Dostęp przez internet

Wizualizacja online

Z poniższego wpisu dowiesz się, jak udostępnić wizualizację w internecie, aby można było uzyskać do niej dostęp w dowolnym miejscu i czasie.
Konfiguracja dostępności wizualizacji zależy w dużym stopniu od indywidualnych ustawień sieci domowej. Poniższe instrukcje pomogą ci w skonfigurowaniu dostępu poza siecią domową. Wybierz najlepszą dla siebie procedurę.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp przez internet, konieczne jest posiadanie publicznego adresu IP. Bez publicznego IP uzyskanie dostępu nie jest możliwe!

Interfejs sieciowy Miniservera korzysta z protokołu HTTP. Ze względów bezpieczeństwa, do zdalnego zarządzania zalecamy korzystać z aktualnej aplikacji Loxone. Nasze produkty są w stanie stworzyć bezpieczną komunikację. Jeśli wymagany jest większy stopień bezpieczeństwa, skonfiguruj dostęp zdalny (np. VPN).

 

Miniserver korzysta z następujących portów przy komunikacji zewnętrznej:

PortProtokółZastosowanie
80TCPWizualizacja (port można zmienić)
21TCPDostęp FTP (port można zmienić)
443TCPPowiadomienia push (jeśli są używane)
80TCPCloud Service Caller (jeśli jest używany)
7700UDPCloud Service DNS (jeśli jest używany)
6066TCPCloud Service Wetter (jeśli jest używany)
7707UDPLoxone Support Crashlog (opcjonalnie, domyślnie jest nieaktywowane)
7777UDPLoxone Support Monitoring (opcjonalnie, domyślnie jest nieaktywowane)

 

Uzyskiwanie dostępu i konfigurowanie portów w administracji

Uwaga: Ten interfejs był dostępny do wersji 7 Configu. Od wersji 8 ustawienia są możliwe tylko z Loxone Config.

Wprowadź adres Miniservera w przeglądarce (http://adres-miniservera/admin). Zaloguj się i kliknij ustawienia.

Tutaj możesz dowolnie ustawiać porty Miniservera. Dla zdalnego dostępu ważne jest:

  • HTTP-Port (Standard 80): Ten port służy do uzyskiwania dostępu do wizualizacji, interfejsu administracyjnego, a także Loxone Config (port oprogramowania konfiguracyjnego wersja 2.0.2 to: 8080)
  • FTP-Port (Standard 21): Ten port służy do zdalnego dostępu do Miniservera za pośrednictwem FTP

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę domyślnych portów Miniservera i nie używanie domyślnych!
Wprowadź nowy port i zapisz. Wielu dostawców blokuje port 80.

 

Ponadto w interfejsie administracyjnym należy zezwolić „online” FTP, Telnet
i oprogramowanie konfiguracyjne.

Większość programów FTP działa w trybie pasywnym. Jeśli jednak wymagane jest aktywne połączenie, a port FTP 20 jest włączony, port ten musi zostać przekierowany w celu uzyskania dostępu zewnętrznego.

 

 

Zwalnianie portów routera

Aby udostępnić wizualizację w celu uzyskania dostępu zewnętrznego, musisz zwolnić port 80 (lub dowolny inny, który został ustawiony). Następnie Miniserver będzie już dostępny.

Przekierowanie portów ustawia się bezpośrednio w ustawieniach routera. Dodatkową pomoc dotyczącą przekierowania routera można znaleźć pod adresem: http://www.portforward.com.

Po zwolnieniu portów w routerze konieczne jest uzyskanie dostępu do Miniservera przez internet za pośrednictwem publicznego adresu IP (http://publiczny-adres-miniservera:port-miniservera). Aby poznać zewnętrzny adres IP kliknij tutaj.

 

Ustawienia przy dynamicznym adresie IP

Jeśli od dostawcy internetu otrzymałeś dynamiczny adres IP, możesz skorzystać
z bezpłatnej usługi DNS Loxone Cloud, aby udostępnić swój Miniserver w internecie.

Miniserver będzie dostępny pomimo zmieniającego się adresu IP.

Instrukcję instalacji można znaleźć tutaj.

Zdalne zarządzanie poprzez oprogramowanie konfiguracyjnego

Aby uzyskać zdalny dostęp do Miniservera za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego, należy wprowadzić zewnętrzny adres Miniservera (bez http://,
a także odpowiedni port).