Zasady postępowania przy problemach z technologią Air

Rady ogólne

Poniższa lista (checklist) służy do diagnozowania i rozwiązywania problemów z technologią Air lub gdy urządzenia przełączają się w tryb offline. Krok po kroku omówimy różne przypadki, które prowadzą do rozwiązywania problemów.

   1. Czy urządzenia są prawidłowo nauczone?
    • Procedura uczenia: Uruchomić Air monitora -> Nauczyć urządzenie -> Zapisać w Miniserverze. Szczegółowe informacje na temat uczenia urządzeń Air można znaleźć w dokumentacji.
   2. Sprawdź, czy rozszerzenie Loxone Air Base Extension jest online.
    • Otwórz status urządzenia i sprawdź jego stan. Extension musi być zabarwiony na zielono = status online.
   3. Wykonaj Channel check, aby wykryć wszelkie zakłócenia (szczegółowa procedura poniżej).
    • Czy wynik w punktach 1-2?
     • Jeśli aktualnie używany kanał jest zajęty, użyj innego.
     • Jeśli żaden kanał nie jest dostępny, przejdź do kroku (4).
   4. Gdzie jest zainstalowany Air Base Extension?
    • Jeśli Air Base Extension jest zamontowany na szynie DIN tuż obok Miniservera, przenieś go trochę dalej. Odległość powinna być większa niż 2 moduły.
    • Jeśli umieściłeś Air Base Extension obok telewizora, przesuń go o kilka metrów dalej. Uruchom sprawdzanie kanałów i porównaj wyniki.
   5. Jakiej anteny używasz i gdzie się znajduje?
    • Jeśli antena została umieszczona wewnątrz rozdzielnicy, wyjmij ją – może to powodować zakłócenia sygnału Air.
    • Wyjmij antenę z Air Base Extension i wykonaj Channel check. Jeśli bez anteny osiągniesz lepsze wyniki, wykonaj następujące kroki:
     • Użyj innej anteny i powtórz Channel check.
     • Źródło zakłóceń sygnału prawdopodobnie leży blisko Air Base Extension. Inne systemy bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń (np. elektroniczna niania, słuchawki bezprzewodowe lub inne urządzenia 868 MHz).
   6. Miejsce instalacji problemowego urządzenia
    • Na urządzeniu wykonaj Channel check. Jeśli kanał jest zajęty, zmień go na inny (szczegółowe informacje o zmianie kanału znajdują się na dole strony).
    • Sprawdź otoczenie urządzenia (zakłócenia mogą być spowodowane przez urządzenia pracujące z częstotliwością 868 MHz – patrz poprzedni krok).
    • Działające w pobliżu urządzenia Air (Channel check i porównać wyniki).
   7. Kontrola podłączenia urządzenia
    • Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, ważne jest, aby działały obie ścieżki transmisji – z i do urządzenia. Jeśli między urządzeniami znajduje się repeater, on również musi prawidłowo działać. W celu uniknięcia słabej transmisji sygnału przez repeatery, możliwe jest użycie szczegółowych informacji o urządzeniu w Channel checku (informacje o urządzeniu – instrukcja poniżej).
    • Jeśli sygnał jest słaby, użycie zewnętrznej anteny może znacznie poprawić sytuację.
    • Transmisję sygnału znacząco poprawia urządzenia powtarzające sygnał (np. Smart Socket Air).

Dodatkowe informacje na temat procedur opisanych powyżej:

Informacje o urządzeniu można sprawdzić, uruchamiając status urządzenia,
a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na Air Base Extension.

Channel check: jest to histogram pokazujący siłę sygnału w czasie. Procenty wskazują, ile procent czasu sygnał jest odbierany poprawnie.

Stan idealny: 90% w obszarze 1, a reszta w obszarze 5 i 6. Wartość ta wskazuje,
że sygnał jest prawidłowo przesyłany przez większość czasu i nie powinien powodować zakłóceń.

Jeśli w obszarze 3 lub 4 pojawią się wyjątkowo wysokie wartości (> 20%), użyj innego kanału. Jeśli nie możesz znaleźć żadnego wolnego kanału, przejdź do kroku 4 powyżej – wskazuje to na zakłócenia zewnętrzne.

 

Więcej przykładów:

Wolny kanał bez zakłóceń: 100% w obszarze 1.
Przykład wolnego kanału:
Channel 0: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 100%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%

Kanał zajęty z silnym sygnałem: Wysokie wartości w obszarach 5 i 6.
Przykład zajętego kanału:
Channel 100: Free: 1%, Occupied: 98%; 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 3%, 5: 58%, 6: 39%

Najważniejsze obszary to 1-2, a później stopniowo w kierunku obszaru 6 znaczenie maleje. Najwyższe liczby powinny znajdować się w obszarach 1 i 2. W niektórych sytuacjach obszar 3 jest też do przyjęcia.

Dokładnie sprawdziłeś wszystkie punkty, a problem nie został rozwiązany?

Z dalszą analizą pomoże ci wsparcie techniczne Loxone. Potrzebujemy następujących informacji dodatkowych:

 • program
 • def.log
 • Wyniki stanu urządzenia i channel checku
 • dostęp do Miniservera