Langer thuis zonder zorgen

Smart Home technologie
zorgt voor meer comfort en veiligheid

De definitie van thuis is een plaats waar iemand woont, waar men zich vaak veilig en comfortabel voelt. “Zich thuisvoelen” heeft dan ook niet voor niets een positieve connotatie. Bij Loxone willen we dat iedereen zich zo kan voelen, ongeacht de leeftijd, mentale of fysieke toestand. Iedereen heeft immers recht om ergens zijn eigen plekje te hebben. Smart Home technologie helpt ouderen en mensen met een beperking om veiliger, comfortabeler en onafhankelijker te leven.

Het Loxone systeem omvat een breed scala aan toepassingen die kunnen ingezet worden in het kader van zorgwonen. Er bestaan verschillende oplossingen en functionaliteiten voor zorgwonen bij levensbestendig wonen en zorgwonen voor bewoners met een mentale of fysieke beperking. Hieronder maken we dan ook het onderscheid tussen onze oplossingen voor enerzijds ouderen en anderzijds mensen met een beperking. Hoewel er wel in het achterhoofd moet gehouden worden dat de toepassingen veel raakvlakken hebben.

 

Hoe beginnen?

Wanneer u Smart Home technologie overweegt in het kader van zorgwonen, is het heel belangrijk om de behoeften van de bewoners in kaart te brengen. Wat zijn de bekwaamheden? Moet er rekening gehouden worden met een beperking? Zijn er bepaalde dagelijkse uitdagingen? Pas wanneer u weet wat er net nodig is, kan er gekeken worden naar een technologie die het leven kan vereenvoudigen. Enkele van de uitdagingen waar rekening mee dient gehouden te worden:

Mobiliteit
van de bewoner

Een woning voor een persoon die zelfstandig kan lopen of die bv. in een rolstoel zit, zal er steeds anders uit zien. Drukknoppen zullen op andere plaatsen dienen te hangen en er zal meer aandacht geschonken dienen te worden aan het thema veiligheid in het kader van valpreventie.

Zelfstandigheid
van de bewoner

In een woning die uitgerust is met het Loxone systeem, gebeuren de meeste zaken vanzelf. Zo gaat de verlichting bv. vanzelf aan en uit en regelt de verwarming zich volautomatisch. Er moet steeds afgevraagd worden in hoeverre de bewoner zelfstandig actie kan ondernemen.

Technologische kennis
van de bewoner

Sommige mensen zijn niet vertrouwd met het gebruik van smartphones en tablets en kunnen dus ook moeilijk overweg met een applicatie. Voor deze mensen is woonautomatisering op basis van verschillende sensoren een ideale oplossing. Een applicatie dient immers complementair te zijn aan het ware Smart Home systeem.

Dit zijn slechts drie voorbeelden uit een hele resem behoeften en uitdagingen waar rekening mee dient gehouden te worden. Hierbij is het ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat behoeften veranderen in verloop van tijd. Daarom kiest u best steeds voor een oplossing die op ieder moment aangepast of uitgebreid kan worden om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de bewoner.

 

Veel praktische en veilige functies voor ouderen

Het Loxone systeem bekommert zich op veel verschillende manieren om het comfort en de veiligheid van ouderen.

De belangrijkste voordelen van Smart Home technologie in het kader van zorgwonen zijn:

  • de stimulatie van onafhankelijkheid en autonomie;
  • het verbeteren van het vertrouwen en de levenskwaliteit van de bewoners;
  • hulp bij het beheren van potentiële risico’s;
  • hulp dankzij visuele en akoestische boodschappen;
  • toezicht op dierbaren op een passieve manier.

Al deze voordelen zorgen ook voor gemoedsrust bij familieleden en verzorgers. Hieronder gaan we dieper in op elke functionaliteit die geïntegreerd kan worden.

Passieve controle

Onderzoek heeft aangetoond dat ouderen het verlies van hun onafhankelijkheid en privacy vaak harder vrezen dan de dood. In tegenstelling tot cameratoezicht of actieve controletoestellen, houdt de Loxone technologie passief de wacht door gewoontepatronen te controleren via sensoren. Hieronder geven we u enkele voorbeelden hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan.

Bewoner met huisdier: in het geval een bewoner de hond ’s ochtends en ’s avonds dient buiten te laten, dan kan een deurcontact controleren of de deur minstens één maal per dag geopend wordt. Is dit niet het geval, dan wordt er een melding gestuurd naar een familielid of verzorger.

