Interkomunikacja Tree

Interkomunikacja Tree służy do połączenia wielu Miniserverów poprzez interfejs Tree i wymiany danych, takich jak wartości cyfrowe, wartości analogowe lub tekst.

 

Do łączenia urządzeń ze sobą służy albo interfejs Tree Miniservera, albo jedna z gałęzi Tree Extension.

Jeśli gałąź Tree jest używana do interkomunikacji, żadne urządzenie Tree nie może być podłączone do tej gałęzi Tree. Jest ona wykorzystywana wyłącznie do interkomunikacji.

Okablowanie musi być zawsze w topologii liniowej lub łańcuchowej, o długości do 500m.
Oprócz linii danych Tree konieczne jest również podłączenie GND.
W ten sposób można podłączyć do 50 Miniserverów.

Tree Extensions wysłane przed końcem października 2020 roku miały stałą, wbudowaną terminację. Tylko dwa z tych Extensions mogą być używane do interkomunikacji i tylko w punktach końcowych linii danych.
Od końca października 2020 r. wysyłana jest nowa wersja Tree Extension, która jest wyposażona w przełączalną terminację, co pozwala na zastosowanie do 50 urządzeń.

Nową wersję można rozpoznać po następującym symbolu na etykiecie:

Wydajność transmisji różni się w zależności od zastosowania, obowiązują następujące wytyczne:
Przez wszystkich członków (wielu nadawców i odbiorców) można przesyłać do 1 pakietu na sekundę.
Jeśli tylko jeden członek wysyła, a wszyscy pozostali odbierają, wówczas możliwe jest przesłanie do 20 pakietów na sekundę.
Podczas używania szyfrowania, maksymalna szybkość transmisji będzie niższa.
Proszę wybrać cykle transmisji z uwagą i unikać wysyłania wartości co sekundę.

Przykład konfiguracji:

Każdy Miniserver może działać jako nadawca i odbiorca.
Niezbędne kroki przedstawiono w poniższych przykładach.
Z Miniservera A do Miniservera B wysyłana jest zaszyfrowana wartość analogowa.

Ustawienia podstawowe

W drzewie peryferyjnym należy wybrać interfejs Tree, który ma być użyty do interkomunikacji i aktywować we właściwościach opcję Interkomunikacja Tree.
W przypadku korzystania z interfejsu Tree Miniservera należy również włączyć opcję terminacji na pierwszym i ostatnim Miniserverze.

Aby zidentyfikować poszczególne Miniservery połączone poprzez interkomunikację Tree, należy następnie przypisać Own ID na każdym Miniserverze, który będzie korzystał z interkomunikacji.
Każdy członek będzie identyfikowany przez swoje ID.
Maksymalna długość ID jest ograniczona do 8 znaków.

W poniższym przykładzie użyjemy ID MS_A dla naszego Miniservera:

Tworzenie stacji zdalnej

Następnie z paska menu wybierz opcję Utwórz stację zdalną.
Wprowadź ID członków, do których chcesz wysyłać lub od których chcesz otrzymywać informacje w ID systemu zdalnego.
Aby przyjmować pakiety od wszystkich członków interkomunikacji lub wysyłać pakiety do wszystkich członków (broadcast) użyj '*’ jako ID stacji zdalnej.

W poniższym przykładzie chcemy wysłać tylko do konkretnego systemu zdalnego, Miniservera z ID MS_B:

Aktywuj opcję Użyj szyfrowania i ustaw bezpieczne hasło, aby inni członkowie interkomunikacji Tree nie mogli przeglądać ani manipulować żadnymi danymi.
W przypadku komunikacji szyfrowanej to samo hasło musi być wprowadzone zarówno w wysyłającym, jak i odbierającej stacji zdalnej.

Połączenie pomiędzy dwoma lub więcej stacjami zdalnymi może być również określane jako kanał.
W przypadku utworzenia kilku kanałów z tymi samymi odbiorcami lub nadawcami, dla każdego kanału wymagane jest inne hasło.

Przykład 1:
MS_A wysyła tylko do MS_B
MS_C odbiera tylko od MS_D
Są to dwa oddzielne kanały, więc to samo hasło może być używane na obu kanałach.

Przykład 2:
MS_A wysyła do MS_B
MS_A wysyła do wszystkich (*)
W tym przypadku są dwa kanały, ale z tym samym nadawcą.
Dlatego dla różnych kanałów należy użyć innego hasła.
Hasła używane dla systemów zdalnych połączonych tym samym kanałem muszą być nadal identyczne.

Wysyłanie wartości

Aby wysłać wartość, wybierz Pakiet wychodzący. W ten sposób powstaje element wykonawczy, który można następnie wykorzystać w programowaniu.
Aby móc zidentyfikować wychodzący pakiet, wybierz unikalny ID Pakietu.
Ustawiając Typ danych, można określić, czy jest to wartość cyfrowa, analogowa czy tekst.

Na koniec zapisz program w Miniserverze, wysłana wartość będzie widoczna w Monitorze Tree

W poniższym przykładzie wysyłamy wartość temperatury o identyfikatorze Packet ID Temp1 z urządzenia Miniserver MS_A do urządzenia Miniserver MS_B:

 

Odbieranie wartości

Na innym Miniserverze również zaznacz opcję interkomunikacja Tree we właściwościach gałęzi Tree używanej do komunikacji.
Przypisz unikalny ID , który jest różny od pozostałych członków.
Następnie zapisz program w Miniserverze, aby aktywować interkomunikację.

Ponownie, musimy najpierw utworzyć stację zdalną o ID MS_A, ponieważ jest to stacja zdalna, z której chcemy otrzymywać wartości w naszym przykładzie.
Ponieważ włączyliśmy szyfrowanie na nadawcy, zrobimy to samo tutaj i również wpiszemy to samo hasło.

Następnie wybieramy Pakiet przychodzący. Stworzy się sensor, który może być użyty w programowaniu.
Do identyfikacji używamy ID Pakietu Temp1, który zdefiniowaliśmy wcześniej na wysyłającym Miniserverze.
Dla Typu danych ponownie wybieramy Analogowe, ponieważ jest to wartość analogowa.

Po zapisaniu programu w Miniserverze możemy odebrać wartość i wykorzystać ją w programowaniu: