Informacje o okablowaniu

JAK PRAWIDŁOWO POŁOŻYĆ OKABLOWANIE

Poniższe instrukcje są przeznaczone dla elektryków odpowiedzialnych za profesjonalne i właściwe podłączenia systemu automatyki domowej Loxone.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas instalacji lub masz pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści są do twojej dyspozycji.

Instalację elektryczną powinna wykonywać osoba posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia!
Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej i podłączanie komponentów Loxone należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu!

PODSTAWOWE PORADY DOTYCZĄCE OKABLOWANIA

Poniższe wskazówki i porady pomogą ci wykonać sprawną instalację:

 • Nasze rozwiązanie jest zasilane napięciem 24V. Do jednego Miniservera można podłączyć 30 rozszerzeń Loxone Extension.
 • Aby korzystać z naszych urządzeń sterujących, wszystkie kable powinny być podłączone do naszego sprzętu w szafie sterowniczej.
 • Zalecamy stosowanie kabla CAT 7 w celu ułatwienia instalacji.
 • Loxone Link (magistrala) może mieć maksymalnie 500 metrów długości, a podłączenie urządzeń musi odbywać się równolegle.
 • Na ostatnim urządzeniu magistrala musi być zakończona rezystorem 120 Ohm.
 • Jeśli podłączony jest tylko Miniserver, bez Extensions, magistrala nie musi być zakończona rezystorem.
 • Podłączenie elektryczne musi być wykonane zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.
 • Skrętka (np. Cat 7)
 • Do przycisków z czujnikiem temperatury, innych czujników analogowych i przesyłania danych używa się FTP CAT 7.
 • Część mocy dystrybucji jest wymiarowana (przekrój) według obciążenia.

KONSTRUKCJA ROZDZIELNICY

Na poniższym rysunku widać strukturę rozdzielnicy głównej i pomocniczej. W każdej rozdzielnicy zalecamy użycie oddzielnego źródła (źródeł) dla następujących obszarów:

 • Urządzenia w rozdzielnicy (Miniserver, Extensions).
 • Źródła urządzeń peryferyjnych (czujniki ruchu, przyciski, głowice).
 • Źródła oświetlenia LED.

Wszystkie źródła muszą mieć podłączone zaciski GND (zalecamy o przekroju 2,5 mm2).

Zaleca się stosowanie listew zaciskowych dla wszystkich wejść i wyjść tablicy rozdzielczej w celu uzyskania wyraźnego połączenia. Pozwoli to zachować porządek w okablowaniu, nawet jeśli zmieni się podłączenie dowolnego wejścia w instalacji elektrycznej. Czasem zdarzy się, że coś przeoczymy lub o czymś zapomnimy, dlatego zalecamy uwzględnić rezerwę wejść i wyjść.

W celu zapewnienia możliwości zmiany połączenia w rozdzielnicy i zachowania ogólnego porządku, zalecamy stosowanie korytek kablowych pomiędzy szynami DIN i po bokach rozdzielnicy. Pomiędzy komponentem Loxone a korytkiem powinna być odległość co najmniej 3 cm, aby ułatwić połączenie.

Do podłączenia magistrali Loxone Link poza rozdzielnicą, zalecamy dwużyłową skrętkę, najlepiej CAT7. Dwużyłowa skrętka z naszej oferty doskonale nadaje się do kładzenia okablowania wewnątrz rozdzielnicy. Różne warianty kolorystyczne oznaczają:

 • Pomarańczowy / biały = zasilanie Extensions
 • Niebieski / biały = magistrala Loxone (Link)
 • Zielony / biały = Loxone Tree

W związku z tym, że w przyszłości technologie z pewnością będą rozszerzane, zalecamy od razu pomyśleć o większej rozdzielnicy.

 

PRZYCISKI

Z Loxone możesz przełączyć dowolny konwencjonalny przycisk i przypisać mu inteligentną funkcję, oszczędzając przy tym dużo pieniędzy. Na rynku istnieje duży wybór producentów przycisków do różnych zastosowań.

W celu uzyskania przycisku z kilkoma obszarami dotykowymi, wykorzystaj przycisk bezpotencjałowy.

 

Standard przycisków Loxone

Podłączenie kabla CAT7

 

PODŁĄCZENIE MINISERVERA I ZASILANIA

1. Podłącz przejście zasilania AC do Miniservera Loxone
2. Nie podłączaj zasilania do momentu zakończenia instalacji

 

PODŁĄCZENIE MINISERVERA I EXTENSION Z KILKOMA ŹRÓDŁAMI ZASILANIA

Schemat podłączenia Miniservera Loxone i Extension z wieloma źródłami zasilania.

Wszystkie źródła zasilania muszą być podłączone do GND (masy). W przeciwnym razie może wystąpić problem różnicy potencjałów.