Vroege vogel: stel u voor dat een bewoner altijd heel vroeg opstaat en er op een dag voor 10u nog geen beweging gedetecteerd wordt, dan kan er een melding weerklinken dat de bewoner binnen de vijf minuten op een willekeurige knop naar keuze dient te klikken, anders worden familie of verzorgers opnieuw verwittigd.

Beheer potentiële risico’s

Loxone controleert dankzij de Smart Socket heel snel en eenvoudig of bepaalde apparaten zoals de koffiezet of de broodrooster nog aan staan. Is de bewoner toch een toestel vergeten af te zetten? Dan wordt de bewoner of een familielid of verzorger op de hoogte gebracht. Die kan vanop afstand het desbetreffende toestel uitschakelen. 

Een watersensor is een discrete en draadloze sensor die waterlekken detecteert. Vanaf bv. het bad of de wasbak overloopt, de wasmachine lekt of er ergens een leiding barst, wordt de bewoner onmiddellijk op de hoogte gebracht.

De slimme rookmelder van Loxone verwittigt wanneer er brandgevaar is. Slaapt de bewoner en merkt hij niets? Dan wordt hij onmiddellijk verwittigd met visuele en akoestische meldingen.

Akoestische en visuele boodschappen

Is de bewoner slechtziend of heeft hij een degeneratieve aandoening zoals Alzheimer? Help hem dan aan de hand van text-to-speech boodschappen te herinneren aan bepaalde acties zoals het sluiten van de deur, het nemen van medicatie, toestellen uit te schakelen …

Bewoners die niet goed meer horen, kunnen veel baat hebben bij visuele boodschappen. Laat bv. de lichten knipperen als er iemand voor de deur staat, laat de lichten blauw schijnen wanneer de telefoon rinkelt of rood wanneer het rookalarm afgaat.

Valpreventie

Aanwezigheidsmelders detecteren beweging in de woning. Installeer een aanwezigheidsmelder in elke ruimte aangezien een bewoner overal kan vallen en niet zelfstandig rechtop kan komen. Wordt er geen beweging gedetecteerd, dan worden familieleden of verzorgers verwittigd. Of is er gedurende de hele dag maar in één ruimte beweging? Opnieuw wordt een melding verzonden.

In risicovolle ruimtes zoals de traphal of badkamer zijn aanwezigheidsmelders ook extra handig. Ze kunnen zo ingesteld worden dat ze enerzijds beweging registreren in de ruimte zelf, maar kunnen ook gekoppeld worden om beweging te detecteren van en naar deze ruimtes. Dit is een nuttige toepassing in het kader van valpreventie. Wanneer er bv. als laatst beweging werd geregistreerd op de trap en nadien nergens meer, dan kan dit duiden op een valincident en wordt er een notificatie verstuurd naar de verzorger.

Bij valpreventie wordt er ook aan ’s nachts gedacht. Verlichting die ’s nachts zachtjes de weg naar het toilet of de keuken wijst, zal ervoor zorgen dat er minder gevaar is op struikelen in het donker.

Eenvoudige bediening

In een Loxone Smart Home gebeurt alles vanzelf. Verlichting, muziek, zonwering, toegang, beveiliging worden automatisch gestuurd zodat ouderen zelf zo weinig mogelijk dienen te bedienen. Willen ze toch eens zelf de touwtjes in handen nemen, dan mag dit niet aan de hand van ingewikkelde knoppen tegen de muur. Om die reden volgt elke drukknop bij Loxone een drukknopstandaard. Elke ruimte wordt op dezelfde manier bediend, eenvoudig toch?

Leefstijlmonitoring

In bepaalde situaties kan het zeer nuttig zijn een inzicht te krijgen in de leefstijl van de bewoner zonder echt actieve controle uit te voeren. In het kader van zorgwonen is het interessant om bepaalde veranderingen in leefpatronen in kaart te brengen. Denk hierbij aan toename van het toiletgebruik, onrust gedurende de nacht of vermindering van de slaapkameruren. Mantelzorgers of zorgverleners kunnen op basis hiervan een helpende hand bieden of een gesprek aangaan. Daarnaast kan leefstijlmonitoring hen via een melding waarschuwen als er bijvoorbeeld lange tijd geen beweging wordt gedetecteerd of wanneer de bewoner ‘s nachts de deur uitgaat. Zo is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in het activiteitenpatroon van de bewoner zonder dat er continu iemand aanwezig hoeft te zijn. Bovendien verkrijgt men over een langere periode inzicht in de situatie van een bewoner, die hij/zij vaak zelf niet kan geven.

