Wydajne i kompleksowe zarządzanie energią

Budynki odpowiadają za 44% globalnego zużycia energii. Monitorowanie energii i zarządzanie nią może zmniejszyć to zużycie o połowę.

Rejestrowanie pracy poszczególnych odbiorców oraz wizualizacja produkcji i przepływu energii w budynku jest kluczem do powodzenia tego procesu. Aby to umożliwić, obiekt potrzebuje centralnego elementu sterującego, takiego jak Miniserver Loxone. Łączy on wszystkie komponenty budynku w jedność i zapewnia, że działają one tak wydajnie, jak to tylko możliwe, zarówno indywidualnie, jak i jako część całego ekosystemu.

Prawdziwa wydajność
energetyczna z Loxone
krok po kroku

1. Rejestrowanie
i wizualizacja
przepływu energii:

Pierwszym krokiem w kierunku prawdziwego zarządzania energią jest wiedza o tym, ile produkujemy energii, ile jej zużywamy i w jaki sposób. Monitor energii Loxone odgrywa tutaj kluczową rolę. Wszystkie dane mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym w przejrzystej wizualizacji w aplikacji Loxone. Informacje te zapewniają dokładny podgląd na aktualny stan energetyczny budynku i umożliwiają podjęcie ukierunkowanych działań optymalizacyjnych.

2. Redukcja zużycia podstawowego:

Loxone można wykorzystać do zmniejszenia obciążenia podstawowego, na przykład poprzez automatyczne wyłączanie odbiorników, które nie są w danej chwili potrzebne. Wykrywane są również źródła marnotrawienia prądu. Częstymi winowajcami są na przykład systemy klimatyzacji lub wentylacji, które działają na wysokich obrotach, nawet gdy nikogo nie ma w budynku.

Zmniejszenie obciążenia podstawowego prowadzi do natychmiastowych oszczędności energii. Przykładowo stałe zużycie jednego wata kosztuje około 15 zł rocznie. Może się to wydawać niewielką kwotą, ale w gospodarstwie domowym lub firmie z wieloma urządzeniami szybko zbiera się to na sporą ilość. Ponadto, zmniejszenie obciążenia podstawowego pomaga zmniejszyć ślad węglowy i wydłuża żywotność urządzeń.

3. Optymalizacja
zużycia energii:

Dzięki unikalnemu oprogramowaniu Loxone zużycie energii może zostać przesunięte na okresy, w których jest ona tańsza (SPOT) lub nawet darmowa, zwłaszcza jeśli dostępna jest energia z instalacji fotowoltaicznej.

Podstawy efektywnego zarządzania energią

Różnica?
Oprogramowanie

Góra lodowa

Często jesteśmy postrzegani jako producent sprzętu, ale nasze komponenty to tylko wierzchołek góry lodowej. Przede wszystkim zajmujemy się tworzeniem oprogramowania – 85% naszej pracy poświęcamy na rozwój rewolucyjnego software.

Jedyny na świecie holistyczny system zarządzania energią, który umożliwia oszczędzanie energii na wiele sposobów zyskuje kolejne funkcjonalności dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu.

Integracja z inteligentną automatyką domową
i budynkową

Inteligentna dystrybucja energii zależy od produkcji własnej, zapotrzebowania, priorytetów, obecności w obiekcie i wielu innych czynników. Jeśli występuje nadwyżka energii, odbiorniki mogą być odpowiednio aktywowane w celu zwiększenia zużycia własnego, a tym samym efektywnego wykorzystania energii słonecznej. Możliwe jest również ustawienie ładowania samochodu elektrycznego podczas wysokiej produkcji energii lub w czasie, gdy jej cena rynkowa jest szczególnie korzystna.

Optymalny klimat wewnętrzny oraz energooszczędne grzanie, chłodzenie
i wentylacja

Integracja systemu fotowoltaicznego lub inteligentnego zarządzania energią to dopiero początek. Czy wiesz, że ogrzewanie wnętrza odpowiada za ponad 70% zużycia energii? Aby osiągnąć prawdziwą efektywność energetyczną, konieczne jest również zintegrowanie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji z inteligentnym systemem automatyki domowej i budynkowej.

Zbiornik buforowy, element grzewczy i bojler

Dzięki integracji z inteligentnym systemem automatyki domowej i budynkowej, zasobnik buforowy może zoptymalizować zużycie energii i zmaksymalizować wykorzystanie energii odnawialnej. Element grzewczy odgrywa ważną rolę jako zapasowe źródło ciepła. Ponadto, piec komunikuje się bezpośrednio z Loxone w celu włączenia lub wyłączenia go oraz regulacji temperatury.

Pompa ciepła

Pompą ciepła można efektywnie sterować w oparciu o różne czynniki, takie jak temperatura zewnętrzna lub wewnętrzna czy dostępność energii elektrycznej w korzystnej cenie. Ponadto, system sterowania oparty na prognozach pogody umożliwia planowanie pracy w oparciu o przewidywane warunki, aby zapewnić wysoką efektywność energetyczną i zminimalizować koszty operacyjne.

