Loxone dla szkół

Czy chciałbyś przybliżyć swoim uczniom, kursantom lub studentom posługiwanie się inteligentną technologią budynkową lub uwzględnić ją w programie kształcenia? Umożliwiamy praktyczne wprowadzenie inteligentnego systemu Loxone do programu zajęć.

Równie prosty,
co inteligentny

System Loxone jest łatwo zrozumiały i prosty w zastosowaniu zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Z Loxone jesteś o krok bliżej do przyszłości; software i hardware zachwycają przejrzystym designem i przyjaznością użytkowania.

Nauka przez praktykę –
bezpłatne narzędzia

Bezpłatne oprogramowanie

Oprogramowanie Loxone Config wraz z bieżącymi aktualizacjami jest bezpłatne. Loxone Config doskonale nadaje się do nauczania zorientowanego na praktykę i jest łatwy w użyciu pomimo niezliczonych możliwych zastosowań. Nasza aplikacja Loxone umożliwia uczniom testowanie i obsługę własnej konfiguracji na tablecie, smartfonie czy komputerze.

Warsztaty online i dokumentacja

Bezpłatnie udostępniamy dokumentację techniczną, samouczki wideo i informacje o produktach, aby uczniowie, studenci i pozostali uczestnicy kursu błyskawicznie wkroczyli do świata Loxone. Ponadto nauczyciele mogą bezpłatnie wziąć udział w naszym podstawowym szkoleniu Loxone, gdzie między innymi nauczą się obsługi naszego sprzętu i oprogramowania.

Specjalna oferta dla publicznych
placówek oświatowych

Dla placówek oświatowych*, które wyposażą w sprzęt Loxone przynajmniej 5 kompletnych stanowisk laboratoryjnych, przygotowaliśmy specjalną ofertę z licznymi korzyściami.

Specjalna cena
na wyposażanie laboratoriów

Wyposażając w Loxone przynajmniej pięć stanowisk roboczych w laboratorium
i uwzględniając je w programie zajęć, produkty do wyposażenia laboratorium otrzymasz przy 50% wkładzie własnym – rabat w wysokości 50% od ceny katalogowej.

Osobisty
opiekun

Przydzielimy ci osobę kontaktową do pomocy i wsparcia przy realizacji koncepcji właściwego wykorzystania Loxone na zajęciach.

Bezpłatne szkolenie
dla nauczycieli

Szkolenie podstawowe Loxone jest całkowicie bezpłatne dla nauczycieli. Udział może odbywać się poprzez udział w publicznym kursie szkoleniowym lub szkoleniu w laboratorium instytucji edukacyjnej. Można wziąć udział w jednym z naszych publicznie dostępnych szkoleń lub odbyć szkolenie w laboratorium placówki oświatowej. Uczelnia ponosi jedynie koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania trenerów.

Ekscytujące produkty
w specjalnej cenie

Nauczyciele, którzy wzięli udział w szkoleniu Loxone, mogą zakupić nasze produkty w specjalnej cenie. Nasza szeroka gama produktów daje liczne możliwości realizacji indywidualnych życzeń.

Wgląd
za kulisy

Nauczycielom i uczniom oferujemy wyjątkową możliwość spojrzeć za kulisy Loxone. W tym celu zapraszamy do naszego salonu na prezentację systemu Loxone i zwiedzanie showroomu.

Wsparcie
marketingowe

Placówki oświatowe zaangażowane w program mogą liczyć na wzmiankę na naszej stronie internetowej i portalach społecznościowych. Po zainstalowaniu naszego sprzętu otrzymasz od nas również materiały promocyjne typu broszury, naklejki, roll-upy,
czy koszulki dla nauczycieli.


*Nasza specjalna oferta edukacyjna jest skierowana wyłącznie do publicznych szkół kształcenia zawodowego (publicznych szkół zawodowych), techników, szkół wyższych i uniwersytetów oraz placówek dydaktycznych, które przeprowadzają oficjalne egzaminy typu egzamin końcowy, egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski, i w tym celu wyposażają stanowiska laboratoryjne.

Instytucje edukacyjne współpracujące
z Loxone

Logo Akademii Górniczo-Hutniczej
Logo Politechnika Poznańska

i wiele więcej

Warunki udanej współpracy

Nasza specjalna oferta edukacyjna jest skierowana do publicznych szkół kształcenia zawodowego (publicznych szkół zawodowych), techników, szkół wyższych i uniwersytetów oraz placówek dydaktycznych, które przeprowadzają oficjalne egzaminy typu egzamin końcowy, egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski, i w tym celu wyposażają stanowiska laboratoryjne.

