Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych to kwestia zaufania i jest dla nas bardzo istotna. Dlatego chcielibyśmy poinformować Państwa o ochronie danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie.

1. Podmiot odpowiedzialny

Loxone Electronics GmbH, Smart Home 1, 4154 Kollerschlag ([email protected]) to podmiot odpowiedzialny za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na pozyskiwanie, przetwarzanie lub wykorzystywanie Państwa danych przez Loxone zgodnie z postanowieniami o ochronie danych osobowych w całości lub w tylko określonym wymiarze, prosimy o przesłanie treści sprzeciwu na adres e-mail, faks lub listem. Dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie zabraniają tego ustawowe obowiązki przechowywania i jeśli zgłosili Państwo żądanie ich usunięcia, jeśli dane nie są już potrzebne do realizacji celu, który wymaga gromadzenia tych danych lub jeśli ich gromadzenie jest niedopuszczalne z innych przyczyn ustawowych.

2. Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1 Dane osobowe
Dane osobowe to dane dotyczące warunków rzeczowych lub osobistych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Są to na przykład nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe podawane przy zakładania konta klienta.

2.2 Konto klienta
Przed dokonaniem zakupów konieczne jest założenie konta klienta. Konto klienta zawiera dane osobowe. Dane są przechowywane w naszej bazie danych w celu dalszego przetwarzania przy logowaniu.

2.3 Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Ochrona danych jest dla nas istotną kwestią. Dlatego pozyskując, przetwarzając i wykorzystując Państwa dane osobowe ściśle przestrzegamy postanowień federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (DSGVO) i ustawy o mediach elektronicznych (TKG). Stosujemy zasadę uzasadnionego wykorzystania danych, a dane osobowe pozyskujemy, przetwarzamy i gromadzimy tylko w celu realizacji Państwa zakupu, w tym ewentualnej późniejszej gwarancji, na potrzeby naszego działu serwisowego, administracji technicznej oraz własnych celów marketingowych. Dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim lub udostępniane w inny sposób tylko w celach związanych z realizacją umowy lub rozliczeniem lub po uzyskaniu wcześniejszej zgody. W ramach realizacji zamówienia przekazujemy na przykład wymagane dane angażowanym przez nas usługodawcom (np. przewoźnikom). Tak przekazane dane nasi usługodawcy mogą wykorzystywać tylko do realizacji swojego zadania. Inne wykorzystanie informacji jest niedozwolone i nie jest praktykowane przez żadnego z angażowanych przez nas usługodawców.
Do realizacji zamówienia potrzebujemy prawidłowego nazwiska, danych adresowych i płatniczych. Adres e-mail jest potrzebny do potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz jako droga komunikacji. Poza tym wykorzystujemy go jako dane identyfikacyjne (login klienta).
Bardzo poważnie traktujemy także wewnętrzną ochronę danych osobowych. Nasi pracownicy i angażowane przez firmy usługowe (np. firmy transportowe, …) są przez nas zobowiązane do zachowania dyskrecji i przestrzegania prawnych postanowień o ochronie danych osobowych.
Za pomocą różnych formularzy na naszej stronie internetowej możemy poprosić o podanie danych osobowych w celu przetworzenia Państwa wniosków. Formularze mogą obejmować informacje, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania. Pod formularzem dodatkowo poprosimy o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych w celu przetworzenia Państwa prośby. Abyśmy mogli przetworzyć Państwa wniosek o znalezienie partnera Loxone za pomocą naszej funkcji „Znajdź partnera”, prześlemy Państwa dane kontaktowe do wybranego partnera Loxone. Jest to zautomatyzowany proces z wykorzystaniem danych przesłanych za pośrednictwem formularza.

2.4 Wykorzystanie danych do celów reklamowych
Dane wykorzystujemy nie tylko do realizacji procesu zakupu w Loxone, ale także do komunikacji z Państwem w sprawie zamówień, określonych produktów lub akcji marketingowych oraz polecania Państwu produktów lub usług, które mogłyby Państwa zainteresować.
W każdym momencie mogą Państwo odwołać zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów reklamowych w pełnym zakresie lub tylko dla określonych działań. Wtedy wystarczająca jest informacja w formie pisemnej przesłana na dane kontaktowe wymienione w punkcie 1 (np. e-mail, list).

2.5 Newsletter
Do wysyłki newslettera wykorzystujemy tak zwaną procedurę Double Opt-In, tzn. newsletter przesyłamy na adres e-mailowy dopiero po otrzymaniu wyraźnego potwierdzenia, że powinniśmy aktywować usługę newslettera. Następnie przesyłamy Państwu e-mail z powiadomieniem i prośbą, żeby klikając w link zawarty w tym e-mailu potwierdzili Państwo chęć otrzymywania naszego newslettera.
Zawsze mogą Państwo zrezygnować z newslettera. Wtedy wystarczająca jest informacja w formie pisemnej przesłana na dane kontaktowe wymienione w punkcie 1 (np. e-mail, list). Oczywiście w każdym newsletterze znajdą Państwo również link dezaktywujący newsletter.

W celu potwierdzenia otrzymania formularza, możemy wysłać Państwu wiadomość e-mail. Nie jest to jednoznaczne z dodaniem do listy odbiorców newslettera, chyba że wyrazili Państwo chęć otrzymywania newslettera w trakcie wypełniania formularza.

3. Wykorzystanie plików cookies

Na stronie internetowej www.loxone.com korzystamy z plików cookies. To małe pliki tekstowe, które przeglądarka zapisuje na Państwa urządzeniu. Wykorzystanie cookies (np. wstrzymanie wykorzystania cookies lub ich usunięcie) mogą Państwo regulować w ustawieniach swojej przeglądarki, dlatego prosimy o zapoznanie się z instrukcją przeglądarki lub producenta urządzenia. Zastosowane tutaj pliki cookies wykorzystujemy, żeby nasza strona internetowa była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika. Informujemy, że w przypadku rezygnacji z cookies może się zdarzyć, że nie będą mogli Państwo w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej.
Przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG jak również Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub f (uzasadniony interes) DSGVO.
Aktualnie cookies wykorzystujemy do korzystania z Google Analytics i CRM firmy Zoho Corporation. Wykorzystujemy również tzw. cookies sesyjne, które wymagane są dla zapewnienia funkcjonalności naszych usług i zapisywane są tylko na czas odwiedzin strony.

4. Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są zapisywane w Państwa przeglądarce i umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych. Informacje uzyskane dzięki plikom cookies dotyczące osobistego korzystania z internetu są wraz z adresem IP przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Możliwe jest zablokowanie rejestracji danych uzyskanych przez cookies w Google poprzez instalację wtyczki do przeglądarki dostępnej pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Z Google zawarliśmy odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania danych.

4.1 Social Media Marketing

Na stronie internetowej Loxone wykorzystywane są Facebook Pixel i podobne znaczniki wzgl. wtyczki (plugins) w ramach marketingu mediów społecznościowych. Możemy wykorzystywać te znaczniki w celu przekazywania Państwu przez kanały mediów społecznościowych dobraną treść reklamową, np. na podstawie przeglądania naszej strony internetowej. Ponadto poprzez te znaczniki zachowywane są określone akcje, jak np. wypełnianie formularzy. Nie są przy tym przekazywane żadne informacje odnoszące się do osób, lecz jedynie zanonimizowane dane statystyczne. Nie możliwości dla nas, aby zidentyfikować, kto wykonuje te znaczniki wzgl. akcje. Maja Państwo pełną kontrolę nad ustawieniami Państwa sfery prywatnej na Facebook i mogą je odpowiednio dopasować, dalsze informacje znajdą Państwo tutaj.

Za pomocą “Custom Audiences” & “Lookalike Audiences” możemy staranniej zwracać się do użytkowników podczas kampanii reklamowych z istotnymi treściami. “Lookalike Audiences” tworzone są wyłącznie przez Facebook na bazie zanonimizowanych charakterystyk i my nie mamy dostępu do informacji czy też algorytmów, które są do tego wykorzystywane. Dalsze informacje znajdą Państwo tutaj.

Korzystamy z tych technologii w ogólnych celach marketingowych i aby zaopatrywać naszych użytkowników w aktualne informacji dotyczące Loxone. Dalsze informacje dot. medium reklamowego Facebook znajdziecie Państwo tutaj.

5. Zoho CRM

Zoho CRM wykorzystuje cookies, które są zapisywane w Państwa przeglądarce i umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych. Informacje uzyskane dzięki plikom cookies dotyczące osobistego korzystania z internetu są wraz z adresem IP przenoszone na serwer Zoho w USA i tam zapisywane.

Zoho Corporation bierze udział w EU-US-Privacy Shield i certyfikuje jego przestrzeganie. Zoho Corporation w ramach umowy Privacy Shield zobowiązuje się do utrzymywania wszystkich danych osobowych otrzymanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) w zgodzie z obowiązującymi procedurami umowy. Pozostałe informacje dotyczące Privacy Shield znajdą Państwo w wykazie Privacy Shield amerykańskiej Izby Handlowej, dostępnym na stronie: https://www.privacyshield.gov/list.

Z Zoho Corporation zawarliśmy odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania danych.

5. Bezpieczny transfer danych

Państwa dane osobowe są szyfrowane przez cyfrowe systemy bezpieczeństwa i przekazywane do nas. Nasza strona internetowa jest chroniona technicznie przed uszkodzeniami, zniszczeniami lub nieuprawnionym dostępem.

6. Państwa prawa

Zasadą jest, że macie Państwo prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia danych, odwołania i sprzeciwu. Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub jeśli Państwa wymagania dotyczące ochrony danych zostały w inny sposób naruszone, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzoru. W Austrii jest to organ ochrony danych.

7. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Każdorazowo aktualną wersję znajdą Państwo pod https://www.loxone.com/plpl/polityka-prywatnosci/.