oknie!
Aby śledzić statystyki, MUSISZ pobrać program z Miniservera po aktualizacji.

 

STATUS URZĄDZENIA

Status aktualizacji można sprawdzić w „Statusie urządzenia”. Aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Miniserver w drzewie peryferyjnym i wybierz „Status urządzenia
z menu. Kliknięcie tego przycisku otworzy kolejne okno z listą wszystkich urządzeń, wersją oprogramowania i innymi informacjami.

Aktualizowanie Extensions odbywa się w tle i nie wszystkie muszą mieć tę samą wersję oprogramowania, ale muszą być zaznaczone na zielono.

 

 

Aktualizacje urządzeń Air uruchamiają się automatycznie w tle. Funkcje urządzenia przy aktualizacji są aktywne. Jeśli urządzenie Air lub Miniserver uruchomią się ponownie podczas aktualizacji, aktualizacja rozpocznie się od początku. Aktualizacja może potrwać do godziny. Wersję urządzenia możesz sprawdzić w „Statusie urządzenia”.

 

 

AKTUALIZACJE AUTOMATYCZNE

Od wersji 7.1 Loxone Config, dostępna jest funkcja automatycznych aktualizacji. Miniserver codziennie sprawdza, czy są dostępne nowe aktualizacje. Umożliwia to automatyczne naprawianie błędów krytycznych i rozszerzanie systemu o nowe funkcje (np. interfejs www).

W Loxone Config możesz określić, kiedy aktualizacje będą sprawdzane i instalowane. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji automatycznej aktualizacji, możesz ją wyłączyć.

Jeśli chcesz dokonać aktualizacji ręcznie, możesz do tego wykorzystać usługę internetową: http://AdresIPMiniservera/dev/sys/autoupdate

Po automatycznej aktualizacji ręcznie uruchom ponownie Miniserver.