1. Przeznaczenie

Komponenty wymienione w punkcie 2 będą wykorzystywane przez co najmniej 3 lata i wyłącznie do celów edukacyjnych w laboratorium placówki oświatowej. Każda zmiana przeznaczenia wymaga wyraźnej pisemnej zgody Loxone. Niezgodne z umową wykorzystanie komponentów uprawnia Loxone do niezwłocznego wypowiedzenia niniejszej umowy i żądania zapłaty za komponenty pełnej kwoty różnicy w stosunku do ceny katalogowej.

2. Komponenty

Przedmiotem niniejszej umowy są wymienione komponenty znajdujące się w placówce oświatowej oznaczone jako „wyposażenie stanowiska laboratoryjnego”.

3. Działania marketingowe

Instytucje biorące udział w programie muszą postarać się w miarę możliwości o następujące działania marketingowe

 • Umieszczenie roll-upu w placówce
 • Umieszczenie na stronie internetowej linku przekierowującego na stronę Loxone
 • Umożliwianie zwiedzania stanowisk laboratoryjnych innym szkołom
 • Bezpłatne ogłoszenia Loxone w gazetce szkolnej lub wśród ofert pracy wywieszanych na tablicy

Loxone ze swojej strony zapewnia:

 • Wpis na blogu prezentujący placówkę oświatową z podaniem danych kontaktowych
 • Wskazanie na stronie internetowej jako certyfikowanej placówki oświatowej Loxone
 • Promocja w kanałach social media wśród tysięcy fanów
 • Koszulki polo dla przeszkolonych nauczycieli
 • Udostępnienie materiałów reklamowych (katalogi, kostki reklamowe, kieszonkowe przewodniki, naklejki, itp.)
4. Szkolenie podstawowe Loxone

Placówka oświatowa zobowiązuje się do skierowania nauczycieli nauczających w laboratorium na szkolenie prowadzone przez Loxone.

Szkolenie nauczycieli z laboratorium jest bezpłatne i realizowane na miejscu przez jednego z naszych trenerów po ukończeniu stanowisk laboratoryjnych w placówce oświatowej. Dwa pełne dni szkoleniowe są nieodpłatne i w razie konieczności omawiane z Loxone.

Koszty podróży na miejsce szkolenia i z powrotem rozlicza się zgodnie z rzeczywiście poniesionym nakładem. Punktem początkowym dla rozliczenia kosztów podróży jest siedziba firmy w Bytomiu.

Szkolenia nauczycieli odbywa się w 2 wariantach:

Wariant 1: na miejscu w laboratorium placówki oświatowej

 • Minimalna liczba uczestników szkolenia to 5 osób
 • Koszty podróży ponosi zleceniodawca
 • Zleceniodawca udostępni trenerowi pełne wyżywienie i pokój hotelowy z bezpłatnym dostępem do internetu
 • Jeśli podróż trwa dłużej niż 3 godziny przyjazd następuje dzień przed rozpoczęciem szkolenia a wyjazd dzień po jego zakończeniu.

Wariant 2: udział w publicznym szkoleniu Loxone

 • Nauczyciele nauczający w laboratorium, którzy nie mogą uczestniczyć w szkoleniu w placówce oświatowej na miejscu, mogą bezpłatnie wziąć udział w publicznych szkoleniach Loxone.
5. Odbiór stanowisk laboratoryjnych przez Loxone
 • Ukończenie prac związanych z budową stanowisk laboratoryjnych należy zgłosić Loxone.
 • Następnie pracownik Loxone w ustalonym terminie dokona ich odbioru na miejscu w placówce oświatowej.
 • W ramach odbioru wskazane jest, żeby nauczyciel, który odbył szkolenie Loxone, przeprowadził krótką lekcję demonstracyjną.
6. Obowiązek informacyjny placówki oświatowej
Stopień wykorzystania na zajęciach:

 • Liczba godzin
 • Główne treści nauczania

W ciągu 30 dni od dostawy należy przekazać do Loxone dokumentację (fotograficzną) potwierdzającą dodatkowe wyposażenie kolejnych stanowisk laboratoryjnych lub rozszerzenie już istniejących.

(Program edukacyjny Loxone nie jest przeznaczony dla elektryków i przedsiębiorstw, które wyposażają pomieszczenia szkoleniowe na potrzeby wewnętrznego lub komercyjnego programu kursów. Placówki oświatowe jak Wifi, BFI i izby rzemieślnicze, które organizują oficjalne egzaminy typu egzamin końcowy, egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski, mogą wyposażyć swoje stanowiska laboratoryjne w tym celu.)

Loxone w twoim programie nauczania

Czy rozważasz uwzględnienie Loxone w programie kształcenia? Czekamy na twoje zapytanie lub zapraszamy do odwiedzenia naszego showroomu.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.