Loxone dla szkół

Czy chciałbyś przybliżyć swoim uczniom, kursantom lub studentom posługiwanie się inteligentną technologią budynkową lub uwzględnić ją w programie kształcenia? Umożliwiamy praktyczne wprowadzenie inteligentnego systemu Loxone do programu zajęć.

Równie prosty, co inteligentny

System Loxone jest łatwo zrozumiały i prosty w zastosowaniu zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Z Loxone jesteś o krok bliżej do przyszłości; software i hardware zachwycają przejrzystym designem i przyjaznością użytkowania.

Nauka przez praktykę –
bezpłatne narzędzia

Oprogramowanie

W Loxone pełne oprogramowanie wraz z bieżącymi aktualizacjami jest udostępniane bezpłatnie. Dostępne dla każdego i bez uciążliwych opłat licencyjnych. Oprócz tego oferujemy tobie i twoim uczniom najbardziej rozbudowane oprogramowanie konfiguracyjne – idealne do wykorzystania na lekcjach zorientowanych na ćwiczenia praktyczne. Pomimo niezliczonych możliwości zastosowania, oprogramowanie Loxone Config pozostaje łatwe w obsłudze i do zrozumienia dla uczniów.

Atrakcja nie tylko dla młodych studentów: sterowanie samodzielnie stworzoną konfiguracją przez aplikację
i wywoływanie super funkcji. Nasza przejrzysta aplikacja została stworzona specjalnie dla Loxone i umożliwi twoim uczniom testowanie oraz obsługę własnej konfiguracji. Z poziomu tabletu, smartfona, czy komputera.

Warsztaty online i dokumentacja

Bezpłatnie udostępniamy filmy treningowe online i mnóstwo innych informacji o produktach, żeby uczniowie, studenci i pozostali uczestnicy kursu błyskawicznie wkroczyli do świata Loxone.

Specjalna oferta dla publicznych
placówek oświatowych

Dla placówek oświatowych*, które wyposażą w sprzęt Loxone przynajmniej 5 kompletnych stanowisk laboratoryjnych, przygotowaliśmy specjalną ofertę z licznymi korzyściami.


*Nasza specjalna oferta edukacyjna jest skierowana wyłącznie do publicznych szkół kształcenia zawodowego (publicznych szkół zawodowych), techników, szkół wyższych i uniwersytetów oraz placówek dydaktycznych, które przeprowadzają oficjalne egzaminy typu egzamin końcowy, egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski, i w tym celu wyposażają stanowiska laboratoryjne.

Specjalna cena na wyposażanie laboratoriów

Wyposażając w Loxone pryznajmniej pięć stanowisk roboczych w laboratorium i uwzględniając je w programie zajęć, produkty do wyposażenia laboratorium otrzymasz przy 50% wkładzie własnym – rabat
w wysokości 50% od ceny katalogowej.

Osobisty opiekun do pomocy

Przydzielimy ci osobę kontaktową do pomocy i wsparcia przy realizacji koncepcji właściwego wykorzystania Loxone na zajęciach.

Bezpłatne szkolenie prowadzone przez naszych czołowych trenerów

Nauczyciele mający prowadzić zajęcia w laboratorium po odbyciu szkolenia Loxone dysponować będą perfekcyjnym przygotowaniem do szczegółowego i praktycznego przekazania uczniom, w jaki sposób obchodzić się z inteligentną technologią. Szkolenie dla nauczycieli jest całkowicie bezpłatne i prowadzone osobiście przez naszych pracowników Loxone. Jak wziąć udział w szkoleniu? Można wziąć udział w jednym z naszych publicznie dostępnych szkoleń lub odbyć szkolenie w laboratorium placówki oświatowej. Uczelnia ponosi jedynie koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania trenerów.

Wgląd za kulisy

W przypadku pytań technicznych i niejasności związanych z realizacją przestrzeni laboratoryjnej możesz liczyć na nasze wsparcie.

Nauczycielom i uczniom oferujemy wyjątkową możliwość spojrzeć za kulisy Loxone. W tym celu zapraszamy do naszego salonu na prezentację systemu Loxone, zwiedzanie showroomu i przekąskę.

Wsparcie marketingowe

Placówki oświatowe zaangażowane w program mogą liczyć na wzmiankę na naszej stronie internetowej
i portalach społecznościowych. Po zainstalowaniu naszego sprzętu otrzymasz od nas również materiały promocyjne typu broszury, naklejki, roll-upy, czy koszulki dla nauczycieli.

Warunki udanej współpracy

Poniższe punkty stanowią warunek wstępny uzyskania preferencyjnej ceny komponentów.