ZABEZPIECZENIE OBWODU ZASILANIA 24V

Podstawową funkcją bezpiecznika lub MCB jest ochrona kabla przed stworzeniem zagrożenia pożarowego z powodu obciążenia poza jego normalnym obciążeniem roboczym. Można użyć odpowiednio dobranego MCB, aby zapewnić pewną ochronę zasilaczy. W zależności od wielkości zasilacza należy dobrać odpowiedni typ i moc MCB.

Przykład podłączania zabezpieczenia obwodu za pomocą zasilacza 24 V.

ZABEZPIECZENIE OBWODÓW WYJŚĆ

 

Przykład podłączenia zabezpieczenia obwodu z wyjściami

ZABEZPIECZENIE OBWODÓW ZEWNĘTRZNYCH DODATKOWYMI BEZPIECZNIKAMI

Oprócz ochrony RCD i MCB obwodów zasilających, które są przełączane przez Miniserver (lub Extensions), przekładnia przełączająca wewnątrz Miniservera może być również chroniona przez zastosowanie mikrobezpieczników po zewnętrznej stronie okablowania przekaźników.

Przykład podłączania ochrony obwodu za pomocą mikrofonów

 

PODŁĄCZENIE EXTENSION DO MINISERVERA

 1. Podłącz źródło zasilania ze swojego Miniservera do Extension Loxone
 2. Połącz link Loxone na Miniserverze z linkiem Loxone na Loxone Extension
 3. Upewnij się, że link Loxone ostatniego Extension Loxone jest podłączony do terminatora 120 Ohm!
  Uwaga: Jeśli nie jest podłączony ani jeden Extesnion, nie należy korzystać z rezystora.

PODŁĄCZENIE EXTENSION DO MINISERVERA GO

Połącz Loxone Link Miniservera i rozszerzenia. Upewnij się, że do ostatniego rozszerzenia podłączyłeś rezystor 120 Ohm!
Uwaga: Jeśli żadne rozszerzenie nie jest podłączone, Loxone Link nie może być zakończony rezystorem!

GND Miniservera Go i podłączonych rozszerzeń muszą być połączone (ze względu na potencjał)!

 

 

PODŁĄCZENIE PRZYCISKU I URZĄDZEŃ PRZEŁĄCZANYCH

Przykładowe podłączenie konwencjonalnego przycisku i urządzenia przełączanego. Można podłączyć zarówno przycisk klasyczny, jak i tak zwany przycisk PLC.

 

PODŁĄCZENIE PRZYCISKÓW I ŻALUZJI

Przykład podłączenia silnika żaluzjowego i przycisków w górę i w dół.

 

OKABLOWANIE URZĄDZEŃ LOXONE TREE

Podłączenie, w którym poszczególne elementy są zasilane kablem CAT7, dotyczy tylko elementów, takich jak Touch Tree, czujnik ruchu Tree itd.

Uwaga: Przy podłączaniu świateł należy dobrać okablowanie odpowiadające mocy świateł podłączonych w danym obwodzie.

 

PODŁĄCZANIE ŚWIATŁA DO ŚCIEMNIACZA

Przykład podłączenia światła do ściemniacza Loxone.

 

PODŁĄCZENIE KILKU ŚCIEMNIACZY RGBW

Przykład połączenia kilku ściemniaczy RGBW z DMX i Miniserverem.

 

PODŁĄCZANIE SPOTÓW LED RGBW DO ŚCIEMNIACZA RGBW 24V AIR/DMX

Należy pamiętać, że do jednego kanału RGBW 24V ściemniacza Air/DMX można podłączyć maksymalnie 8 spotów RGBW.

Uwaga: W przypadku jednoczesnego korzystania z kanałów kolorowych (RGB) i ciepłej bieli (WW) kanały kolorowe będą się proporcjonalnie ściemniać.
Przykład: Jeśli kanał WW jest wykorzystany w 30%, moc światła z kanałów RGB będzie wynosić 70%.

 

PODŁĄCZANIE SPOTÓW LED WW DO ŚCIEMNIACZA RGBW 24V AIR/DMX

Należy pamiętać, że do jednego kanału ściemniacza RGBW 24V można podłączyć maksymalnie 8 spotów WW.

 

PODŁĄCZANIE ANALOGOWEGO CZUJNIKA TEMPERATURY 0-10V

Wyjście czujnika temperatury jest wyprowadzane na wejście analogowe Miniservera lub Extension. W razie potrzeby +24V i GND można zapętlić od czujnika do czujnika.
1: + 24V
B/2: GND
C/3: 0-10V

 

PODŁĄCZANIE ANALOGOWEJ GŁOWICY 0-10V

Analogowa elektrotermiczna głowica jest podłączana do wyjścia analogowego (0-10 V) Miniservera lub Loxone Extension.

