Dostęp przez internet

Wizualizacja online

Z poniższego wpisu dowiesz się, jak udostępnić wizualizację przez internet, aby można było uzyskać do niej dostęp z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie.
Konfiguracja dostępności wizualizacji zależy w dużym stopniu od indywidualnych ustawień sieci domowej. Poniższe instrukcje pomogą ci w skonfigurowaniu dostępu poza siecią domową. Wybierz najlepszą dla siebie procedurę.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp przez internet, konieczne jest posiadanie publicznego adresu IP (statycznego lub dynamicznego), ewentualnie adresu IP typu IPv6!

Ze względów bezpieczeństwa, do zdalnego zarządzania zalecamy korzystać z aktualnych wersji produktów Loxone (software, firmware, aplikacja). Zalecamy również przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w internecie (silny login i hasło itp.).

Następujące porty są używane do uzyskania zdalnego dostępu do Miniservera i muszą zostać przekierowane na routerze:

PortProtokółZastosowanie
80TCPWizualizacja HTTP (port można zmienić)
443TCPWizualizacja HTTP (port można zmienić)
21TCPDostęp FTP (opcjonalnie)

Następujące porty są używane przez Miniserver do komunikacji zewnętrznej i usług Loxone. Nie ma potrzeby ich przekierowywania:

PortProtokółZastosowanie
80TCPWizualizacja (port można zmienić)
21TCPDostęp FTP (port można zmienić)
443TCPPowiadomienia push (jeśli są używane)
80TCPCloud Service Caller (jeśli jest używany)
7700UDPCloud Service DNS (jeśli jest używany)
6066TCPCloud Service Wetter (jeśli jest używany)
7707UDPLoxone Support Crashlog (opcjonalnie, domyślnie jest nieaktywowane)
7777UDPLoxone Support Monitoring (opcjonalnie, domyślnie jest nieaktywowane)

Ustawienia w Loxone Config

Wybierz Miniserver w drzewie peryferii i kliknij „Konfiguracja urządzenia”.

W zakładce „Dostęp zewnętrzny” można znaleźć następujące ustawienia:

W przypadku portu HTTP port zewnętrzny służy do utworzenia zdalnego połączenia z wizualizacją.
Zalecamy użycie wysokiej wartości portu w zakresie, na przykład 1024-49151.
Port musisz następnie przekierować w swoim routerze.
Jeśli naprawdę chcesz uzyskać dostęp do wizualizacji tylko przez HTTP i jednocześnie zależy ci na bezpieczeństwie, zalecamy korzystanie z połączenia VPN.

Port HTTPS służy do nawiązania połączenia między Miniserverem a wizualizacją.
Zalecamy użycie wysokiej wartości portu w zakresie, na przykład 1024-49151.
Port musisz następnie przekierować w swoim routerze.
Dostęp przez protokół HTTPS obsługuje tylko najnowsza wersja Miniservera (pierwsza generacja Miniservera nie obsługuje HTTPS).

Podczas korzystania z HTTPS zalecamy, aby nie używać portu HTTP ani nie dopuszczać go do użytku zewnętrznego. Ustaw wartość 0 i nie przekierowywuj go na routerze.

Loxone Cloud DNS jest używany w przypadku, gdy nie masz statycznego publicznego adresu IP, ale przypisano ci publiczny dynamiczny adres IP. Jeśli nie masz statycznego adresu IP, nie możesz korzystać z dostępu zewnętrznego (dotyczy IPv4).

* Informujemy, że podczas korzystania z dostępu HTTP niektóre wersje Google Chrome mogą oznaczać połączenie z Miniserverem przez inne porty jako potencjalnie niebezpieczne zarówno na komputerze, jak i na aplikacji.
Listę znanych portów oznaczonych jako niebezpieczne można znaleźć tutaj. Z tego powodu wielu dostawców domyślnie blokuje port 80.

Większość menedżerów FTP działa w trybie pasywnym. Jeśli chcesz korzystać z aktywnego trybu połączenia, użyj portu polecenia 20. Jeśli chcesz, aby FTP Miniservera był dostępny zdalnie, użyj portu 20 i przekieruj go.

IPv6

Obecna wersja Miniservera obsługuje (oprócz IPv4) także IPv6.
Aby uzyskać zdalny dostęp do Miniservera, protokół sieciowy twojego dostawcy (sieci domowej) musi być zgodny z następującą tabelą:

Sieć wewnętrzna (domowa)
Sieć zewnętrzna
(operator sieci komórkowej, WLAN)
IPv4IPv4
IPv6IPv6
IPv4IPv6
IPv6IPv4X

Obecnie pracujemy nad ujednoliceniem różnych standardów dostawców i umożliwieniem dostępu w różnych okolicznościach i warunkach.
O postępach będziemy na bieżąco informować.

Pierwsza generacja Miniservera obsługuje tylko IPv4.

 

Zwalnianie portów routera

Aby udostępnić wizualizację w celu uzyskania dostępu zewnętrznego, musisz zwolnić port 80 (lub dowolny inny, który został ustawiony). Następnie Miniserver będzie już dostępny.

Przekierowanie portów ustawia się bezpośrednio w ustawieniach routera. Dodatkową pomoc dotyczącą przekierowania routera można znaleźć pod adresem: http://www.portforward.com.

Po zwolnieniu portów w routerze konieczne jest uzyskanie dostępu do Miniservera przez internet za pośrednictwem publicznego adresu IP (http://publiczny-adres-miniservera:port-miniservera). Aby poznać zewnętrzny adres IP kliknij tutaj.

 

Ustawienia przy dynamicznym adresie IP

Jeśli od dostawcy internetu otrzymałeś dynamiczny adres IP, możesz skorzystać
z bezpłatnej usługi DNS Loxone Cloud, aby udostępnić swój Miniserver przez internet.

Miniserver będzie dostępny pomimo zmieniającego się adresu IP.

Instrukcję instalacji można znaleźć tutaj.

Zdalne zarządzanie poprzez oprogramowanie konfiguracyjnego

Aby uzyskać zdalny dostęp do Miniservera za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego, należy wprowadzić zewnętrzny adres Miniservera (bez http://,
a także odpowiedni port).