Technologia Tree

LOXONE TREE

Technologia Loxone Tree została zaprojektowana w celu ograniczenia okablowania. Poszczególne elementy podłączone do magistrali potrafią zastąpić dużą liczbę wejść cyfrowych i analogowych, które w innym przypadku musiałyby zostać zrealizowane za pomocą kolejnych Loxone Extension, wraz z dużą liczbą przewodów. Jednocześnie technologia Tree upraszcza konfigurację systemu, oszczędzając dużo czasu. Więcej informacji o korzyściach z technologii Tree znajdziesz tutaj.

 

OKABLOWANIE

Aby uzyskać więcej informacji na temat okablowania, przejdź na stronę o okablowaniu w technologii Tree.

 

UCZENIE URZĄDZEŃ TREE

W pierwszej kolejności podłącz urządzenie Tree do Tree Extension. Następnie wyszukaj je w Configu i naucz. Uczenie można rozpocząć poprzez zaznaczenie Tree Extension i wybranie wyszukiwania urządzeń Tree w górnym menu.

Na liście wyszukiwania są widoczne wszystkie urządzenia Tree.

Wybierz urządzenie Tree (urządzenie, które zaznaczyłeś, zacznie mrugać), a jeśli wybrałeś właściwe, wypełnij lokalizację instalacji, nazwę urządzenia, wybierz pomieszczenie i kliknij „Utwórz urządzenie”. Nauczone urządzenie zostanie natychmiast wyświetlone w drzewie peryferyjnym (w obszarze Miniserver -> Tree Extension i odpowiednia gałąź). Pamiętaj o naciśnięciu przycisku Zapisz w Miniserverze, aby zapisać zmiany!

WYMIANA URZĄDZENIA

Wymiana urządzenia na nowe jest bardzo prosta. Wyszukaj nowe urządzenie a z rozwijanego menu wybierz urządzenie, które chcesz zastąpić nowym i kliknij „Zamień urządzenie”.

  1. Wyszukiwanie Tree
  2. Zaznaczyć nowe urządzenie
  3. Z rozwijanego menu wybrać stare urządzenie
  4. Zamienić urządzenie
  5. Zapisać w Miniserverze

 

DIAGNOSTYKA

Diody LED na każdym urządzeniu Tree można wykorzystać do diagnozowania:

Miga na pomarańczowo: urządzenie jest podłączone do Tree Extension, ale nie zostało jeszcze nauczone.
Miga na czerwono: brak połączenia z Miniserverem (sprawdź okablowanie gałęzi Tree, do której podłączone jest urządzenie).

Obie gałęzie Tree możesz sprawdzić za pomocą przycisku „Diagnostyka”. Dzięki tej funkcji możesz na przykład zidentyfikować usterkę w okablowaniu i szybko rozwiązać problem.

W oknie Diagnostyki widoczne są wszystkie podłączone urządzenia.

Każde urządzenie jest rejestrowane i wyświetlane na liście. Kolorowe oznaczenia wskazują stan urządzenia.

  • Zielony – komunikacja bez błędów
  • Żółty – dochodzi do częstych błędy w magistrali. Zazwyczaj są to luźne złącza, częściowo uszkodzony (lub nieodpowiedni) kabel, przekroczona maksymalna długość kabla, nieodpowiednia topologia.
  • Czerwony – Tree Extension nie może komunikować się z tym urządzeniem. Sprawdź okablowanie. Możliwa przyczyna – zepsute okablowanie, problem z polaryzacją – złe podłączenie kabli.

Szczegółowa lista błędów jest wyświetlana w Diagnostyce.

Kolor podświetlenia urządzenia Tree zmienia się w czasie rzeczywistym w zależności od stanu urządzenia (wykrytego błędu).

Diagnostyka Tree wykrywa i wyświetla również zwarcie między poszczególnymi gałęziami Tree.

 

AKTUALIZACJE

Aktualizacja urządzenia Tree odbywa się automatycznie w tle. Podczas tego procesu urządzenie będzie nadal działać.
Jeśli Miniserver uruchomi się ponownie podczas procesu aktualizacji, dojdzie do jej przerwania. Aktualizacja rozpocznie się ponownie po przywróceniu zasilania.

Cały proces aktualizacji może potrwać do godziny.

Wersje oprogramowania poszczególnych urządzeń można sprawdzić w oknie „Status urządzenia”. Jeśli numer znajduje się na zielonym tle, urządzenie jest aktualne. Jeśli numer znajduje się na czerwonym tle, musisz zaktualizować urządzenie.

 

DOKUMENTACJA

Tree Extension:

Urządzenia Tree: