Veiligheid in huis, ook in vakantiehuis

In het kort: veiligheid in huis garanderen, ook in het vakantiehuis

Vorst, wind, brand, water en inbrekers zijn gevaren die elk gebouw en de bewoners ervan treffen – ongeacht of er iemand binnen is of niet. De veiligheid van het huis is een grote zorg van veel mensen. Personen die een tweede huis hebben, maken zich bovendien, vooral tijdens hun afwezigheid, zorgen over de manier waarop ze hun vakantiehuis op afstand kunnen controleren en of alle veiligheidsmaatregelen zijn geactiveerd. Vaak is het nodig om een vreemdeling in te huren om het vakantiehuis regelmatig te controleren om een maximale bescherming van het huis te garanderen – maar veel eigenaars voelen zich niet op hun gemak met dit idee. En als u eerlijk bent met uzelf, wilt u graag weten wat er in uw vakantiehuis gebeurt en of alles in orde is, de klok rond.

Oplossing & Configuratie: veiligheid in huis dankzij Loxone

Basisbescherming in het intelligente vakantiehuis 

Met de geautomatiseerde oplossingen van Loxone kan het vakantiehuis eenvoudig op afstand worden bewaakt om de veiligheid in huis te controleren. Loxone biedt een basisbeveiliging voor elk type gebouw, die zowel in aanwezigheid als in afwezigheid wordt geactiveerd. Dit omvat de volgende functies en wordt ook gebruikt voor de bewaking van het vakantiehuis op afstand: 

 • Bescherming tegen storm en vorst
 • Brand- en wateralarm
 • Inbraakalarm

Elk gebouw wordt bedreigd door verschillende milieu-invloeden en staat bloot aan verschillende gevaren. Dreigende schade kan worden veroorzaakt door storm, vorst, brand of water. Een intelligent vakantiehuis beschermt zichzelf tegen deze gevaren. Benodigde componenten: 

 • Weerstation Air/Tree
 • Watersensor Air
 • Rookmelder Air
 • Touch / Touch Pure

Met behulp van het Weerstation, dat een breed scala aan weergegevens registreert (temperatuur, wind, neerslag, …), herkent de Miniserver vroegtijdig wanneer het maatregelen moet nemen voor de bescherming van het huis tegen storm of vorst.

Om dreigende schade als gevolg van waterlekkage op tijd op te sporen, wordt de Watersensor Air in combinatie met de Caller Service aanbevolen. De Watersensor Air heeft geen bedrading nodig en kan daarom overal worden geplaatst waar water zou kunnen lekken. Als de sensor in contact komt met water, wordt de eigenaar via Caller Service onmiddellijk op de hoogte gebracht van eventuele dreigende schade aan het vakantiehuis, zelfs vanop afstand.

De Rookmelder Air detecteert betrouwbaar de rookontwikkeling, slaat alarm en meldt het gevaar aan de Miniserver. De Miniserver reageert onmiddellijk met knipperlichten. Daarnaast wordt het zonweringssysteem volledig omhoog gestuurd om vluchtwegen te creëren en weerklinkt er dankzij de muziekserver een alarmgeluid. Dankzij de Caller Service wordt de eigenaar ook tijdens zijn afwezigheid op de hoogte gebracht van de brand in het vakantiehuis. Het is ook aan te raden om Touch of Touch Pure te installeren, omdat de ingebouwde temperatuursensor ook gebruikt kan worden voor het vroegtijdig detecteren van een brand.

De bouwsteen “brand- en watermeldcentrale” vereenvoudigt de programmering in de Loxone Config, omdat bijvoorbeeld de alarmvolgorde, enz. al in de module is geprogrammeerd.

Om ook een inbreker in het vakantiehuis op tijd te kunnen detecteren, moet informatie zoals beweging, status van de ramen, glasbreuk en trillingen worden geregistreerd. Hier zijn de benodigde componenten: 

 • Bewegingsmelder
 • Deur & raamcontact Air
 • Vensterhandvat Air

Het Vensterhandvat Air detecteert open, gesloten en gekantelde ramen en detecteert gebroken glas door trillingen. Zelfs de poging tot inbraak wordt onmiddellijk gemeld aan de eigenaar van het gebouw in samenwerking met de Caller Service. Dit stelt hem in staat om de veiligheid van zijn huis te garanderen, zelfs vanop een afstand. De Bewegingsmelder Air/Tree dient ook als alarmmelder wanneer de alarmfunctie actief is. Of een raam met geweld wordt geopend, wordt gedetecteerd door het Deur- & raamcontact Air. Om de alarmfunctie in de Loxone Config snel te kunnen implementeren, bevat deze het onderdeel “alarmsysteem”.

Vakantiehuis in diepe slaap

Daarnaast zijn er tien voorgedefinieerde bedrijfsmodi in Loxone. Een bedrijfsmodus dient om het gedrag van de huisbesturing op bepaalde tijdstippen (zomer/winter) en bij bepaalde gelegenheden (vakantie, afwezigheid) automatisch aan te passen. De bedieningsmodus “huis in diepe slaap” ontlast uw klanten van de gedachten en handelingen die nodig zijn voor veiligheidsmaatregelen bij langere afwezigheid en helpt bij de bewaking van het vakantiehuis op afstand: 

 • Vorstbeveiliging (temperatuur van de ruimtes + drinkwater op vorstbeveiliging)
 • Automatische zonwering
 • Verlichting uit
 • Alarminstallatie aan
 • Aanwezigheidssimulatie aan
 • Reset van de intelligente ruimteregelaars (stopt verlenging van de comforttemperatuur)
 • Muziekserver + muziekzones uit
 • Mediasturing uit
 • Wellnessfaciliteiten uit
 • Standby-apparaten uit

Hardware:

Configuratie:

Download de voorbeeld configuratie:

Waarom u en uw klant de veiligheid in huis moeten overwegen?

De genoemde functies dienen om het vakantiehuis met Loxone op afstand geautomatiseerd te monitoren om de veiligheid in huis te garanderen. De eigenaar wordt geïnformeerd over de verschillende statussen in de Loxone App en krijgt, dankzij de Caller Service, direct bericht in geval van een alarm. Vreemden hoeven het vakantiehuis dus niet te controleren, want de eigenaar heeft alles zelf in één overzicht.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks