Kopia zapasowa karty SD

W tym artykule dowiesz się, jak wykonać kopię zapasową danych Miniservera
w postaci pliku na komputerze, a następnie jak w dowolnym momencie załadować je na kartę SD.

TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ

Aby utworzyć kopię zapasową, musisz mieć aktywne połączenie z Miniserverem.
Po połączeniu się z Miniserverem, wybierz Miniserver w peryferii, a w górnym menu zobaczysz ikonkę „Kopia zapasowa”.

Po kliknięciu „Kopia zapasowa” zostanie wyświetlone okno dialogowe ze szczegółowymi opcjami tworzenia kopii zapasowej. Możesz wybrać wszystkie lub niektóre z nich – zgodnie z własnymi życzeniami.

Po rozpoczęciu tworzenia kopii zapasowej będziesz informowany o przebiegu tworzenia kopii zapasowej. W naszym przypadku tworzy się kopia zapasowa 15 z 21 plików.

Po pomyślnej aktualizacji innych elementów pojawi się monit o ukończeniu kopii zapasowej.

 

GDZIE SĄ PRZECHOWYWANE KOPIE ZAPASOWE?

Cała kopia zapasowa Miniservera jest przechowywana na komputerze, gdzie można ją przywrócić. Ścieżka wygląda następująco:

C:\Users\User\Documents\Loxone\Loxone Config\Backups\Backup_10.7.7.134_20170321145623_08030321

Nazwa dokumentu zawiera adres IP (10.7.7.134), datę i godzinę utworzenia kopii zapasowej (2017.03.21 14:56:23), a także wersję Miniservera (8.3.03.21).

 

JAK PRZYWRÓCIĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ?

Szczegółowe instrukcje dotyczące przywracania kopii zapasowej można znaleźć
w tym artykule: „Przywracanie ustawień fabrycznych”.