1. Przeznaczenie
Komponenty wymienione w punkcie 2 będą wykorzystywane przez co najmniej 3 lata i wyłącznie do celów edukacyjnych w laboratorium placówki oświatowej. Każda zmiana przeznaczenia wymaga wyraźnej pisemnej zgody Loxone. Niezgodne z umową wykorzystanie komponentów uprawnia Loxone do niezwłocznego wypowiedzenia niniejszej umowy i żądania zapłaty za komponenty pełnej kwoty różnicy w stosunku do ceny katalogowej.
2. Komponenty
Przedmiotem niniejszej umowy są wymienione komponenty znajdujące się w placówce oświatowej oznaczone jako „wyposażenie stanowiska laboratoryjnego”.
3. Działania marketingowe
Instytucje biorące udział w programie muszą zapewnić:

Następujące działania marketingowe:

  • Umieszczenie na stronie internetowej linku przekierowującego na stronę Loxone
  • Umożliwianie zwiedzania stanowisk laboratoryjnych innym szkołom
  • Bezpłatne ogłoszenia Loxone w gazetce szkolnej lub wśród ofert pracy wywieszanych na tablicy

Działania Loxone:

  • Wpis na blogu prezentujący placówkę oświatową z podaniem danych kontaktowych
  • Wskazanie na stronie internetowej jako certyfikowanej placówki oświatowej Loxone
  • Rozpowszechnianie w kanałach social media wśród tysięcy fanów
  • Udostępnienie koszulek polo przeszkolonym nauczycielom
  • Udostępnienie materiałów reklamowych (katalogi, kostki reklamowe, kieszonkowe przewodniki, naklejki, itp.)
4. Szkolenie eksperckie Loxone

Placówka oświatowa zobowiązuje się do skierowania nauczycieli nauczających w laboratorium na szkolenie prowadzone przez Loxone.
Szkolenie nauczycieli z laboratorium jest bezpłatne i realizowane na miejscu przez jednego z naszych trenerów po ukończeniu stanowisk laboratoryjnych w placówce oświatowej. Trzy pełne dni szkoleniowe są nieodpłatne i w razie konieczności omawiane z Loxone.
Koszty podróży na miejsce szkolenia i z powrotem rozlicza się zgodnie z rzeczywiście poniesionym nakładem. Punktem początkowym dla rozliczenia kosztów podróży jest siedziba firmy w Bytomiu.

Szkolenia nauczycieli odbywa się w 2 wariantach:

Wariant 1: na miejscu w laboratorium placówki oświatowej

 • Minimalna liczba uczestników szkolenia to 5 osób
 • Koszty podróży ponosi zleceniodawca
 • Zleceniodawca udostępni trenerowi pełne wyżywienie i pokój hotelowy z bezpłatnym dostępem do internetu
 • Trening odbywa się od wtorku do czwartku (jeśli podróż trwa dłużej niż 3 godziny przyjazd następuje w poniedziałek / odjazd w piątek)

Wariant 2: udział w publicznym szkoleniu Loxone

 

 • Nauczyciele nauczający w laboratorium, którzy nie mogą uczestniczyć w szkoleniu w placówce oświatowej na miejscu, mogą bezpłatnie wziąć udział w publicznych szkoleniach Loxone.
 • BRAK innych dodatkowych warunków
5. Odbiór stanowisk laboratoryjnych przez Loxone
 • Ukończenie prac związanych z budową stanowisk laboratoryjnych należy zgłosić Loxone.
 • Następnie pracownik Loxone w ustalonym terminie dokona ich odbioru na miejscu w placówce oświatowej.
 • W ramach odbioru wskazane jest, żeby nauczyciel, który odbył szkolenie Loxone, przeprowadził krótką lekcję demonstracyjną.
6. Obowiązek informacyjny placówki oświatowej
Stopień wykorzystania na zajęciach:

 • Liczba godzin
 • Główne treści nauczania

W ciągu 30 dni od dostawy należy przekazać do Loxone dokumentację (fotograficzną) potwierdzającą dodatkowe wyposażenie kolejnych stanowisk laboratoryjnych lub rozszerzenie już istniejących.

(Program edukacyjny Loxone nie jest przeznaczony dla elektryków i przedsiębiorstw, które wyposażają pomieszczenia szkoleniowe na potrzeby wewnętrznego lub komercyjnego programu kursów. Placówki oświatowe jak Wifi, BFI i izby rzemieślnicze, które organizują oficjalne egzaminy typu egzamin końcowy, egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski, mogą wyposażyć swoje stanowiska laboratoryjne w tym celu.)

Loxone w twoim programie nauczania

Czy rozważasz uwzględnienie Loxone w programie kształcenia? Czekamy na twoje zapytanie lub zapraszamy do odwiedzenia naszego showroomu.