Technologia Air

Dzięki technologii Loxone Air możesz w końcu przemienić swój dom lub mieszkanie
w inteligentne miejsce do życia. Nie musisz niszczyć ścian, ani ciągnąć długich kabli, aby mieć inteligentny dom. Ciesz się korzyściami płynącymi z inteligentnego życia.

Bezprzewodowa technologia
do inteligentnych domów

Loxone Air to bezprzewodowa technologia, która została opracowana
i zaprojektowana bezpośrednio przez Loxone. Stworzona z myślą o inteligentnych domach i użytkownikach, którzy etap budowy mają już za sobą i nie chcą ingerować w konstrukcję domu lub mieszkania. Technologia Mesh umożliwia przesyłanie danych na duże odległości, a każde urządzenie podłączone do zasilania działa również jako repeater (patrz poniżej).

Aby korzystać z technologii Air, musisz mieć interfejs komunikacyjny. Przez interfejs komunikacyjny rozumiemy rozszerzenie Loxone Air Base Extension lub Miniserver Go. Te dwa urządzenia peryferyjne stanowią bramę do bezprzewodowego świata Loxone
i umożliwiają integrację urządzeń Air w inteligentnym domu.

Technologia Loxone Air używa do komunikacji zabezpieczenia IPSec. Każda instalacja Loxone ma swój własny kod bezpieczeństwa, dzięki czemu sąsiadujące instalacje nie zakłócają się nawzajem.

 

Aktualizacje

Urządzenia Air są aktualizowane w tle. Jeśli aktualizacja właśnie się rozpoczyna, urządzenie będzie nadal dostępne i działa.
Jeśli podczas aktualizacji dojdzie do ponownego uruchomienia Miniservera lub Air Base Extension, aktualizacja zostanie ponownie włączona automatycznie.

Aktualizacja może potrwać do godziny.

Jeśli chcesz poznać aktualną wersję urządzenia, możesz to zrobić za pomocą Statusu urządzenia. Jeżeli pole jest zabarwione na zielono, nie trzeba przeprowadzać aktualizacji.

 

Repeater (regeneracja sygnału)

Wszystkie urządzenia, które są na stałe podłączone do zasilania, mogą działać jako repeatery. Oznacza to, że dzięki tym urządzeniom, sygnały wysokiej jakości dostanie się nawet do urządzeń znajdujących się dalej od Miniservera GO lub Air Base Extension.

Należy pamiętać, że komunikacja przez wzmacniacze sygnału prowadzi do opóźnienia czasowego. Jeśli urządzenie komunikuje się za pośrednictwem więcej niż 2 repeaterów, zalecamy dodanie dodatkowego Air Base Extension do instalacji, aby objąć te urządzenie bezpośrednio. Liczbę wzmacniaczy, przez które urządzenie się komunikuje, można zobaczyć na monitorze w kolumnie „Wzmacniacz”.

 

Zmiana częstotliwości

Jeżeli kilka urządzeń działa na tej samej częstotliwości (np. system alarmowy,
brama garażowa), może to pogorszyć jakość połączenia.
Dzięki poniższej funkcji możesz dowiedzieć się bezpośrednio z Loxone Config,
czy aktualnie używany kanał jest wolny i w jakim stopniu:

W Statusie urządzenia kliknij prawym przyciskiem myszy Air Base Extension i wybierz „Szczegółowe informacje o urządzeniu”.

Następnie otworzy się raport (Report.txt), w którym można znaleźć procentowe użycie wszystkich kanałów, w tym bieżącego.

Jeśli bieżący kanał jest zajęty, można zmienić częstotliwość nadawania Air Base Extension.

Kliknij prawym przyciskiem myszy Air Base Extension w drzewie peryferyjnym
i wybierz „Zmień częstotliwość”.

Częstotliwość można zmienić w prawym dolnym rogu. Jednym kliknięciem przycisku „Zmień częstotliwość” urządzenia Air, które są online, zostaną powiadomione
o zmianie.

Gdy tylko częstotliwość zmieni się pomyślnie na wszystkich urządzeniach Air,
obok urządzenia zobaczysz komunikat „Online i zmieniono”.

Na koniec potwierdź zmianę za pomocą przycisku „Zapisz w Miniserverze”,
aby zaktualizować zmianę w programie.

 

Status online urządzeń Air

We właściwościach wszystkich urządzeń Air można wyświetlić wejścia diagnostyczne. Dzięki statusowi Online można uzyskać informacje o aktualnym stanie urządzenia Air.

MINISERVER

Istnieją dwa powody, dla których urządzenie Air jest offline po stronie Miniservera (wejście statusu online i okno statusu urządzenia):

1) Brak odpowiedzi z urządzenia Air

Urządzenie Loxone Air musi zawsze potwierdzać pakiet danych wysłanych
z Miniservera (np. wyjście cyfrowe Multi Extension Air ma się przełączyć). Air Base Extenion powtarza transmisję 3 razy z opóźnieniem około 1 sekundy, jeśli wymaga tego sytuacja. Po 4 nieudanych próbach stan urządzenia przełączy się na Offline.

2) Przekroczenia czasu dla połączenia

Większość urządzeń Air regularnie wysyła do Miniservera sygnały „keep alive“. Zazwyczaj są to informacje o raportowaniu obecności i terminach konserwacji. Jeśli Miniserver nie otrzyma sygnału potwierdzającego przez określony czas, urządzenie zostanie przełączone w tryb Offline. Interwały czasowe różnią się w zależności od urządzenia:

  • Urządzenia, które przesyłają dane z czujników: 10x cykl wysyłania + 1 godzina.
  • Urządzenia zasilane z sieci: 24 godziny.
  • Urządzenia zasilane bateriami: 52 godziny.
  • Remote Air: Nigdy.

Urządzenia Air przechodzą w tryb online, gdy tylko Miniserver odbierze dane. Oznacza to, że urządzenia reagują na dane wysłane z Miniservera. Możliwe jest,
że urządzenie przejdzie z trybu offline w tryb online, gdy wykona akcję (np. przełączenie przekaźnika), a Miniserver odbierze dane z urządzenia. Pamiętaj, że Miniserver nie próbuje nawiązać połączenia z urządzeniem Offline – komunikacja ta musi zostać zainicjowana przez urządzenie Air (patrz poniżej).

 

URZĄDZENIE AIR

Pamiętaj, że sygnalizacja LED na urządzeniu i na Miniserverze może się różnić. Urządzenie zaczyna migać na pomarańczowo, gdy pakiet po stronie Miniservera nie zostanie potwierdzony. Może się to zdarzyć, jeśli na przykład zostanie naciśnięty przycisk, a Miniserver nie jest w tym czasie dostępny. Jednak kilka godzin wcześniej Minserver otrzymał potwierdzenie od urządzenia i dlatego wyświetla je jeszcze
w trybie online (Miniserver nie wie, że urządzenie próbuje się połączyć, a czas dla połączenia nie został przekroczony). Oczywiście, jeśli Miniserver nie otrzyma odpowiedzi z urządzenia po kilku próbach, urządzenie przejdzie również w tryb offline.

Urządzenia, które są offline, regularnie próbują wysłać zapytanie do Miniservera
w celu ponownego połączenia. Aby uniknąć przeciążenia kanału Air i uniknąć zbyt szybkiego rozładowywania baterii, częstotliwość prób nawiązania połączenia jest stopniowo zmniejszana (z kilku sekund nawet do 24 godzin). W praktyce przejście urządzenia w tryb online może potrwać do 24 godzin. Jeśli jednak na urządzeniu zostanie podjęta akcja, nastąpi natychmiastowe przejście do trybu online.

Niektóre urządzenia pozwalają na ustawienie wyjść w trybie offline. W praktyce oznacza to, że jeśli to ustawienie jest używane, a połączenie między urządzeniem
a Miniserverem nie powiedzie się, wyjścia zostaną przełączone do wstępnie zdefiniowanego stanu.

 

Dokumentacja

Urządzenia umożliwiające działanie technologii Air:

Urządzenia z technologią Air: