Diagnostyka Extension

Extension jest offline – kontrola

Poniższa lista pomoże ci w prawidłowym uruchomieniu rozszerzeń, które znajdują się w trybie offline.

Ogólne informacje

Praca związana z okablowaniem, przemieszczeniem wejść / wyjść, podłączaniem do magistrali lub wymianą urządzeń musi być zawsze wykonywana przy odłączonym zasilaniu!

Przed ponownym uruchomieniem jednostek należy sprawdzić wszystkie złącza. W momencie, kiedy wszystko znajdzie się we właściwym miejscu, możesz ponownie podłączyć zasilanie.

Extensiony nie zostały znaleziony lub są w trybie offline

1. Extension miga na pomarańczowo
Upewnij się, że rozszerzenie jest zapisane w programie Miniservera. Sprawdź czy numer seryjny rozszerzenia zgadza się z numerem z tyłu produktu. Połącz się z Miniserverem i wczytaj zapisany program. W drzewie peryferyjnym wybierz odpowiednie rozszerzenie. W oknie właściwości znajdziesz numer seryjny rozszerzenia, które w razie potrzeby można zmienić.

2.
Odłącz wszystkie urządzenia od zasilania na około 10 sekund, wciskając odpowiedni wyłącznik. Zielona wtyczka (złącze zasilania) nie może być odłączona od urządzenia, jeśli podłączone jest zasilanie.

3.
Jeśli extension nadal miga na pomarańczowo, odłącz zasilanie. Sprawdź, czy niebieskie złącze jest prawidłowo podłączone – dokręć śruby, sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń i nieprawidłowego odizolowania.
Jeśli używanych jest kilka zasilaczy, sprawdź połączenie zacisku GND z innymi zasilaczami. W przypadku różnic w potencjale zasilania magistrala Loxone może ulec uszkodzeniu.

4.
Zasilanie jest wyłączone. Zmierz rezystancję między dwoma biegunami magistrali Loxone (między śrubami Loxone Link) za pomocą multimetru. Opór powinien wynosić około 60 Ohm.

Tabela typowych wartości oporu:

Tylko Miniserver
(magistrala odłączona)
Tylko Extension
(magistrala odłączona)
Kompletna instalacja
(magistrala podłączona)
magistrala – magistrala 120 – 140 Ohm > 20 kOhm 60 – 65 Ohm
magistrala – GND > 20 kOhm > 20 kOhmů > 2 kOhm

5.
Jeśli nie znaleziono błędów, zmierz na Loxone Link rezystancję każdego rozszerzenia w stosunku do zacisku GND. W zależności od liczby podłączonych rozszerzeń wartości wyjściowe będą wynosić 1 – 50 kOhm.

6.
Jeśli zmierzona rezystancja nie osiągnęła wartości minimalnej, zmierz omomierzem rezystancję między GND a zaciskiem magistrali Loxone. Dokręć złącza wszystkich rozszerzeń na magistrali Loxone (niebieskie złącze) i sprawdź omomierzem rezystancję magistrali. Postępuj zgodnie z tą procedurą u każdego rozszerzenia i sprawdzaj zmiany oporu. W przypadku dużego wzrostu oporu jest to błąd danego rozszerzenia.
Skontaktuj się z pomocą techniczną!

7.
Podłącz wszystkie rozszerzenia na magistrali Loxone i sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo podłączone. Jeśli po podłączeniu zasilania nadal występują problemy, skontaktuj się z pomocą techniczną!