Eenzaamheid bij ouderen

Wist u dat ouderen zich vaak eenzaam voelen? Er zijn talloze studies die helaas de vereenzaming in deze doelgroep aantonen. Dit komt doordat we allemaal sociale wezens zijn die iemand nodig hebben om ons goed te voelen. Ouder worden betekent vaak het verlies van waardevolle relaties. Dit komt soms voor indien een oudere naar een rust- of verzorgingstehuis verhuist. Hoewel hij daar elke dag in contact komt met andere bewoners en verzorgers, is er het gemis van de vertrouwde omgeving. “Oost, west, thuis best”, zoals ze zeggen.

Smart Home technologie zorgt er, zoals hierboven vermeld, voor dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Net om deze reden kan deze technologie er ook voor zorgen dat bewoners zich minder eenzaam voelen. Ze kunnen immers blijven leven in hun vertrouwde omgeving: ze zien de buren die ze al jaren kennen, de bakker waar ze altijd langsgaan en familie die over de vloer komt. 

Wanneer familieleden minder tijd hebben om langs te komen of de buren verhuisd zijn, zijn er nog andere kleine zaken die kunnen helpen om zich minder eenzaam te voelen. Enkele voorbeelden zijn:

Achtergrondgeluid

De stilte in huis is vaak iets wat ouderen wensen te doorbreken. Luisterboeken die doorheen de luidsprekers afgespeeld worden, kunnen helpen om eenzaamheid te verminderen. Of gewoon muziek doorheen de dag kan ook al wonderen doen.

Videochat

Ouderen zijn vaak niet (volledig) op de hoogte van de nieuwste technologie. Videochats zoals Skype kunnen vaak een oplossing bieden wanneer familie niet altijd langs kan komen. Koppel deze communicatie heel eenvoudig met de televisie en de luidsprekers en de bewoner wordt als het ware omringd door zijn dierbaren.

Contact

Slimme deurcontacten weten wanneer de voor- of achterdeur geopend wordt. Wanneer de bewoner bv. al twee dagen geen bezoek heeft gehad of de deur niet meer uit geweest is, kan er een melding gestuurd worden naar familieleden of een gekoppelde organisatie van vrijwilligers om eens een babbeltje te gaan slaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgwonen voor ouderen in de praktijk

Loxone is in 2019 een samenwerking aangegaan met Carédo Comfortwonen en CuraeVitel om zo zorgwoningen te realiseren voor ouderen waar ze comfortabel en veilig oud kunnen worden. 

De Zaete” – een eerste samenwerking

Aan de rand van de Oosterschelde, Yerseke, realiseert Carédo Comfortwonen samen met CuraeVitel en Loxone 28 luxe appartementen voor actieve ouderen. Hier kunnen zij een hoge kwaliteit van leven combineren met comfortabel ouder worden.

De bewoners kunnen naast het ongeëvenaarde wooncomfort van een Loxone genieten van lekker verse oesters, mosselen en andere zeevruchten.

“Stel dat “ouder worden” en “oud zijn” iets is waar niemand zich zorgen om maakt en stel dat je de regie houdt over je eigen leven. Je eigen leven tot aan de laatste dag. Dat je ondanks de beperkingen die je ondervindt bij het ouder worden in staat blijft de dingen te doen die het leven de moeite waard maken. Zouden we dan nog steeds over “ouder worden” en vergrijzing praten alsof het een probleem is?”

Paul Witteman

Bestuurder, CuraeVitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel praktische en veilige functies voor bewoners met een beperking

De Loxone zorgdomotica biedt vooruitgang voor bewoners met een beperking. Eenvoudige dagelijkse taken kunnen een uitdaging vormen die Loxone mee kan overbruggen. Dankzij de Smart Home technologie kunnen meer taken veiliger en onafhankelijker uitgevoerd worden. Uiteraard gelden de toepassingen die hierboven vermeld worden ook in deze situaties, maar toch kunnen enkele extra toepassingen al veel extra comfort bieden:

Automatische
verlichting

Wanneer de verlichting vanzelf aangaat bij het betreden van de ruimte en ook vanzelf weer uitgaat bij afwezigheid, vermindert dit de nood aan manuele interactie met drukknoppen. 