 

PODŁĄCZANIE CYFROWEJ GŁOWICY I/O

Cyfrowa głowica jest podłączana do wyjścia cyfrowego Miniservera, Extension lub Relay Extension.

 

PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE I REGULACJA CZUJNIKA OBECNOŚCI 24V

Czujnik obecności (numer produktu: 200039) można podłączyć bezpośrednio do wejścia cyfrowego Miniservera lub Extension.
Ponadto czujnik obecności zapewnia jasność 5-2000 luksów, którą można ocenić na podstawie wejść analogowych.

Prawidłowe połączenie jest widoczne na załączonym schemacie obwodu.

 

PODŁĄCZENIE CZUJNIKA RUCHU 230V

Podłączenie styków czujnika ruchu 230V. Styki są podłączane za pomocą naszego przekaźnika na wejście A1. Styk przekaźnika A2 jest podłączony do neutralnego przewodnika.
Do styku przekaźnika 11 zostanie podłączony +24 V DC. Styk przełączający z numerem 14 jest podłączany do wejścia cyfrowego Miniservera lub Extension.
Gdy tylko czujnik ruchu zamknie się (ruch), przez przekaźnik zacznie przepływać 24 V DC, co umożliwi Miniserverowi rozpoznanie zmiany wejściu cyfrowym.

 

PODŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA DLA WYŻSZEGO OBCIĄŻENIA

Przekaźnik Miniservera lub rozszerzenia przełącza 230V na wejściu A1 przekaźnika. Styk A2 jest podłączony do neutralnego przewodnika.
Urządzenie można włączyć za pomocą styków 11/14 na przekaźniku.

 

PODŁĄCZENIE SILNIKA Z ODWRÓCENIEM BIEGUNOWOŚCI

Na przykład dla okien dachowych, zmiana kierunku rolet lub żaluzji z silnikiem DC.

 

PODŁĄCZENIE CZUJNIKA Z WYJŚCIEM Z OTWARTYM KOLEKTOREM (OPEN DRAIN)

Czujnik można podłączyć do wejścia cyfrowego. Konieczne jest użycie rezystora pull-up między wejściem cyfrowym a źródłem 24 V, jak pokazano na grafice poniżej.
Pamiętaj, że czujnik ten działa z przeciwną logiką. Jeśli czujnik jest zamknięty, wejście będzie pokazywać log0. Jeśli czujnik jest otwarty, wejście pokaże log1.
Sygnał z wejścia cyfrowego możesz odwrócić w Loxone Config używając negacji lub bloku „NOT”.

 

PODŁĄCZANIE TAŚMY LED DO MULTI EXTENSION AIR

Połączenie 24V – dodatkowe zasilanie dla LED

Zalecamy zastosowanie oddzielnego źródła zasilania dla LED. Połączenie jest nawiązywane w sposób pokazany na poniższej grafice.
Należy pamiętać, że maksymalne natężenie prądu na kanał wynosi 2,1 A (≙ 50W na kanał przy 24V DC).

Połączenie 24V – to samo zasilanie dla Extension i taśmy LED

Dla LED i Extension można użyć tego samego źródła zasilania. Źródło zasilania powinno być przystosowane do wyższej wydajności.
Połączenie jest nawiązywane w sposób pokazany na poniższej grafice. Należy pamiętać, że maksymalne natężenie prądu na kanał wynosi 2,1 A (≙ 50 W na kanał przy 50V DC).

Połączenie 12V – dodatkowe źródło dla taśmy LED

Do połączenia można również użyć wyjść PWM 12V DC. Maksymalna moc na kanał w tym przypadku wynosi 25 W.
Połączenie jest nawiązywane w sposób pokazany na grafice. Należy pamiętać, że maksymalne natężenie prądu na kanał wynosi 2,1 A (≙ 25 W na kanał przy 12 V DC).

 

PODŁĄCZANIE CZUJNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

Czujnik ultradźwiękowy jest zasilany 24V DC brązowym kablem. Niebieski kabel jest podłączony do masy. Czarny kabel jest podłączony do wejścia analogowego 0-10V.

Ustawienie limitu:
Podczas nauki dolnego limitu przycisk A1 jest przytrzymywany przez 2 sekundy.
Pomyślne ustawienie jest sygnalizowane szybkim miganiem pomarańczowej diody LED.

Podczas nauki górnego limitu przycisk A2 jest przytrzymywany przez 2 sekundy.
Również tutaj, po pomyślnym ustawieniu, pomarańczowa dioda LED zacznie szybko migać.

Limity można ustawić za pomocą białego przewodu (wejście czujnika).
Podczas uczenia dolnego limitu biały przewód jest podłączony do GND, a podczas uczenia górnego limitu do 24 V.

 

PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW 1-WIRE

Czytnik elektronicznego klucza

Upewnij się, że czytnik klucza elektronicznego jest umieszczony tak, aby na niego nie padało!

 

 

Czujnik temperatury