Klimatyzacja

Wydajność systemów klimatyzacji można zwiększyć integrując je z inteligentnym systemem automatyki domowej i budynkowej. Sterowanie oparte na prognozie pogody może być wykorzystywane na przykład do aktywacji klimatyzatora przed wzrostem temperatury zewnętrznej. Urządzenia są również kontrolowane na podstawie wykrycia obecności ludzi w budynku. Pozwala to zmaksymalizować komfort przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Wentylacja

Loxone decyduje, kiedy i z jaką intensywnością wentylować w oparciu o różne parametry, takie jak temperatura pomieszczenia, wilgotność czy zawartość CO2. Zapewnia to nie tylko optymalną jakość powietrza, ale także minimalizuje marnowanie energii spowodowane niepotrzebną wentylacją. Zastosowanie czujników obecności umożliwia również sterowanie wentylacją w zależności od obecności w pomieszczeniu.

Dowiedz się więcej o ogrzewaniu, chłodzeniu i wentylacji w inteligentnym budynku oraz o produktach wspierających te rozwiązania.

Oświetlenie i audio jako część holistycznego zarządzania energią

Zarządzanie energią odnosi się do połączenia wszystkich komponentów w inteligentnym budynku w całość, aby osiągnąć maksymalną efektywność energetyczną. Obejmuje to również funkcje takie jak oświetlenie i audio.

Dzięki niezawodnemu wykrywaniu ruchu, czujniki obecności stanowią podstawę automatyzacji wszystkich ważnych funkcji.

Dowiedz się więcej o oświetleniu lub audio w inteligentnym budynku.

Produkty Loxone wspierające inteligentne zarządzanie energią

Dzięki unikalnemu oprogramowaniu od smart meteringu i wydajnego zarządzania energią dzieli cię tylko kilka urządzeń.

Liczby mówią
same za siebie

Samowystarczalność energetyczna na poziomie 90% w domu jednorodzinnym czy miesięczne zużycie energii niższe o 14 000 kWh w restauracji globalnej marki franczyzowej – wszystko to i wiele więcej jest możliwe dzięki inteligentnej automatyce budynkowej Loxone. Niezależnie od tego, czy chodzi o biura i obiekty komercyjne, domy, kompleksy mieszkalne, hotele i restauracje, czy też zastosowania specjalne.

Najinteligentniejszy budynek w Europie

Loxone Campus to najbardziej inteligentny budynek w Europie. Łączy w sobie hotel, restaurację, centrum szkoleniowe, przestrzeń eventową, biuro i showroom prezentujący rozwiązania automatyki domowej i budynkowej. Każdy obszar w Loxone Campus wymaga energii, jednak dzięki kompleksowemu zarządzaniu energią zrealizowanemu przy wykorzystaniu zaledwie kilku komponentów, cały obiekt działa samodzielnie.

Samowystarczalność energetyczna na poziomie 90%

Dzięki realizacji pełnego systemu Loxone w tym domu w Niemczech możliwe było zmniejszenie zużycia energii grzewczej o 58%. Po zintegrowaniu systemu fotowoltaicznego wraz z jednostką magazynowania energii z systemem Loxone i wykorzystaniu Miniservera Loxone jako menedżera energii, osiągnięto stopień samowystarczalności energetycznej na poziomie 90%, chociaż wstępne obliczenia instalatora przewidywały go na poziomie 72%.

Samowystarczalność
energetyczna
na poziomie 90%

Dzięki realizacji pełnego systemu Loxone w tym domu w Niemczech możliwe było zmniejszenie zużycia energii grzewczej o 58%. Po zintegrowaniu systemu fotowoltaicznego wraz z jednostką magazynowania energii z systemem Loxone i wykorzystaniu Miniservera Loxone jako menedżera energii, osiągnięto stopień samowystarczalności energetycznej na poziomie 90%, chociaż wstępne obliczenia instalatora przewidywały go na poziomie 72%.

Wnętrze restauracji

Restauracja globalnej
sieci franczyzowej

Oszczędność energii na poziomie 14 000 kWh miesięcznie oznacza zwrot inwestycji w technologię Loxone w mniej niż miesiąc. Jeśli by pomnożyć oszczędności z tego oddziału na prawie 40 000 restauracji tej sieci, daje to imponujący potencjał oszczędności w wysokości 560 milionów kWh miesięcznie. Przy aktualnej cenie energii elektrycznej wynoszącej 0,70 zł za kWh, odpowiada to miesięcznym oszczędnościom w wysokości ponad 392 milionów zł. Z ekologicznego punktu widzenia to 229 320 ton CO2 zaoszczędzonych każdego miesiąca!

Co dalej?

Otrzymaj bezpłatną wycenę projektu lub zostań partnerem Loxone!

A
Bezpłatna wycena projektu

Planuję zrealizować mój projekt z Loxone i chciałbym uzyskać więcej informacji.

A
Program partnerski Loxone

Chciałbym zostać partnerem Loxone i umówić się na bezpłatną rozmowę na temat systemu.

Bezpłatna wycena projektu

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zostań partnerem

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Centrum handlowe

Polska

Beerenland AG

Szwajcaria