Individuele
ruimteregeling

Personen die stil zitten in een rolstoel of minder vaak bewegen vinden het vaak kouder aanvoelen. Dit probleem wordt opgelost dankzij de slimme klimaatregeling van Loxone. In elke ruimte of elke zone wordt steeds de gewenste temperatuur gegarandeerd.

Slimme
beveiliging

In een conventioneel alarmsysteem zit er vaak een standaard “huis verlaten”-tijd vooraleer het alarm geactiveerd wordt. Het slimme alarmsysteem van Loxone kan zo ingesteld worden dat de bewoner voldoende tijd krijgt om de woning te verlaten alvorens het alarm ingeschakeld wordt.

Slimme 
toegangscontrole

Dankzij de camera van de Loxone Intercom kan de bewoner altijd zien wie er aanbelt en deze persoon zelfs vanop afstand binnenlaten via de app. Het houdt ook een logboek bij van de personen die als laatste de woning betreden hebben zoals bv. verzorgers of familieleden.

Paniek-
knop

Indien gewenst kan elke drukknop omgezet worden in een paniekknop. Deze kan ervoor zorgen dat het alarm ingeschakeld wordt in geval van gevaar met flikkerende verlichting, zonwering die opent … Ook wordt een melding of een telefonische oproep gestuurd worden naar familieleden of verzorgers.

Andere 
functies

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van praktische functionaliteiten die het leven voor mensen met een beperking kunnen vereenvoudigen. Er wordt telkens naar de persoonlijke behoeften gekeken om zo steeds de juiste functies te implementeren.

In de praktijk: project Lebenshilfe

Lebenshilfe uit Oberösterreich ondersteunt mensen met een beperking. De organisatie zorgt er meer bepaald voor dat mensen van volledige zorg naar gedeeltelijke zorg kunnen gaan. Gedeeltelijke zorg moet worden vereenvoudigd door technische ondersteuning van de bewoners. Dit wordt dankzij Loxone op een eenvoudige manier gerealiseerd.

Eén van de belangrijkste functionaliteiten in dit project is de verhoging van de veiligheid. Potentiële risico’s worden bewaakt. Denk hierbij aan de uitschakeling van de kookplaat, het koffiezetapparaat of de waterkoker. Deze apparaten worden automatisch van het net gehaald wanneer de bewoner de woning verlaat.

Voor de bewoners van Lebenshilfe was het dubbelklikken op een knop niet evident. Dankzij de flexibiliteit van het Loxone systeem, moest men hier niet langer over piekeren; de dubbelklik werd snel aangepast naar een langdurige klik.

 

Door gebruik te maken van de intelligente technologie van Loxone hebben we extra ondersteuning voor bewoners en zorgverleners gecreëerd. De technologie vervult vele taken op de achtergrond en ondersteunt onze bewoners. Met alle functies die Loxone mogelijk maakt, kunnen we de bewoners nog meer zekerheid bieden. Dit is vooral belangrijk in tijden waarin er geen lokale toezichthouder aanwezig is. In geval van nood worden de verzorgers automatisch op de hoogte gebracht.

Brigitte Swoboda

Bestuurslid, Lebenshilfe OÖ

Lijst met referenties

Smart Homes, AAL projecten, restaurants, hotels, kantoren, sleutel-op-de-deur-woningen, brouwerijen, boerderijen, industriële projecten … Onze lijst met referenties is eindeloos. Om het u eenvoudiger te maken, hebben we per categorie een greep genomen uit onze realisaties. Ontdek meer via onderstaande knop.

 

– Special Tip –

De Loxone
Experience Tour


Bent u minder mobiel, heeft u een zorgbehoefte … en wilt u toch graag een Experience Tour bijwonen? Geen enkel probleem! Het Loxone Benelux team staat voor u klaar om het u zo comfortabel mogelijk te maken. De sessies op maandagvoormiddagen en woensdagnamiddagen zitten vaak overvol, wat de bewegingsruimte en -vrijheid in de demowoning wat beperkter maakt. Daarom plannen wij graag met u een afspraak in tijdens de kantooruren zodat u in alle veiligheid en comfort het Real Smart Home kan beleven. 

Neem hiervoor contact op via: [email protected] of via +32 3 369 10 68 (BE) of +31 208 208 214 (NL)

Staat u al verder met uw project en zoekt u een Loxone Partner? Vul dan onderstaand formulier in.