Status urządzenia

Status urządzenia jest ważnym narzędziem do szybkiej analizy i wykrywania problemów. Oprócz statusu online i numerów wersji rozszerzeń i urządzeń, znajduje się tutaj o wiele więcej informacji.

Wyświetlanie statusu urządzenia

Status urządzenia znajduje się bezpośrednio w Loxone Config. W drzewie peryferyjnym wybierz Miniserver. W górnym panelu zobaczysz możliwość uruchomienia statusu urządzenia.

Wyświetlanie dodatkowych informacji

Oprócz ogólnych informacji, w statusie urządzenia można również wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu. Informacje te są przydatne do bardziej szczegółowej analizy w przypadku problemów.

Po wywołaniu tej akcji otworzy się okno dialogowe w edytorze tekstu, w którym znajdują się wszystkie informacje. Dane możesz zapisać i w razie potrzeby skierować do wsparcia technicznego Loxone.

Miniserver Log (def.log):

Def.log to plik, w którym Miniserver rejestruje szczegółowe dane o pracy Miniservera (bloki funkcyjne, funkcje, zachowanie sieci itp.). Plik można znaleźć na serwerze FTP lub po prostu wyciągnąć go z Loxone Config. Wystarczy kliknąć nazwę Miniserver w statusie urządzenia i wyświetlić def.log.

Struktura danych Miniservera (LoxApp3.json):

Struktura danych jest potrzebna, aby umożliwić Miniserverowi komunikację z wizualizacją. Plik LoxApp3.json można wyświetlić w podobny sposób jak powyżej, klikając nazwę Miniservera prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję z menu kontekstowego.

Szczegółowe informacje o urządzeniu (TechReport):

Techreport zawiera szczegółowe informacje o różnych urządzeniach. Szczegółowe informacje o urządzeniu możesz wyświetlić klikając prawym przyciskiem myszy na urządzenie i wybierając element z menu kontekstowego.

UWAGA: Techreport można wyświetlć tylko wtedy, gdy urządzenie jest „obudzone”. Więcej informacji można znaleźć w dolnej części strony.

 

 

Funkcje dodatkowe

Na niektórych urządzeniach oprócz wyświetlania szczegółowych informacji można wykonywać inne funkcje.

Restartowanie Miniservera

Dzięki tej funkcji możesz ponownie uruchomić Miniserver. Restart ponownie załaduje program i funkcje. Aby zrestartować, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę Miniserver i wybierz odpowiednie polecenie z menu kontekstowego.

Budzenie urządzenia

Urządzenia Air zasilane baterią raportują okresowo w celu oszczędzania baterii. W przypadku tych urządzeń (np. czujnik ruchu Air) konieczne jest ich wybudzenie,
w przeciwnym razie funkcja informacji o urządzeniu nie zostanie wyświetlona.

Po obudzeniu urządzenie będzie aktywne przez kolejnych 5 minut. W tym czasie możesz poprosić o szczegółowe informacje o urządzeniu. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie i wybierz funkcję z menu kontekstowego.