Diagnostyka urządzeń offline

Jeśli urządzenie nie było przez jakiś czas online, przejdzie w tryb offline. Czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb offline zależy od typu urządzenia.
Przegląd statusu online i stanu baterii urządzenia Loxone można zobaczyć w statusie urządzenia w Loxone Config.

Poniżej dowiesz się więcej o możliwych przyczynach i sposobach rozwiązywania problemów. Dowiedz się, jak wyłączyć monitorowanie statusu online dla poszczególnych urządzeń tutaj.

 

Możliwe przyczyny i rozwiązania

Ogólne

 • Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania. Większość produktów posiada diody sygnalizacyjne (LED, wyświetlacz itp.). Dokładne informacje znajdują się w ulotce dołączonej do produktu.
 • Jeśli jest to urządzenie zasilane bateryjnie, sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone i czy nie są rozładowane.
 • Urządzenia zasilane bateryjnie działają tylko wtedy, gdy są „obudzone”. Aby obudzić urządzenie, naciśnij przycisk lub uruchom czujnik. Sprawdź, czy urządzenie jest w trybie online po obudzeniu.
 • Jeśli Extension wyświetla się jako offline, podłączone do niego urządzenia również będą offline. W takim przypadku skup się na samym Extension.
 • Dalsze szczegóły dotyczące urządzenia można znaleźć w ulotce dołączonej do produktu.

Jeżeli problemu w dalszym ciągu nie udało się rozwiązać, bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod następującymi linkami:

Urządzenia Air

 • Najpierw zapoznaj się z ogólnymi punktami.
 • Więcej informacji na temat technologii Air można znaleźć tutaj.
 • Szczegółową listę kontrolną dla urządzeń Air w trybie offline można znaleźć tutaj.

Urządzenia Tree

 • Najpierw zapoznaj się z ogólnymi punktami.
 • Sprawdź okablowanie Tree. Jeśli kilka urządzeń Tree znajduje się w trybie offline jednocześnie, można łatwo sprawdzić, gdzie leży problem. Sprawdź gałąź okablowania aż do urządzenia w trybie offline i zobacz, gdzie leży problem. Jeśli problem dotyczy tylko jednego urządzenia, sprawdź okablowanie na jego miejscu.
 • Loxone Config posiada narzędzie do diagnostyki Tree. Uruchom je, aby dowiedzieć się więcej.
 • Szczegółowe informacje na temat okablowania Tree można znaleźć tutaj.

Extension

 • Najpierw zapoznaj się z ogólnymi punktami.
 • Sprawdź okablowanie Link (niebieskie zaciski). Jeśli więcej rozszerzeń Extension znajduje się w trybie offline, można łatwo sprawdzić, gdzie leży problem. Okablowanie Extension jest liniowe, więc sprawdź wszystko wzdłuż danej linii. Po znalezieniu pierwszego urządzenia w trybie offline, skup się na okablowaniu tego urządzenia.
 • Loxone Config posiada narzędzie do diagnostyki Link.
 • Okablowanie rozszerzeń Extension jest liniowe a Miniserver stanowi początek. Na końcu Loxone Link najduje się rezystor końcowy (znajdziesz w opakowaniu Miniservera). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 • Jeśli powyższe wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu problemu, tutaj znajdziesz szczegółową listę kontrolną.

Urządzenia sieciowe

 • Najpierw zapoznaj się z ogólnymi punktami.
 • Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 • Wiele urządzeń sieciowych posiada diody LED na interfejsie LAN. Jeśli diody nie świecą, kabel nie jest podłączony do urządzenia docelowego (np. router, switch).
 • Jeśli router / switch posiada interfejs administracyjny, uruchom go. Upewnij się, że problematyczne urządzenie znajduje się na liście aktywnych urządzeń sieciowych.
 • Spróbuj wyszukać urządzenie za pomocą Ping. Jeśli otrzymasz odpowiedź, oznacza to, że urządzenie jest połączone z siecią.
 • Otwórz interfejs administracyjny urządzenia sieciowego (jeśli istnieje) i sprawdź ustawienia.
 • Jeśli ręcznie przypisałeś adres IP, sprawdź, czy jest on unikalny dla twojej sieci i nie został przypadkowo odebrany przez inne urządzenie.
 • Jeśli urządzenie nie ma stałego adresu IP (korzysta z DHCP), może otrzymywać inny adres IP po każdym ponownym uruchomieniu. Może to zakłócać komunikację z Miniserverem, ponieważ odnosi się do niewłaściwego adresu IP. Napraw adres IP w urządzeniu lub najlepiej utwórz regułę przypisywania adresów IP zgodnie z adresem MAC routera.
 • Jeśli powyższe punkty nie pomogły w rozwiązaniu problemu, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

Miniserver

 • Najpierw zapoznaj się z ogólnymi punktami.
 • Sprawdź wskazówki dotyczące urządzeń sieciowych.
 • Jeśli klient Miniservera (w systemie Gateway-Client) jest offline, może to być spowodowane złym programem załadowanym do klienta Miniserver.

 

Dezaktywacja monitorowania

Jeśli nie chcesz, aby przy danym urządzeniu pojawiały się notyfikacje o statusie offline, możesz je wyłączyć. Jest to przydatne na przykład, jeśli wyłączasz falownik Fronius na noc i nie chcesz, aby zawsze wysyłał ci komunikat o przejściu w tryb offline. Powiadomienia można wyłączyć w następujący sposób:

  • Gdy zobaczysz komunikat w aplikacji (poprzez stan systemu), kliknij „Nie monitoruj statusu online”.
  • W Loxone Config za pomocą ustawienia „Monitoruj status online”. Ta opcja jest we właściwościach każdego urządzenia.

Monitorowania nie można wyłączyć dla klienta Miniservera (klient-Gateway).